Ylva Christiansson, 38 år. Effektansvarig på Friends, tidigare Grants Manager på Kvinna till Kvinna, Fund Portfolio Analyst på UNDP och kanslichef på FUF. 

När och hur engagerade du dig i FUF?
Jag började engagera mig i FUF 2008/2009. Då var studentgrupperna, som de då hette, en relativt ny företeelse på FUF. Jag var bland annat med och startade upp ett samarbete med CinemAfrica, skrev FUF-bladet och var mellan andra jobb, praktiker och kurser engagerad på olika sätt. 2011 fick jag jobbet som kanslichef på FUF. 

Vilka frågor brann du för och tyckte var viktiga under din tid i FUF? Vilka frågor anser du var de stora utvecklingsfrågorna vid den tidpunkten?
Som kanslichef tyckte jag att det var viktigt att styra upp FUF organisatoriskt, stabilisera ekonomin och öka antalet medlemmar och aktiva. Jag tyckte också att det var viktigt att det skapades fler och relevanta sätt för studenter och unga vuxna att engagera sig inom FUF, att de själva fick ut mer av sitt engagemang och att FUFs yngre och äldre medlemmar möttes. Rent tematiskt tyckte jag att det var viktigt att det var medlemmarna, särskilt de aktiva i studentgrupperna, som satte agendan och valde vilka frågor som skulle belysas. Personligen låg utvecklingen i många öst- och sydafrikanska länder mig varmt om hjärtat, samt miljö- och klimatfrågor globalt. Jag vet inte om de var de största frågorna på den tiden, men utvecklingsfrågor på tapeten i Sverige var bland annat resultatagendans vara eller icke vara samt utvärdering av och framtiden för Politik för Global Utveckling (PGU). 

Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF?  

Jag har många starka minnen från tiden då FUFs kansli låg i det väldigt speciella huset med glastak på innergården på Karlbergsvägen. Vi fyllde ofta lokalen till bristningsgränsen med engagerade studenter och seminariebesökare och gjorde vårt bästa för att åtgärda syrebristen som ofta uppstod genom att praktiskt taget alltid ha den enda dörren som fanns stående på vid gavel. Jag har också många fina minnen av otroligt roligt arbete med kollegor på kansliet. Jag är än idag förvånad över hur vi genom ren learning-by-doing lyckades bygga hemsidor, lära oss att live-stream:a och starta upp en hel Almedalsredaktion. Bland annat! 

Vad tycker du är FUF:s styrka? 
Människorna! FUF har en helt unik medlemsbas med både erfarna och kunniga äldre medlemmar och nyfikna och drivna yngre medlemmar; och inom båda grupperna många som verkligen har ett genuint engagemang och lägger ner tid och energi på att FUF ska vara en bra organisation med bra innehåll. 

Vad tycker du FUF ska fokusera på framöver?
Att fortsätta skapa verksamhet som attrahera människor i alla åldrar med ett intresse för globala utvecklingsfrågor. Det har varit ett vinnande koncept i 50 år och kommer att vara det i 50 år till om vi alla ser till att förvalta organisationen väl. 

 

Dela det här: