Foto: Johan Wessman, News Øresund, flikr

Biståndsdebatten

Bistånd med fokus på de mest utsatta

Sverigedemokraterna vill se ett bistånd med tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum. Utöver det generella humanitära biståndet vill vi satsa 10 miljarder kronor av biståndsbudgeten på flyktinghjälp i olika krisers närområde. Det skriver riksdagsledamoten Julia Kronlid.

Av: Julia Kronlid, 28 juni, 2018

Foto: phere

Biståndsdebatten

Tro och hopp – drivkrafter för förändrad manlighet

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas. I en värld där religion spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs därför en teologi som bidrar till en förändrad manlighet. Om vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen ökar möjligheterna till förändring på djupet, skriver representanter för Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Av: Niclas Lindgren m.fl., 27 juni, 2018

Foto: Håkan Dahlström, FI, WikimediaCommons

Biståndsdebatten

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.

Av: Jaime Gomez m.fl., 13 juni, 2018