Ulrika Modéer. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet
Ulrika Modéer, 53 år. Assisterande Generalsekreterare vid FNs Utvecklingsprogram, UNDP, tidigare statssekreterare, Utrikesdepartementet, Policychef, Diakonia, Internationell chef, Diakonia samt olika roller i utvecklingssamarbetet i Latinamerika, inklusive FN-volontär i Guatemala. 

När och hur engagerade du dig i FUF?
Jag har följt FUF sedan 1994 då jag flyttade till Stockholm och började arbeta professionellt med internationellt utvecklingssamarbete. Under en period satt jag i FUFs styrelse. 

Vilka frågor brann du för och tyckte var viktiga under din tid i FUF? Vilka frågor anser du var de stora utvecklingsfrågorna vid den tidpunkten?
FUF är en unik mötesplats för yngre och äldre verksamma inom och intresserade av internationell politik och utvecklingssamarbete. FUF bidrar till kunskaps- och ideutveckling och till att starka Sveriges kompetensbas och förhoppningsvis insats for en fredligare, rättvisare och mer hållbar värld. 

Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF?
Mitt starkast intryck har alltid varit det unika i att människor i olika generationer, med olika erfarenheter, möts och delar med sig av sitt engagemang, kunskap och nätverk. FUF är kunnigt och generöst och det är viktigt i en tid som denna. Jag minns särskilt nar Noak Löfgren drog igång ’Biståndsdebatten” ett initiativ för att få fler att ställa frågor och söka svar kring vad som är ’bra bistånd’. Välbehövligt! 

Vad tycker du är FUF:s styrka?
Mötesplatsen! Jag hoppas att fler som pensionerar sig från internationella yrkesroller kommer att vara lika generösa som de forskare, UD och Sidamedarbetare som generöst delat med sig av tid och erfarenheter.  

Vad tycker du FUF ska fokusera på framöver?
Jag tycker FUF ska bjuda in till mer ännu mer mångfald, det är fantastiskt med det unika åldersspannet, med medlemmar från forskning, olika yrkeserfarenheter och studenter- men det finns rum for ännu mer mångfald. Jag hoppas också att FUF och FUF:s medlemmar kan informera en alltför grund och osaklig debatt kring hur man kan använda ’biståndet’ som en verktygslåda i en väldigt osäker och orolig värld. Utveckling stannar aldrig upp, den tar bara olika vägar- jag hoppas detsamma kommer att gälla FUF och jag vill gärna bidra. 

 

Dela det här: