Praktikplatsbanken

Välkommen att ansöka till Praktikantprogrammet!  Vi har påbörjat rekryteringen inför ht-2020 men det går fortfarande bra att skicka in en ansökan för att bli matchad mot de platser som ännu inte tillsatts. Varmt välkommen med din ansökan!  

Visar 1 till 5 av totalt 43 resultat.

Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT)

About the organization SIGHT was established in January 2017, at the Royal Swedish Academy of Sciences. SIGHT’s purpose is to promote an interdisciplinary approach, to strengthen and bridge Swedish research and education, and to provide a scientific basis for national and transnational collaborative policy work, in the field of global health. At the invitation of […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Plan International Sverige

Om organisationen Plan International Sverige startades 1997 och har idag runt 100 medarbetare. Vi är en självständig del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 70 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi arbetar för att alla barn ska ha rätt att […]

Stockholm HT20 (Heltid)

Stiftelsen Radiohjälpen – Insamling och kommunikation

Om organisationen Radiohjälpen är en stiftelse med uppgiften att samordna insamlingsverksamheten inom svensk public service. Vi samlar dit det behövs som mest, oavsett om det är inom humanitär verksamhet, utvecklingssamarbete eller svenska fritidsaktiviteter för människor som lever med funktionsnedsättning. Vi är den enda organisationen som får samla in pengar i SVT, UR och Sveriges Radio. […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Sida – Humanitära enheten

Om organisationen Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i i anslutning till kris, konflikt eller naturkatastrofer där människor drabbas och humanitära behov uppstår. Sida erbjuder nu en meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Enheten består av omkring 30 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Sida – Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO)

Om organisationen Biståndsmyndigheten Sida, enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO). Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)