Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) fyller i år 50 år. Vi kan alltså se tillbaka på ett halvt sekel av engagemang, debatt, tillbakablickar och framtidsspaningar kring små och stora världs- och utvecklingsfrågor. Bakom oss har vi enorma framsteg, och framför oss oblickbara utmaningar. 

FUF har alltid samlat människor som haft stort intresse av vad som händer och kommer att hända i när och fjärran. Vi är en organisation som till stor del bygger på framtiden och unga människor. Deras intressen är därför viktiga för oss. Vad skulle därför kunna vara en bättre uppgift nu när FUF fyller jämna år än att vända sig till ungdomen av i dag och be dem ge sin syn på var vi står och vart vi är på väg?  

Efter 50 år känner vi oss långt ifrån färdiga med vår uppgift att informera om och engagera för alla viktiga globala frågor. Behovet av engagemang är fortsatt stort om vi ska kunna hantera dagens stora ödesfrågor och för detta behöver vi nya, färska idéer. Vi hoppas att ni delar vår uppfattning att denna antologi bidrar till denna vår uppgift. 

Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot FUF

Läs antologin här.

 

Dela det här: