Sötvatten – en klimatfråga

Av allt vatten som finns på jorden är det endast cirka 2,5 procent som är sötvatten. Resurser som kan bli bristfälliga till följd av klimatförändringarna. I det här avsnittet av FUF-podden hör du Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute (SEI) och med mångårig erfarenhet av arbete med internationella vattenfrågor. Seminariet ägde rum den 29 oktober 2014.

29 oktober, 2014, FUF-podden

Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet

Av: Björn Ekman

De parallella, byråkratiska strukturer som växt fram inom det internationella hälsobiståndet gör att omvärldens stöd kan vara direkt skadligt för mottagarländernas förutsättningar att utvecklas. Det behövs inte fler fragmenterade insatser för att hantera ebolaepidemin, det behövs insatser som bygger på kunskap och behov. Det menar Björn Ekman, forskare vid Lunds universitet

28 oktober, 2014, Debatt

Röda Korset i ny rapport: katastrofarbetet riskerar att misslyckas utan insikt om kultur och attityder

Av: Eva von Oelriech och Ulrika Årehed Kågström

Ett effektivt förebyggande katastrofarbete försvåras av att många internationella organisationer idag saknar kunskap om hur kultur och olika attityder påverkar människors inställningar till risk. Det krävs ett mer holistiskt och människocentrerat synsätt, skriver Eva von Oelriech och Ulrika Årehed Kågström med anledning av en ny rapport.

16 oktober, 2014, Debatt

Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

Av: Gunilla Källenius och Olle Stendahl

De senaste årens bantning av budgetanslagen för svensk forskning om globala hälsofrågor är illavarslande, inte minst mot bakgrund av fattigdomssjukdomar som HIV/Aids och Ebola. Den nya regeringen har nu chansen att göra allvar av det hittills oinfriade riksdagslöftet från 2006 om att bidra till globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar genom att vidareutveckla svensk forskning. Det menar Gunilla Källenius och Olle Stendahl

15 oktober, 2014, Debatt