FUF:s mentorskapsprogram

FUF vill ge tillbaka till sina unga, engagerade medlemmar! Är du ideellt engagerad eller gör praktik genom FUF erbjuds du därför i början av varje ny termin möjligheten att få en egen mentor.

Syfte
Genom mentorskapsprogrammet vill FUF ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som vår mycket kvalificerade yrkesverksamma/pensionerade medlemsbas besitter och knyta samman dem med våra yngre engagerade. Tanken är att skapa möjligheter för dessa två medlemsgrupper att träffas och utbyta tankar, idéer och erfarenheter gällande studier, yrkesval och gemensamma intresseområden.

Programupplägg
I början av terminen anordnar FUF en gemensam uppstartsträff. Mentorer och adepter ansvarar själva för att planera möten och träffas ca 2-3 gånger under terminen. I slutet av terminen ber FUF mentorn och adepten att utvärdera sina träffar.

Hur får jag en mentor?
FUF efterlyser mentorer genom mailutskick inom sitt nätverk två gånger per år (inför varje termin). Yrkesverksamma/pensionärer som är intresserade av att bli mentorer till en eller flera adepter anmäler sitt intresse till mentor@fuf.se. Förfrågan går sedan ut till alla ideellt engagerade i FUF:s kommunikationsgrupper och lokalgrupper samt till praktikanter när terminen startat igång. Efter sista ansökningsdag matchar FUF ihop mentorer och adepter.

Vem kan få en mentor?
Den som…

… är ideellt engagerad eller gör praktik inom FUF.
…vill ha tips och råd från någon med erfarenhet av att arbeta professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete.
… är tillgänglig för att planera möten och träffa sin mentor ca 2-3 gånger under terminen.

Vem kan bli mentor?
Den som är…

medlem i FUF.
…intresserad av att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av arbete med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete till en eller ett par unga människor som ska ut på/är nya på arbetsmarknaden.
…tillgänglig för att planera möten och träffa en eller flera adepter ca 2-3 gånger under terminen.

Kontakt
Ina Carlsson är koordinator för programmet på ideell basis. Hör av dig till mentor@fuf.se om du vill bli mentor eller har några frågor om mentorskapsprogrammet!

Dela det här: