Praktikplatsbanken

Ansökan inför höstterminen 2024 är öppen mellan den 2 och 25 februari. Du ser alla aktuella praktikplatser nedan.

   

Filtrera annonserna

Barn/Unga
Bistånd
Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Forskning
Förvaltning
Fred/Konflikt
Hälsa
Humanitära frågor
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
Innovation
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete
Projektledning
Statistik
Utbildning
Utvärdering (M&E)
Positions open to non-Swedish speaking applicants

Totalt 14 annonser

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Bistånd
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
Projektledning
Utvärdering (M&E)

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som tillsattes av Utrikesdepartementet år 2013. EBA har i uppdrag att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt bidra till att utveckla och effektivisera biståndet, samt att bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité.

EBA vill även vara ett forum för möten mellan forskning, praktik och politik. Hela vår kunskapsproduktion, som till exempel rapporter, seminarier, podcast och årsrapporter, finns tillgänglig på vår hemsida.

EBA består av expertgruppen, en representant för UD, samt ett kansli. Kansliet består av fem utredningssekreterare, en biträdande utredningssekreterare, en kommunikationsansvarig och en kanslichef. Kansliet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till expertgruppen och till den operativa verksamheten, samt att representera EBA utåt, upprätthålla kontakter med andra myndigheter och ansvara för omvärldsbevakning.

Läs mer »

Stockholm HT24 (Heltid)

Fair Action

Barn/Unga
Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Mänskliga rättigheter

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vi ger verktyg till medborgare så att de kan ställa krav på företag och politiker att ta ansvar för negativ påverkan på människor och miljö.

Läs mer »

Stockholm HT24 (Heltid)

Institutet Mot Mutor (IMM)

Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete
Projektledning

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en ideell näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan förebyggas. IMM stöttar näringslivet med råd och stöd gällande korruptionsfrågor på såväl nationell som global nivå.

IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kontoret ligger centralt i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Läs mer »

Stockholm HT24 (Heltid)

International IDEA

Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Fred/Konflikt
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete
Projektledning

International IDEA is an intergovernmental organization (IGO) with 35 Member States and an explicit mandate to support sustainable democracy worldwide.

International IDEA develops evidence-based knowledge on democracy and supports the implementation of that knowledge in country- and region-specific projects. The Institute is the only IGO solely dedicated to supporting democracy worldwide with a permanent UN Observer status. The Institute leverages its unique role as a democracy IGO to convene multilateral and national actors, democracy defenders and civil society to engage in collective global action to champion, defend and advance democracy around the world.

Läs mer »

Stockholm Autumn 2024 (Full time)

Läkarmissionen/LM International

Civilsamhällsfrågor
Humanitära frågor
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
Innovation
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete
Projektledning

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld. Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och vi genomför internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i ett trettiotal länder. Vi arbetar främst i Afrika och Latinamerika, men även i östra Europa och MENA. Vi har egna internationella kontor och samarbetar även med lokala partner. Läkarmissionen är en politiskt och religiöst obunden organisation.

Läs mer »

Vällingby, Stockholm HT24 (Heltid)

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Bistånd
Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Fred/Konflikt
Hälsa
Humanitära frågor
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Projektledning
Utbildning
Utvärdering (M&E)

NCG arbetar med bistånd och utveckling i hela världen, vi finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar också i alla sektorer med EBRD, EU, World Bank, UN, och svenska myndigheter. Vi är i en spännande fas där vi växer, och just nu fokuserar vi på våra företagsstrategier inkl vår kommunikationsstrategi. Läs mer om oss på www.ncgsw.se.

Läs mer »

Bromma, Stockholm HT24 (Heltid)

Parliamentary Forum on Small Arms & Light Weapons (PFSALW)

Demokrati
Forskning
Fred/Konflikt
Kommunikation
Påverkansarbete
Projektledning
Utvärdering (M&E)

The Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW) is the only membership-based organisation gathering parliamentarians globally across party-political lines, specifically related to the prevention and reduction of Small Arms and Light Weapons (SALW) - related violence.

The overall vision of PFSALW is to contribute to the achievement of more peaceful and sustainably developed societies. The vision is realised by means of the mission of enhancing parliamentary action for the prevention of SALW-related violence through the implementation and universalisation of relevant international frameworks, as to safeguard human security for the benefit of the right-holders, the entire population.

Relevant international frameworks in the work include the Arms Trade Treaty (ATT), the United Nations Programme of Action, to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons (UN PoA) and the 2030 Agenda. The gender equality perspective is a priority.

The uncontrolled proliferation of SALW has widespread human, economic and social costs and impedes human security and sustainable development. The Forum was founded in 2002 in the Spanish Congress, based on an initiative from Latin American, Swedish and Spanish parliamentarians and gathers currently over 320 parliamentarians from 100 countries.

Läs mer »

Stockholm Autumn 2024 (Full time)

Plan International Sverige

Barn/Unga
Bistånd
Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Fred/Konflikt
Hälsa
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete

Plan International Sweden is part of the global children's rights organisation Plan International with operations in over 80 countries. We have been around for over 85 years and have been working on behalf of children to strengthen their rights for just as long. Since the world is not equal, we have a special focus on girls. Plan International is politically and religiously independent and all our work is based on the UN Convention on the Rights of the Child.

We work with children, their parents, teachers and political leaders. We are present in cities, villages, refugee camps and where major decisions are made. In this way, we create long-term change for individuals as well as entire communities. We are on the ground in disasters, but also work long-term. At the same time, we work actively to ensure that all countries around the world have the best interests of children at heart.

Läs mer »

Hammarby Sjöstad, Stockholm Autumn 2024 (Full time)

Praktisk Solidaritet

Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Fred/Konflikt
Humanitära frågor
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation och partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer; Brödet och Fiskarna, Emmpatus Fredriksdal, Gävle Biståndsgrupp och Emmpatus Åkvarn.

Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vår mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer runt om i världen arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över. Våra samarbetsorganisationer finns i bl.a. Bosnien och Hercegovina, Colombia och Angola.

Läs mer »

Stockholm HT24 (Heltid)

Radiohjälpen

Barn/Unga
Bistånd
Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Förvaltning
Fred/Konflikt
Hälsa
Humanitära frågor
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete
Projektledning
Statistik
Utbildning

Radiohjälpen är public service-bolagens insamlingsstiftelse. Vi är programbolagens expert på hållbar utveckling och humanitärt samarbete och en brygga till det svenska civilsamhället. Sedan 1939 har vi samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd. I Sverige och i hela världen.

Vi samlar dit det behövs som mest, oavsett om det är inom humanitär verksamhet, utvecklingssamarbete eller svenska fritidsaktiviteter för barn och unga som lever med funktionsnedsättning. Radiohjälpen är den enda organisationen som får samla in pengar i SVT, UR och Sveriges Radio. Detta görs främst genom kampanjerna Musikhjälpen, Världens Barn och Kronprinsessan Victorias fond, samt vid Melodifestivalen och katastrofer som nu senast det ryska anfallskriget mot Ukraina. Radiohjälpen fördelar insamlade medel till såväl humanitär verksamhet som långsiktigt utvecklingssamarbete internationellt, samt aktiviteter i Sverige till förmån för barn och vuxna med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Arbetet sker genom några av Sveriges största civilsamhällesorganisationer och föreningar.

Läs mer »

Stockholm HT24 (Heltid)

Right Livelihood

Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Fred/Konflikt
Humanitära frågor
Klimat/Miljö
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete
Projektledning

Right Livelihood is a courage-powered community for social change. Each year, we present the Right Livelihood Award. Right Livelihood supports 194 Laureates working in 76 countries. We work to raise their profile, highlight their solutions, provide protection when their lives and liberty are in danger and link them with relevant actors. We have offices in Stockholm and Geneva.

Läs mer »

Enskede, Stockholm Autumn 2024 (Full time)

Statistikmyndigheten SCB

Bistånd
Demokrati
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Projektledning
Statistik
Utvärdering (M&E)

SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SCB är också med och genomför Sveriges politik för global utveckling. SCB samarbetar med ett antal partnerorganisationer - främst statistikmyndigheter - i ett flertal utvecklingsländer i Afrika och Europa. Samarbetet går ut på att stärka partnerorganisationernas kapacitet att producera och tillgängliggöra statistik. Denna verksamhet är i huvudsak Sida-finansierad.

Läs mer »

Solna, Stockholm HT24 (Heltid)

Stockholms FN-förening

Fred/Konflikt
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter

Stockholms FN-förening erbjuder praktikplats till dig som vill vara med och öka människors kunskap om FN:s viktiga mandat och verksamhet. Praktiken pågår normalt under 20 veckor men beroende på det program du läser kan vi även ta emot för kortare praktik, dock minst 10 veckor. Stockholms FN-förening är en del av FN-rörelsen i Sverige och den största föreningen inom Svenska FN-förbundet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter vi tänker globalt men handlar lokalt. En röd tråd i arbetet är Agenda 2030, FNs hållbarhetsagenda. Vi har förutom de gemensamma föreningsaktiviteterna också en ungdomssektion och en studentsektion som planerar aktiviteter för sina målgrupper. Vi söker dig som brinner för globala utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och FNs internationella arbete och som vill delta i Stockholms FN-förenings ideella arbete. Vi värdesätter dina kunskaper och erfarenheter och värnar om att vara en praktikplats som ger dig relevant arbetslivserfarenhet. I din roll planerar och genomför du överenskomna aktiviteter, dels tillsammans med din handledare och andra ledamöter i styrelsen, men också självständigt.

Du kommer att få förståelse för hur en förening fungerar, hur styrelsearbete går till och nödvändiga administrativa rutiner. Du kommer att delta i arbetet inom styrelsens fokusgrupper Miljö, klimat och hållbarhet, Fred och säkerhet och Mänskliga rättigheter. Du kommer också ges tillfälle att delta i olika seminarier och aktiviteter som ger dig inblick i olika delar av FNs verksamhet och i internationell politik.

Läs mer »

Stockholm HT24 (Heltid)

Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)

Barn/Unga
Forskning
Humanitära frågor
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Projektledning

Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) is a Sida-funded multi-sector network with the mission to inform and develop new knowledge on the importance of sustainable food systems to achieve global goal defined by the SDGs and the Paris Agreement . By providing information on current research and proven experiences, the network contributes to compiling a broad knowledge base for decision-makers. The network has more than 4500 members from all over the world. In Sweden, SIANI coordinates cross-sector learning events involving actors from government, civil society, the private sector, academia and international organisations.

The network is a vibrant platform for an actualized discussion on the 2030 Agenda and the issues related to hunger, nutritious food, and sustainable agriculture for economic development within the planetary boundaries. SIANI seeks to engage various youth groups to engage more in issues related to sustainable food security.

The SIANI Secretariat has a long experience in leading and promoting dialogue through seminars, supporting expert groups and communication via web and social media. SIANI is an independent network hosted by the Stockholm Environment Institute, SEI, is a prestigious global environmental , climate and development institute dedicated to bridging environmental research to decision-makers. Doing your internship at SIANI also means taking part in SEI's exciting and international ambience and activities.

Läs mer »

Stockholm Autumn 2024 (Full time)