Nyhet

Kriminalitet, dödsskjutningar och segregation i fokus under Moderaternas Almedalstal

Moderaterna målade en mörk bild av Sverige i Ulf Kristerssons digitala Almedalstal. Kriminalitet, dödsskjutningar och segregation var i fokus. Moderaternas syn på Sveriges roll i världen och de globala utvecklingsfrågorna saknades helt.

Av: Karl Fahlvik, 8 juli, 2021

Nyhet

Åkesson målar en mörk bild av Sverige och kritiserar multikulturalismen i sitt digitala Almedalstal

Otryggheten i Sverige är vårt allvarligaste problem, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under Almedalens fjärde partiledartal. Även detta tal utelämnar globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete under Almedalsveckan 2021.

Av: Nelika Karimi, 6 juli, 2021

Nyhet

Sabuni stannar inom Sverige i sitt partiledartal

När Liberalernas Nyamko Sabuni talar som tredje partiledare under Almedalsveckan lägger hon stort fokus vid integration och skola, men i talet lämnar hon aldrig Sveriges gränser.

Av: Isabella Hjorth, 5 juli, 2021

Nyhet

Globala utvecklingsfrågor fick ingen uppmärksamhet i Kristdemokraternas Almedalstal

I Kristdemokraternas partiledartal under Almedalsveckans första dag fokuserade Ebba Busch på tre områden: vårdköerna, kriminaliteten och klyvningen av landet. Globala utvecklingsfrågor utelämnades helt.

Av: Nelika Karimi, 5 juli, 2021

Nyhet

Globala frågor utelämnades helt i Dadgostars första Almedalstal som partiledare

Krav på betydande politisk handling var i fokus under Nooshi Dadgostar Almedalstal. Sveriges roll i världen och handling kring global utveckling – utlämnades helt.

Av: Karl Fahlvik, 4 juli, 2021

Intervju

Musik främjar fred bland barn och unga i El Salvador

El Salvador är ett land som efter lång historia av orättvisor präglas av våld, kriminalitet och korruption. Inte minst kolonialtiden, inbördeskriget och USA:s påverkan har satt sina spår, och både polis och gäng sprider idag rädsla bland civilbefolkningen. Sen 2017 har organisationen Musicians Without Borders med musik som verktyg försökt skapa andrum för landets barn, och spridit värderingar om icke-våld, samhörighet, och konfliktlösning.

Av: Julia Carlzon, 24 juni, 2021

Intervju

Många svenska företag för effektiviserade för CSR

Utvecklingsmagasinet samtalar med Marianne Bogle från CSR Sweden om hur svenska företag jobbar med ansvars- och hållbarhetsfrågor, så kallade CSR-frågor. Som verksamhetsansvarig för en aktör som jobbar för mål 17 om partnerskap beskriver hon hur svenska företag är duktiga på bland annat miljö- och klimatfrågor. Men det finns fortfarande hinder för att företag fullt ut ska främja arbetet mot hållbarhetsmålen och ett för starkt fokus på effektivitet och tillväxt hos svenska företag hindrar prioritering av CSR.

Av: Frida Hjärtman, 24 juni, 2021

Nyhet

Det okända våldet vid EU:s gränser

Migranter utsätts för olagliga pushbacks i EU av gränspolis, något som innebär brott mot mänskliga rättigheter. I boken The Black Book of Pushback lyfts hur människor på flykt vid EU:s gränser utsätts för systematiskt våld. Boken har dokumenterat över 12 000 fall där människor drabbas av olagliga pushbacks där majoriteten utsatts för olika typer av våld.

Av: Zozan Palonen Uzun, 24 juni, 2021

Debatt

Enprocentsmålet ett hinder för effektivt biståndsarbete

Enprocentmålet leder till att mer effektiva sätt att bedriva bistånd, som att ställa ut garantier, prioriteras ner eftersom de genererar få utbetalningar och därför inte bidrar till att uppfylla målet. Sida borde istället uppvärdera garantiinstrumentet för ett effektivt bistånd.

– Det blir alltmer tydligt att enprocentsmålet är ett black om foten för effektiv biståndsverksamhet, menar Helena Antoni, ansvarig för bistånd- och utvecklingsfrågor inom Moderaterna.

Av: Helena Antoni, 23 juni, 2021

Intervju

Barns rättigheter i Afrika ett år in i pandemin

Pandemin har varit förödande för många barn på den afrikanska kontinenten. Barn har förlorat värdefull utbildning och våld i hemmet har ökat till följd av stängda skolor. Utvecklingsmagasinet har intervjuat Elin Axelgren, internationell programansvarig på SOS Barnbyar, för att höra hur arbetet går ett år in i pandemin.

Av: Hanna Kristiansen, 23 juni, 2021