Sofia Brännström, 27 år. Klimat och miljöhandläggare.

När och hur engagerade du dig i FUF?
Jag var 20 år och gick min första termin på Stockholms universitet. Jag fick en inbjudan på Facebook till ett uppstartsmingel och gick dit utan att känna någon. Sedan gick jag med i FUF-redaktionen och Almedalsredaktionen.

Vilka frågor brann du för och tyckte var viktiga under din tid i FUF? Vilka frågor anser du var de stora utvecklingsfrågorna vid den tidpunkten?
Jag brann för klimat och jämställdhetsfrågor, både globala och inrikespolitiska. Då som nu tyckte jag att vår relation till naturen var problematisk.  

Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF?
Jag minns när jag i Almedalen fick chansen att intervjua dr Denis Mukwege grundare av Panzisjukhuset och Nobelfredspristagare 2018. Han lyfte särskilt vikten av ansvarsutkrävande men också utbildning och kunskap för att öka jämställdhet och förebygga mäns våld mot kvinnor.  

Vad tycker du är FUF:s styrka?
Jag tror att FUF har en förmåga att nå ut till personer över hela Sverige och omsätta intresse för omvärlden och politik till faktiska faktakunskaper, nätverk och redskap som sedan blir värdefulla på arbetsmarknaden och i civilsamhället. Samtidigt bidrar FUF till att ställa krav och skapa debatt i samhället om bistånds- och utvecklingsfrågor. 

Vad tycker du FUF ska fokusera på framöver?
Jag personligen att det är viktigt att uppmärksamma Sveriges roll i världen, hur olika händelser och skeenden hänger ihop och bredden av utvecklingsperspektiv. Jag tror också att kunskap om lösningar ökar vårt hopp om framtiden!  

 

 

 

 

Dela det här: