Utvecklingsmagasinet

This is an automatically translated page. Due to this, some linguistic errors may occur.

Vårt digitala magasin drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen.
Här skriver externa debattörer, gästkrönikörer, FUF:s skribenter och FUF:s korrespondenter.

Har ni tips på intressanta ämnen att bevaka eller personer att intervjua? Tipsa gärna redaktionen på opinion@fuf.se

Krönika

Vad gör du den 11 september?

Valdagen är en högtidsdag för svensk demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet och politisk jämlikhet. Och ännu fler bör visa sitt engagemang för globala utvecklingsfrågor på valsedeln. För dig som inte har koll på hur de politiska partierna ser på olika utvecklingspolitiska frågor har Utvecklingsmagasinet tidigare publicerat flera artiklar på temat.

Av: Marcus Karlén, 9 september, 2022

Almedalen - artikel

Vilka partier berörde globala frågor i sina Almedalstal?

Under Almedalsveckan analyserade FUF:s redaktion alla partiledartal och sammanfattade om, och i så fall vilka, globala utvecklingsfrågor som partiledarna nämnde. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fokuserade i princip enbart på Sverige i sina tal, medan övriga riksdagspartier till exempel berörde klimatet, kriget i Ukraina, Nato och det svenska biståndet.

Av: Kansliet, 6 september, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Sexuellt våld i konflikt: “psykologisk krigföring”

Det sexuella våldet ökar i samband med konflikt och naturkatastrofer i världen, menar Ylva Jonsson Strömberg från Svenska Röda Korset. Flera civilsamhällesorganisationer pekar på vikten av utvecklingsbistånd för att bryta den negativa trenden i världen. 

Av: Alice Eriksson, 11 augusti, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Klimatet driver människor från sina hem

Varje dag tvingas människor i världen fly från sina hem. Om vi inte bromsar klimatkrisen kommer 143 miljoner människor tvingas fly till år 2050. Men flyr människor på grund av klimatförändringarna eller för att de inte kan försörja sig? 

Av: Andrea Thorgren, 11 augusti, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Rysslands invasion sätter press på Sveriges demokratiförsvar i Ukraina

Den decentraliseringsreform som har pågått i Ukraina sedan 2014 har beskrivits som en av huvudorsakerna till landets tappra motstånd i kriget mot Ryssland – som inte fanns med på omvärldens analytikers kalkylark. Sverige har en avgörande betydelse för reformens fortsatta överlevnad.

Av: Andreas Klawitter, 28 juli, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Så jobbar journalister mot desinformation i krigets Ukraina

Journalisters uppdrag i krigstider är inte endast att förse befolkningen med information, utan även att se till att falsk information inte sprids vidare. Journalister i Ukraina har därför etablerade metoder för att handskas med desinformation. Från de mest krigsdrabbade områdena i landet är det yrkesjournalister som rapporterar – och hittills har 32 journalister mist livet sedan kriget bröt ut i februari.

Av: Tanya, 27 juli, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Långsiktigt bistånd kan förhindra hunger för flickor och kvinnor på Afrikas horn

21 miljoner människor i Östafrika har hittills i år drabbats av hunger på grund av de globala prishöjningarna på mat, enligt Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige. Reglering av spekulationer på livsmedelspriser och långsiktigt bistånd kan mildra konsekvenserna av matosäkerheten i framtiden – särskilt för flickor och kvinnor som drabbas allra hårdast. 

Av: Sandra Duru, 25 juli, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Organisationerna om biståndsavräkningarna: “Omvärlden tappar förtroende för Sverige”

Sveriges avräkningar på biståndet innebar 40 procent nedskurna årsbudgetar för flera civilsamhälleorganisationer och deras partnerverksamheter. Utvecklingsmagasinet har intervjuat fem organisationer som varnar för att deras partnerorganisationer tappar förtroende för Sverige och får svårt att upprätthålla sitt arbete mot bland annat barnäktenskap och könsstympningar.

Av: Hibo Yusuf Ahmed, 21 juli, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Ett år efter talibanernas maktövertagande: ”Glöm inte Afghanistan”

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är landet hårt drabbat av fattigdom, svält, arbetslöshet och en nedmonterad sjukvård. Under Almedalsveckan diskuterade flera personer det krisartade läget i landet.

Av: Julia Lundén Azzeddine, 20 juli, 2022

Almedalen - artikel, Reportage

Så utreder Sverige internationella krigsbrott

På nyheterna rapporteras löpande om Rysslands krig i Ukraina. Vi nås av vittnesmål om hemska krigsförbrytelser som beskriver hur ryska soldater har våldtagit och avrättat civila, samt attackerat sjukhus och bostadshus i Ukraina. Och Sverige tar ett stort internationellt ansvar att driva utredningar om krigsbrott i världen.

Av: Elin Malmqvist, 19 juli, 2022