Tvättning av kläder på gatan.
Reportage

Vattenbrist ett problem i snabbt växande städer som Kampala

Brist på rent vatten och sanitet förknippas ofta med konfliktdrabbade, torra landskap och brist på vattenkällor. Men problemen är egentligen som störst i städerna, enligt en ny rapport från World Resource Institute. I Kampala har den snabba befolkningsutvecklingen inneburit stora utmaningar för stadens infrastruktur.

Av: Ossian Rundquist, 21 mars, 2019

Reportage

Klimatkatastrofer är en riskfaktor för konflikt

En mångårig och svår torka i Kirkuk, Irak ledde år 2012 till att många gick med i den islamiska staten. Forskningsrön pekar på att rekrytering till väpnade grupper kan vara effektiv i torkans eftersvall.

Av: Linn Debove, 21 mars, 2019

Facebook