Indiska väljare läser tidningar under ett valmöte. Foto: Al Jazeera English (CC BY-SA 2.0).

Indiska väljare läser tidningar under ett valmöte. Foto: Al Jazeera English (CC BY-SA 2.0).

Biståndsdebatten

Svenskt bistånd missar att jobba för läskunnighet

Lördagen den 8 september firas den internationella läskunnighetsdagen över hela världen. Analfabetismen är en av de viktigaste orsakerna till fattigdom. Trots det underlåter det svenska biståndet att fokusera på analfabetismen, skriver organisationen ALEF.

Av: Gina Manzizila, Hélène Boëthius och Lena Insulander, 7 september, 2018

Foto: Aleksandr Ledogorov, Unsplash

Biståndsdebatten

”Vi får aldrig glömma vår vision om en fredlig och hållbar värld”

Miljöpartiet står upp för ett stort och effektivt bistånd där resurserna kommer de mest utsatta människorna till del. Internationellt utvecklingssamarbete är livsviktigt, samtidigt som arbetet för en hållbar värld varken kan eller ska hänga på biståndet. Alla delar av samhället måste leverera om vi ska lyckas, skriver Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

Av: Isabella Lövin, 20 augusti, 2018

Foto: USAID Afghanistan, Wikimedia Commons

Biståndsdebatten

Demokrati ska vara det övergripande målet för svenskt bistånd

Liberalerna vill att svenskt bistånd ska gå till länder som satsar på utveckling och demokrati. Med demokratiska reformer minskar korruptionen och samtidigt gynnas länders ekonomi. Detta skriver Liberalernas utrikespolitiska talesperson Fredrik Malm.

Av: Fredrik Malm, 30 juli, 2018

Foto: Johan Wessman, News Øresund, flikr

Biståndsdebatten

Bistånd med fokus på de mest utsatta

Sverigedemokraterna vill se ett bistånd med tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum. Utöver det generella humanitära biståndet vill vi satsa 10 miljarder kronor av biståndsbudgeten på flyktinghjälp i olika krisers närområde. Det skriver riksdagsledamoten Julia Kronlid.

Av: Julia Kronlid, 28 juni, 2018

Foto: phere

Biståndsdebatten

Tro och hopp – drivkrafter för förändrad manlighet

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas. I en värld där religion spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs därför en teologi som bidrar till en förändrad manlighet. Om vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen ökar möjligheterna till förändring på djupet, skriver representanter för Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Av: Niclas Lindgren m.fl., 27 juni, 2018