Praktikplatsbanken

Höstterminen 2019: skicka in din ansökan innan 1 mars för att ha chans att matchas mot samtliga praktikplatser, därefter tillsätts platserna löpande.

Visar 1 till 5 av totalt 40 resultat.

Reach for Change – Central Program Team

Om organisationen Reach for Change is an international non-profit organization with the mission to unleash the power of innovation and entrepreneurship to create a better world for children. We find and support local early stage social entrepreneurs who work towards one or more of the sustainable development goals set up by the UN. The entrepreneurs […]

8 februari, 2019

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika, staben

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt […]

8 februari, 2019

Sida – Enheten för multilateral samordning

Om organisationen Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM) och innehar ett övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. MULTI innehar för nuvarande tio tjänster: 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare för kommunikation och Sidas multilaterala fokalpunkter i Sidas Multinätverk, 1 samordnare av Sidas […]

8 februari, 2019

Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU. På enheten för kapacitetsutveckling, CAPDEV (Capacity Development), arbetar vi med tre huvudsakliga verksamhetsområden: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, […]

8 februari, 2019

Rädda barnen – Humanitära Enheten

Om organisationen Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. Vi kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och vi finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Vi är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt vårt arbete. Inom […]

8 februari, 2019