Praktikplatsbanken

Nu är ansökan inför vt-20 öppen! Kom ihåg att söka innan 1 oktober för att bli matchad mot samtliga platser och få bättre chans att bli rekommenderad till praktikplatser. Vänligen titta igenom praktikannonserna nedan för att se vilka platser som erbjuds vt-20. För att söka till Praktikantprogrammet, följ den här länken. Varmt välkommen med din ansökan!  

Visar 1 till 5 av totalt 45 resultat.

Sida – Stödenheten för rättvisa och fred

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas […]

Stockholm VT20 (Heltid)

International Legal Assistance Consortium

Om organisationen International Legal Assistance Consortium (ILAC) är en organisation baserad i Stockholm, som arbetar med att bygga upp rättssystem i konfliktdrabbade länder. ILAC består av mer än 50 medlemsorganisationer och tillsammans med dem representerar ILAC över 3 miljoner jurister världen över. Vad innebär praktiken? Huvudsyftet med praktikplatsen är att Stödja ILAC:s medarbetare med att […]

Stockholm VT20 (Heltid)

Sida – Afrikaavdelningen, Enheten för hållbar utveckling

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer söder om Sahara. Till avdelningen hör också […]

Stockholm VT20 (Heltid)

Sida – Enheten för multilateral samordning

Om organisationen Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM) och innehar ett övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. MULTI innehar för nuvarande 11 tjänster: 1 enhetschef, 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare av Sidas multilaterala sekonderingsprogram samt 1 programadministratör. Till enheten hör även […]

Stockholm VT20 (Heltid)

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Om organisationen NCG arbetar med bistånd/utveckling i hela världen, och finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med focus på en hållbar och social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar också i alla […]

Stockholm VT20 (Heltid)