Utvecklingsmagasinet

Vårt digitala magasin drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen.
Här skriver externa debattörer, gästkrönikörer, FUF:s skribenter och FUF:s korrespondenter.

Analys

Stort behov av tillit i bistånds-branschen

Tillit har länge lyfts fram som en framgångsfaktor för lyckade biståndsprojekt. Men en ny EBA-rapport visar att kontrollmekanismer är en viktig faktor för att Sida ska lita på en organisation.

Av: Janet Vähämaki och Susanne Alexis, 21 oktober, 2020

Analys

Kvinnliga jordbrukare lider av matbrist till följd av covid-19

Covid-19 har lämnat kvinnliga jordbrukare världen över skuldsatta och hungriga, samtidigt som de löper större risk att utsättas för våld, övergrepp och trakasserier. Många av dem har inte ens råd med utsäde inför kommande säsong. Utan fler lokala insatser där kvinnliga jordbrukares rättigheter, behov och kapacitet synliggörs, riskerar en farlig spiral av tilltagande hunger och fattigdom att ta fart, skriver ActionAid Sverige på Världshungerdagen.

, 16 oktober, 2020