SoMe-gruppen

Sociala mediegruppen (SoMe-gruppen) producerar inlägg till FUF:s digitala kanaler, särskilt InstagramPå så sätt är de med och sprider lättillgänglig kunskap om globala frågor och Sveriges roll i världen. 

Som medlem i SoMe-gruppen får man välja vilka ämnen som ska lyftas i FUF:s digitala kanaler (utifrån FUF:s ramar), skriva texter och producera bilder och videor. Gruppen får kontinuerlig utbildning och handledning – både inom ämnen kopplade till global utveckling och inom journalistiskt skrivande och kommunikation. Medlemmarna är även en del av en redaktion som peppar, stöttar och lär känna varandra! 

Du kan vara med i SoMe-gruppen oavsett var i Sverige du bor. Engagemanget är terminslångt och börjar vanligtvis i januari och september. I uppdraget ingår att delta i redaktionsmöten och att korrekturläsa andra gruppmedlemmars inlägg. 

Du behöver inga förkunskaper för att gå med i SoMe-gruppen, vi utbildar dig under uppdraget! 

Har du frågor? Mejla fuf@fuf.se 

Dela det här: