FUF då och nu… 

På 1970-talet stod biståndsfrågor högt på den politiska dagordningen och det fanns ett stort engagemang för att minska klyftan mellan ett fattigt ”Syd” och ett rikt ”Nord”. Denna tudelade uppdelning av världen stämmer inte längre, den geopolitiska kartan har också ritats om, och frågor om gemensamma globala utmaningar har kommit alltmer i förgrunden. Med många års erfarenhet av utvecklingssamarbete gör Rolf Carlman, styrelseordförande i FUF under 6 år och numera vice ordförande, en exposé över FUF:s utveckling under 50 år. Hur omvärldsförändringarna återspeglats i verksamheten och hur FUF som organisation utvecklats över tid. 

Läs exposén här.

Dela det här: