Nyhet

Det globala klimatarbetet går för långsamt

Parisavtalet blev startskottet för en global gemensam satsning för att hejda klimatförändringarna och skapa en hållbar planet. Enligt FN:s miljöprogram är dock dagens insatser långt ifrån tillräckliga samtidigt som klimatläget blir alltmer kritiskt.

Av: Wintana Abraham, 12 maj, 2021

Reportage

Mördarrobotar – framtidens självgående vapen

Mördarrobotar agerar utan mänsklig kontroll och strider mot folkrätten. Robotarna höjer sannolikheten för krig och diskriminering av vissa utsatta grupper. Ett internationellt förbud kan motverka utvecklingen av mördarrobotar, men denna process försvåras av dagens spända geopolitiska läge och Sveriges passiva hållning, menar flera experter på området.

Av: Jill Karlström Thunberg, 12 maj, 2021

Krönika

Kapital betyder makt och makt betyder ansvar

Kapital smutsar ner miljön, inte människor. Miljö- och klimatdebatten kräver därför en ny ansvarsfördelning utifrån världens extrema klimatojämlikhet., det menar Marcus Karlén som är engagerad i FUF:s lokalgrupp Stockholm Södra.

Av: Marcus Karlén, 11 maj, 2021

Aktuell debatt

Vecka 18: Vaccinpatent och svenskt erkännande av folkmord

I och med Indiens dramatiska ökning av covid-19 har veckans debatt främst fokuserat på vaccinpatenten och huruvida den bör avskaffas för att hjälpa hårt drabbade länder att bättre möta pandemin.

Av: Rine Mansouri, 10 maj, 2021

Analys

Djup kris i Etiopien – konflikterna breder ut sig

Kriget i regionen Tigray i norra Etiopien fortsätter, risken för svält ökar och uppgifterna om etnisk rensning växer i styrka. Samtidigt pågår omfattande våldsamheter även i flera andra regioner. Sedan Abiy Ahmed kom till makten 2018 har konflikterna i landet gradvis förvärrats och experter menar att det planerade valet i juni kan förvärra situationen ytterligare. I värsta fall skulle krisen kunna leda till inbördeskrig och landets sönderfall. Pierre Frühling ger en omfattande analys av läget i landet.

Av: Pierre Fruhling, 7 maj, 2021

Reportage

Bilderna av Syrien innan kriget

I Syrien har nu kriget pågått i tio år. Miljontals människor har tvingats på flykt och katastrofen är ett faktum. Utan att glömma denna grymhet som landets befolkning utsätts för så är det viktigt att komma ihåg det land som fanns innan kriget, det tycker Adnan Samman, skapare av instagramkontot Syria before 2011.

Av: Frida Ekberg Berry, 7 maj, 2021

Nyhet

Ny tjänst gör det enklare att ställa krav på hållbarhet vid offentlig upphandling

Genom offentlig upphandling finns det möjlighet att ställa krav på hållbart företagande. Men med dagens komplexa leverantörsled är det svårt att veta när krav bör ställas. Men nu har Upphandlingsmyndigheten tagit fram en tjänst med syfte att förenkla och förtydliga var i leden risker finns.

Av: Josefine Hagby, 6 maj, 2021

Debatt

Internationell solidaritet, ett begrepp i gungning

För första gången på över två decennier kommer nu larmrapporter om ökande klyftor i världen. Enprocentmålet bör därför, tvärtemot var Moderaterna anser, vara kvar. Utvecklingssamarbetet måste inriktas mer på global rättvisa och leda till mänsklig säkerhet och nedrustning och minskade klyftor mellan nord och syd, det menar utrikesutskottet för Feministiskt initiativ.

Av: Jaime Gomez, Jaime Gomez m.fl., Maria Persson, Mats Ekenger och Saga Tullgren, 5 maj, 2021

Statsbudgeten
Krönika

Det är inte läge att backa med biståndet

Den senaste tiden har finansiering av bistånd varit ett aktuellt tema både i Sverige och världen. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD publicerade den 13 april statistik som visar att Sverige tar täten i biståndsledet med 1,14% av BNI för 2020. Därmed är Sverige procentuellt sett den största biståndsgivaren i världen. Samtidigt debatteras enprocentsmålet på hemmaplan av bland annat SD och Moderaterna som vill sänka biståndet. Egna inrikesproblem vägs mot de globala målen och det faktum att Sverige är ett av världens mest välutvecklade länder, i frågan om det är rimligt att Sverige är världens mest generösa biståndsgivare.

Av: Frida Hjärtman, 4 maj, 2021

Analys

Indiska bönder fortsätter att protestera mot jordbruksreformer

Indiska bönder har sedan i höstas protesterat mot jordbruksreformer och kräver att de stoppas. De menar att deras försörjningsmöjligheter försämras. Indiska regeringen menar att det är en nödvändig modernisering av jordbrukssystemet.

Av: Josefine Hörkeby, 4 maj, 2021