Redaktionen

FUF:s skribenter skriver texter om olika globala frågor till Utvecklingsmagasinet. På så sätt är de med och ökar kunskapen om globala frågor och Sveriges roll i världen.

Som skribent får man göra intervjuer, skriva olika typer av journalistiska texter och bevaka debatten om globala frågor i svenska medier. Skribenterna får kontinuerlig utbildning och handledning – både inom ämnen kopplade till global utveckling och inom journalistiskt skrivande och kommunikation. De är även en del av en redaktion som peppar, stöttar och lär känna varandra!  

Du kan vara aktiv skribent oavsett var i Sverige du bor. Engagemanget är terminslångt och börjar vanligtvis i januari och september. I uppdraget ingår att delta i redaktionsmöten och att korrekturläsa andra skribenters texter. 

Du behöver inga förkunskaper för att gå med i redaktionen, vi utbildar dig under uppdraget! 

Har du frågor? Mejla fuf@fuf.se 

Dela det här: