Flera debattörer är oroliga över att militäravtalet DCA mellan Sverige och USA bland annat kan möjliggöra kärnvapen på svensk mark. Foto: NATO. Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 16: Krav på skriftligt nej mot kärnvapen på svensk mark i militäravtal

I maj ska ett förslag på det bilaterala militäravtalet Defence Cooperation Agreement (DCA) mellan Sverige och USA lämnas till riksdagen. Detta har skapat debatt under den gångna veckan, då flera debattörer menar att det inte finns någon garanti i avtalet som utesluter kärnvapen i Sverige. Svenska regeringsföreträdare menar däremot att avtalet inte kommer leda till kärnvapen eller permanenta utländska baser på svenskt territorium.  

Avtalet, som riksdagen ska rösta om i juni, innebär att USA får tillgång till 17 regements- och övningsområden i Sverige. Det möjliggör också lagring av krigsmateriel, vapen och ammunition i Sverige.  

Försvarsminister Pål Jonson (M) med flera skriver i SvD Debatt att DCA-avtalet kommer att öka Sveriges säkerhet.  

– I Sverige har vi en bred politisk samsyn när det gäller hur vi ser på kärnvapen. Det förändras inte i och med ingåendet i DCA-avtalet, skriver de. 

Flera debattörer opponerar sig dock mot detta och menar att det inte finns några skrivningar eller regleringar om kärnvapen i avtalet. Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen, skriver på Aftonbladet Debatt att organisationen kräver en skriftlig reservation mot kärnvapen på svensk mark. 

– Svenska folket ska garanteras att varken denna eller framtida regeringar tillåter kärnvapen i Sverige. 

Vänsterpartiet är inne på samma linje, och menar att avtalet innebär en ökad risk för Sverige och svenska medborgare.  

– Våra nordiska grannländer har gjort andra ställningstaganden och inkluderat en specifik reservation för kärnvapen i sina DCA-avtal. Finland har till och med nationell lagstiftning som förbjuder kärnvapen på landets territorium, skriver vänsterpartisterna Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson, och Hanna Gunnarsson försvarspolitisk talesperson, i SvD Debatt.  

Kerstin Bergeå på Svenska freds menar att en reservation mot kärnvapen i avtalet kan bidra till en gemensam avspänning gentemot ryska kärnvapen.   

– Ett förbehåll i det svenska DCA-avtalet skulle stärka den nordiska regionen och vara solidariskt mot våra nordiska grannar som tagit tydligt avstånd, skriver hon. 

Motståndarna till DCA-avtalet pekar också på att amerikanska styrkor får immunitet när de begår brott i Sverige. 

– Soldater som begår brott mot svenska medborgare kommer att ställas inför en amerikansk militärdomstol, inte svenska domstolar, skriver vänsterpartisterna Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson.  

Annie Croona, ledarskribent på Dagens ETC, är också kritisk till att avtalet saknar formuleringar om kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium. Men det största problemet anser hon är något annat.  

– Den folkliga förankring som inte skett, den allmänna debatt som aldrig ägt rum, skriver hon.  

Militäravtalet mellan Sverige och USA

Därför behöver Sverige DCA-avtalet 

Pål Jonson (M), Mikael Oscarsson (KD) och Anna Starbrink (L), Svenska Dagbladet 

DCA-avtalet gör Sverige mer otryggt 

Håkan Svenneling (V) och Hanna Gunnarsson (V), Svenska Dagbladet 

DCA-avtalet öppnar för kärnvapen i Sverige 

Kerstin Bergeå, ordförande, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen  

Om tre veckor kan vi underkasta oss USA 

Annie Croona, ledarskribent, Dagens ETC 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: