Eivor Halkjaer, 79 år. Pensionär, tidigare avdelningschef på Sida och ambassadör i Nicaragua, Cuba, Guatemala.  

När och hur engagerade du dig i FUF? 
Jag blev medlem i FUF när jag kom hem från min sista utlandspost år 2006. Jag efterträdde Stefan de Vylder som ordförande våren 1999 och efterträddes sedan 2013 av Rolf Carlman.

Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF? 
När jag tänker på mina år med FUF är det främst alla glada stunder med de härliga unga människorna på det fina kansliet på Karlbergsvägen. Jag minns hur olika utmaningar dryftades och kluriga lösningar på problem växte fram. 

Just kring kansliet finns ett speciellt minne. Stefan de Vylder, som då var ordförande, ringde mig och undrade om jag råkade ha någon idé om hur det akuta läget vad gällde FUF- kontoret kunde lösas. Jag tog emot samtalet ute på gården i den bostadsrättsförening där jag bodde då. När jag nämnde det samtalet för henne som då var ordförande i den föreningen sade hon att vårt företag ska just lämna vårt kontor inne på en gård nära här på Karlbergsvägen, det kanske vore nåt för er. Jag ringde Stefan, som tog fatt i den tråden och på någon dag var det hela löst. Den lokalen visade sig vara helt perfekt för FUF under de många dynamiska år som följde. Jag tror att vi är många som har fina minnen av stämningen där, inne i lokalen och ute på gården.  

Ett mer specifikt minne är när Noak Holm Löfgren och jag jobbade för att hitta finansiärer till den då nya och expanderande Biståndsdebatten.se. Det är nog min första erfarenhet av konkret och fokuserat nätverkande!  Ett av de första kaffemötena var med Erik Lysen från Svenska kyrkan, hans positiva gensvar bekräftade vår övertygelse att detta nya forum med fokus på utvecklingsfrågor skulle bära långt!  

Vad tycker du är FUF:s styrka? 
FUF:s styrka ligger i att under femtio år ha följt och utvecklats i takt med ett föränderligt samhälle. Centralt är här den gradvisa öppningen mot de yngre generationer som i dag utgör en kärna i verksamheten, utan att äldre aktörer förlorats på vägen. Detta gör FUF till ett unikt fenomen på en arena som idag är välfylld av aktörer med fokus på breda utvecklingsfrågor. 

Vad tycker du att FUF ska fokusera på framöver?
I dag är det internationella utvecklingssamarbetet med större skärpa ifrågasatt. Försvaret av den grundläggande tanken om internationell solidaritet är därmed en absolut prioritet för den anrika organisationen FUF. Utmaningen är att hitta nya vägar och öppningar för ett sådant arbete. Klimatet som den centrala frågan kan här erbjuda nya fruktbärande aspekter! 

Dela det här: