Praktikplatsbanken

Vi tar nu inte emot fler ansökningar för vårterminen 2021. Har du redan skickat in din ansökan kommer vi kontakta dig senast under första halvan av november för matchning mot praktikplats. Samtliga ansökanden kommer få besked när alla praktikplatser inför VT2021 är tillsatta. Mer information om ansökan inför HT 2021 kommer finnas här efter årsskiftet.