Engagera dig i FUF!

Världen behöver fler som sprider kunskap om globala utmaningar och Agenda 2030. Som medlem i FUF finns det flera möjligheter att engagera sig.

Våra ideellt aktiva medlemmar är grunden i vår organisation. Det är genom deras engagemang som vi kan öka kunskapen och debatten om globala utmaningar och Sveriges roll i världen.

Som medlem i FUF kan du engagera dig ideellt och bidra till en mer rättvis och hållbar värld, samtidigt som du bättrar på ditt cv och får ett bredare nätverk. Du kan till exempel sprida fakta via våra sociala medier eller skriva artiklar till Utvecklingsmagasinet. Du kan läsa om respektive ideell grupp i menyraden till vänster.

Nedan är svar på några vanliga frågor om att engagera sig i FUF.

Vad behöver jag för erfarenheter?

Du behöver inga förkunskaper för att bli aktiv i FUF:s ideella grupper. Vi använder metoden learning by doing, vilket innebär att du lär dig om både kommunikation och global utveckling under tiden för ditt uppdrag.

Var finns FUF:s aktiva grupper?

Den största delen av vår verksamhet är i Stockholm, men vi har även haft lokalgrupper i flera städer runtom i Sverige. Kontakta fuf@fuf.se om du vill veta mer om vår aktuella ideella verksamhet.

När kan jag börja?

Vanligtvis startar våra grupper upp i början av varje termin (september och januari). Som ny medlem får du då en introduktion till FUF och arbetet i grupperna. Håll gärna utkik i våra digitala kanaler (till exempel Instagram) för kommande uppstart.

Vilka grupper och nätverk kan jag engagera mig i?

Redaktionen (hela Sverige): Skriver artiklar till Utvecklingsmagasinet och bevakar debatten om globala frågor.

SoMe-gruppen (hela Sverige): Sprider information om världen via våra sociala medie-kanaler.

FUF-korrespondenterna (världen): Rapporterar om globala utmaningar från den del av världen där de bor.

Bokklubben (Stockholm): Läser, diskuterar och skriver recensioner om böcker som handlar om globala utmaningar.

Vi har tidigare även haft en eventgrupp och lokalgrupper runt om i landet. På grund av regeringens nedskärningar i biståndet har vi dock behövt pausa dessa grupper.

Vad får jag tillbaka?

Förutom att du får vänner, kontakter och nya kunskaper får du som ideellt aktiv medlem i FUF också delta i olika aktiviteter och utbildningar. Här är några exempel:

– Kurser i kommunikation och journalistiskt skrivande

– Utbildningar om globala utvecklingsfrågor

– Möjlighet att få en egen mentor som jobbar (eller har jobbat) med global utveckling

Dela det här: