Debatt

Ny rapport: Ge givarna mer

Många ideella organisationer brister i transparens och endast 7 % av de som skänker till välgörenhet har ett högt förtroende för att pengarna kommer fram, enligt en ny rapport från Charity Rating. Organisationens verksamhetschef Gerda Larsson uppmanar till förbättringar.

Transparensen är starkt skiftande mellan olika svenska ideella organisationer. Endast 61 organisationer får grönt betyg i transparens enligt Givarguidens genomlysning av 217 ideella organisationers hemsidor. Den ideella sektorn är beroende av allmänhetens förtroende och lägger varje år stora summor på PR-konsulter och reklam för få givares uppmärksamhet. Men om vi vill öka givandet varför inte ge givaren mer?

Enligt FRIIs rapport ”Finansiering av Ideell Verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid” från 2014 skänker 2 av 3 svenskar pengar till ideella organisationer.  Endast 7 % av de som skänker har ett högt förtroende för att pengarna kommer fram och 14 % har svagt eller saknar förtroende. Under vår granskning kontaktas organisationerna flera gånger men endast 50 % väljer att svara på våra frågor eller verifiera sina betyg. Majoriteten av de organisationer som valt att föra dialog med Givarguiden är positiva till vår årliga granskning men flera har, trots upprepad kontakt, fortfarande inte publicerat årsredovisning eller information om styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet på sin hemsida.

Givarguidens granskning fokuserar på tre områden; organisationens demokratiska struktur, den interna och externa kontrollen av ekonomiska dokument samt transparensen gentemot givaren. Inför årets granskning skärptes vårt bedömningssystem med syfte att öka öppenheten och transparensen i sektorn, detta har lett till en viss försämring i årets betyg. Likväl finner vi det högst oroande att endast 5 av de 20 största organisationerna i Sverige uppnår högsta betyg i vår granskning.

Efter nästan 10 år som granskare av ideell sektor har Givarguiden bevittnat en positiv utveckling vad kommer till organisationernas transparens och kommunikation gentemot givare. Vi tror att en förtroendeingivande sektor är en transparent och kommunikativ sektor. En sektor där givare kan få svar på sina frågor och enkelt kunna tillgodose sig information om en organisation. Vi utmanar sektorn att till nästa år visa att de vill och kan vara transparenta mot sina givare!

Läs hela rapporten på vår hemsida.

Gerda Larsson

Verksamhetschef på Charity Rating, organisationen bakom Givarguiden

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: