Tips till rekryterare

I videon nedan ger statsvetaren, föreläsaren och entreprenören Barakat Ghebrehawariat – som fokuserar på mångfald och antirasism – tips på hur arbetsplatser kan rekrytera mer inkluderande. Vi listar även andra tips på läsning för en mer inkluderande rekryteringsprocess.

 

Make Equals verktygslåda med övningar, tipsbank, webbutbildningar m.m. för praktiskt jämlikhetsarbete.

 

Rättviseförmedlingens tips till rekryterare för att komma runt våra egna omedvetna fördomar.

 

 

DO:s ”Rekrytera utan att diskriminera”, samlad aktuell forskning om risker för diskriminering vid rekrytering och vad den visar. Rapporten beskriver riskerna i rekryteringsprocessens olika faser samt ger tips om hur du som arbetsgivare kan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering vid rekrytering.

 

Vidga normens handbok ”Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, för kunskap och verktyg att aktivt kunna arbeta mot diskriminering utifrån hudfärg på arbetsplatser. Utgiven av Länsstyrelsen Stockholm 2019.

”Vita privilegier och diskriminering”, en rapport om rasism i arbetslivet och vilka olika mekanismer som skapar och vidmakthåller ojämlikhet kopplat till hudfärg. Utgiven av Länsstyrelsen Stockholm 2021.

”Jämställd rekrytering i en digital värld”, en rapport om utmaningar med jämställd digitalisering och rekrytering och metoder och tips för mer inkluderande rekrytering. Framtagen av Jämställd Utveckling Skåne i samverkan med Region Skåne 2022.

 

Lasse Nilsson på Vison skriver om att rekrytera transklusivt. Kunskaperna om transpersoners situation är låg på många arbetsplatser och därför kan det vara svårt att vara inkluderande vid rekrytering.

 

Tipsa gärna FUF om mer bra läsning för en inkluderande rekrytering!

Dela det här: