Praktikplatsbanken

Använd gärna filterfunktionen nedan för att hitta de praktikplatser som intresserar dig mest. Positions open to non-Swedish speaking applicants are found under the tag "English".    

Filtrera annonserna

Barn/Unga
Civilsamhällsfrågor
Demokrati
Ekonomi
English
Forskning
Förvaltning
Fred/Konflikt
Hälsa
Humanitära frågor
Innovation
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete
Projektledning
Statistik
Utbildning
Utvärdering (M&E)

Totalt 45 annonser

Commercial Office of Ecuador in Stockholm

Ekonomi
Forskning
Förvaltning
Kommunikation
Påverkansarbete

Placement: Stockholm About the organization The Commercial Office of Ecuador in Stockholm (PRO ECUADOR) is one of the 30 worldwide offices of the Ministry of Production, Foreign Trade, Investment and Fisheries, in charge of export and investment promotion. The Commercial Office is part of the Embassy of Ecuador in Sweden and is in charge of […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Engineers without Borders Sweden

English
Hälsa
Jämställdhet
Klimat/Miljö
Projektledning
Utbildning

Placement: Flexible About the organization Engineers Without Borders Sweden (EWB-SWE) is a Non-Governmental Organization striving to make a long-term impact in the work towards the United Nations Sustainable Development Goals. Through humanitarian engineering, we engage, inspire and unite people to build sustainable communities. Internship assignments This internship is a unique opportunity to practically learn more […]

Läs mer »

Distans, alternativt Stockholm, Göteborg eller Falun VT23 (Heltid, 20 veckor)

Fair Action

Jämställdhet
Klimat/Miljö
Kommunikation
Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete

Placeringsort: Stockholm/delvis flexibel Om organisationen Fair Action är en ideell förening som sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vi granskar företag, driver opinionsarbete, påverkar politiker samt samarbetar med liknande organisationer i produktionsländer. Fair Action har nio medarbetare och en ideell styrelse. Vi har vårt kontor på Södermalm i Stockholm. Vad innebär […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

ForumCiv – Globalportalen

Civilsamhällsfrågor
Kommunikation
Påverkansarbete

Placeringsort: Stockholm Om organisationen ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Med kontor i Colombia, Kambodja, Kenya, Belarus och Liberia stöttar vi lokala organisationer direkt på plats. Vi förmedlar också bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i ca 70 länder. ForumCiv är dessutom Sveriges största plattform för […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Institutet Mot Mutor (IMM)

Påverkansarbete

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Fred/Konflikt
Jämställdhet
Påverkansarbete

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation. De sammanför personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. Fokus ligger på konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. De arbetar […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Läkarmissionen/LM International

Hälsa
Kommunikation
Påverkansarbete

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld. Våra fokusområden är social och ekonomisk inkludering, utbildning, hälsa samt vatten, sanitet och hygien (WASH). Primärt arbetar vi för marginalierade samhällsgrupper och kvinnor och barn som lever i utsatthet. Läkarmissionen […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

MyRight – Empowers people with disabilities

Mänskliga rättigheter
Påverkansarbete

Placeringsort: Stockholm Om organisationen MyRight är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina rättigheter. Vi bedriver utvecklingsarbete i samarbete med partnerorganisationer i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.  Vårt uppdrag är att verka för fattigdomsbekämpning genom rättighetsbaserat stöd till organisationer av […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Naturskyddsföreningen

Jämställdhet
Klimat/Miljö
Projektledning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. De är en ideellt och partipolitiskt obunden förening som har lokala föreningar och länsförbund över hela landet. Tillsammans med drygt 200 000 medlemmar påverkar de makthavare och engagerar människor både lokalt, nationellt och globalt. Klimat, hav, skog, miljögifter, jordbruk och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområden. […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

NIRAS Sweden AB

Jämställdhet
Projektledning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen NIRAS är ett internationellt tvärvetenskapligt konsultföretag med skandinaviska rötter. I mer än 45 år har NIRAS Development Consulting engagerat sig i utvecklingen av innovativa och hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort. Vi har över 350 anställda på denna enhet, varav ca 35 personer på Stockholmskontoret.  För mer information […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Forskning
Jämställdhet
Utvärdering (M&E)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen NCG arbetar med bistånd och utveckling i hela världen, vi finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW)

English
Fred/Konflikt
Jämställdhet
Påverkansarbete

Placement: Stockholm About the organization The Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (the Forum) is the only membership-based organisation gathering parliamentarians globally across party-political lines, specifically related to the prevention and reduction of Small Arms and Light Weapons (SALW) – related violence. The Theory of Change of the Forum is to contribute to […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

PeaceWorks Sweden

Barn/Unga
Fred/Konflikt
Jämställdhet
Utbildning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen PeaceWorks Sweden är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle där unga är organiserade och har inflytande. Detta gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred och främja olika alternativ till positiv samhällsförändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, antirasism, stöd till ungas organisering, och […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Plan International Sweden

Barn/Unga
English
Fred/Konflikt
Jämställdhet
Utbildning

Placement: Stockholm About the organization Plan International Sweden is a Non Governemental Organization aiming to drive change to advance children’s rights and equality for girls by working together with children, young people, our supporters and partners. Internship assignments Monitor issues related to the Girls and Adolescents, through the issues of Gender, Protection, Peace and Security […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Praktisk Solidaritet

Kommunikation
Projektledning

Placeringsort: Stockholm/delvis distans Om organisationen Praktisk Solidaritet är en obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer som bedriver second-hand försäljning. Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vårt uppdrag är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt […]

Läs mer »

Stockholm/distans VT23 (Heltid, 20 veckor)

Right Livelihood

English
Kommunikation
Projektledning

Placement:  Stockholm About the organization Right Livelihood, a courage-powered community for social change honouring and supporting visionary change-makers since 1980. Right Livelihood gives life-long support to its Laureates. At the time of writing, the network consists of 186 Laureates from 73 countries, including Nobel Peace Prize winners Dr. Denis Mukwege (DRC) and Wangari Maathai (Kenya), […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Forskningssamarbete (FORSK)

Forskning
Klimat/Miljö

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Afrikaavdelningen – Jämställdhet och kommunikation

Jämställdhet
Kommunikation

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en modern, statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Afrikaavdelningen – Team Demokrati

Demokrati
Mänskliga rättigheter

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) – Latinamerika

Demokrati
Mänskliga rättigheter

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar med utvecklingsbistånd på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), samt stödet till Latinamerika (omfattande fyra länder och ett […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) – Västra Balkan och Turkiet

Ekonomi
Mänskliga rättigheter

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa (inklusive Ryssland), Västra Balkan och Turkiet, och Latinamerika. Enheten för Västra Balkan, Turkiet och tematiskt stöd ansvarar för utvecklingssamarbetet med Nordmakedonien, Regionalt Reform för Västra […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Chefekonomteamet (CET)

Ekonomi
Statistik

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Praktikplatsen är placerad i Chefekonomteamet (CET) […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för civila samhället (CIVSAM)

Civilsamhällsfrågor
Jämställdhet
Klimat/Miljö

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter (DEMO)

Demokrati
Mänskliga rättigheter

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Biståndsmyndigheten Sida arbetar för demokrati, jämställdhet, ekonomisk utveckling och en hållbar och fredlig värld. Myndigheten räddar också liv och lindrar nöd genom humanitärt bistånd till människor som har drabbats av väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer. Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering – och därmed även alla Sveriges […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT)

Projektledning
Utvärdering (M&E)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdom och förtryck i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltideltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN)

Klimat/Miljö
Kommunikation

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Ekonomi
Kommunikation
Projektledning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för humanitärt bistånd (HUMASIEN)

Humanitära frågor
Utvärdering (M&E)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida erbjuder nu en meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Vårt uppdrag är att  rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer. Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 35 medarbetare med huvuduppdrag är att verka […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Kapacitetsutveckling (CAPDEV)

Förvaltning
Kommunikation
Projektledning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU. Enheten för Kapacitetsutveckling (CAPDEV) ansvarar för genomförandet av strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

Demokrati
Klimat/Miljö
Mänskliga rättigheter

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Praktiken är på Enheten för Mellanöstern och Nordafrika. Enheten arbetar med rådgivning och stöd till utlandsmyndigheterna i Beirut, Amman och […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för multilaterala samarbeten (MULTI)

Kommunikation
Utbildning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) och har samordnande ansvar för Sidas multilaterala samarbete och dialog. MULTI innehar 12 tjänster: 1 enhetschef, 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare av Sidas multilaterala sekonderingsprogram, 1 tjänst för normativ dialog samt 1 programadministratör. Till […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder (SPINN)

Innovation
Kommunikation

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida, Sveriges biståndsmyndighet, arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Sidas övergripande mål är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Myndigheten spelar en viktig roll för att sammanföra olika aktörer, bygga nya sorters partnerskap, och vara en katalysator […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten Global social utveckling (SOCIAL)

Hälsa
Klimat/Miljö
Statistik
Utbildning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med multilaterala organisationer, civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Sida arbetar med genomförande av Sveriges strategier för utvecklingssamarbetet på global, regional och bilateral nivå. Strategierna har ett […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Sida Partnership Forum (SPF)

Kommunikation
Utbildning

Placeringsort: Härnösand Om organisationen Sida Partnership Forum (SPF) är Sidas lärcenter och en central mötesplats för ledande aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete. SPF organiserar, faciliterar och utvärderar kurser och dialogmöten som ska stärka Sidas partners i deras genomförande av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Verksamheten riktar sig i första hand till svenska […]

Läs mer »

Härnösand VT23 (Heltid, 20 veckor)

Social Initiative

Forskning
Innovation

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Social Initiative skapar nära och engagerande samarbeten mellan svenska företag, privatpersoner och sociala entreprenörer runt om i världen, för att lösa samhällsutmaningar på ett innovativt och effektivt sätt. Tillsammans bidrar vi med kapital och kunskap så att de sociala entreprenörerna kan skala upp och stärka sin verksamhet. Kärnan i vår verksamhet […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Statistikmyndigheten (SCB)

Jämställdhet
Statistik

Placeringsort: Stockholm Om organisationen SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Stockholm Environment Institute (SEI)

English
Kommunikation

Placement: Stockholm About the organization Stockholm Environment Institute: bridging science and policy We are an international non-profit research and policy organization that tackles environment and development challenges. We connect science and decision-making to develop solutions for a sustainable future for all. Our work spans climate, water, air and land-use issues, governance, the economy, gender and health. […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Stockholm Environment Institute (SEI) / Swedish Development Research Network (SweDev)

English
Forskning
Kommunikation
Påverkansarbete

Placement: Stockholm About the organization SweDev is a network with the aim of bringing together development researchers in Sweden to strengthen collaboration with development researchers and increase the interaction between development researchers and practitioners. SweDev wants to increase the use of research-based knowledge in international development cooperation and for the implementation of Agenda 2030. SweDev’s secretariat is based […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Sveriges lantbruksuniversitet – SLU Global

Forskning
Klimat/Miljö
Kommunikation

Placeringsort: Uppsala Om organisationen Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Universitetet jobbar med hållbar utveckling av landsbygd, hav och städer och verkar för människors och djurs livskvalitet. SLU producerar forskning i världsklass och har 40 utbildningsprogram inklusive för utbildning till agronom, landskapsarkitekt och veterinär. Utbildningarna […]

Läs mer »

Uppsala VT23 (Heltid, 20 veckor)

Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)

Barn/Unga
English
Klimat/Miljö
Kommunikation

Placement: Stockholm About the organization SIANI is a Sida-funded network with the mission to inform and develop new knowledge about the importance of agriculture for poverty reduction and sustainable development. By providing information on current research and proven experiences, the network contributes to compiling a broad knowledge base for decision-makers. The network has more than […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD)

Demokrati
English
Forskning
Kommunikation
Mänskliga rättigheter

Placement: Visby About the organization The Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD) believes that critically important change happens at the local level. Local governments are at the core of democratic development around the world, and it is the everyday work carried out by villages, towns, cities, municipalities and regions, that creates the change that […]

Läs mer »

Visby VT23 (Heltid, 20 veckor)

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)

Demokrati
English
Forskning
Påverkansarbete

Placement: Stockholm About the organization The International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA – is an intergovernmental organisation that supports sustainable democracy worldwide. Its objective is to strengthen democratic institutions and processes. International IDEA acts as a catalyst for democracy building by providing knowledge resources, policy proposals and supporting democratic reforms. It […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)

Transparency International Sverige

Påverkansarbete

Placeringsort: Stockholm/Delvis distans Om organisationen Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International – världens största och ledande antikorruptions-organisation. TI Sverige bedriver en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionen och dess skadeverkningar […]

Läs mer »

Stockholm/distans VT23 (Heltid, 20 veckor)

War Child Sweden

Barn/Unga
English
Fred/Konflikt
Mänskliga rättigheter

Placement: Stockholm About the organization War Child is an international child rights organization, focusing on education, protection and psychosocial support. We are committed to protecting and supporting children affected by armed conflict. We empower them to claim their rights, develop to their full potential and contribute to a peaceful future for themselves and their communities. […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltideltid, 20 veckor)

Zelmerlöw & Björkman Foundation

Barn/Unga
Jämställdhet
Utbildning

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som stärker ungdomar som lever i utsatthet i Kenya hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap. Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan, ändå är det över 138 miljoner ungdomar världen över […]

Läs mer »

Stockholm VT23 (Heltid, 20 veckor)