Noak Holm Löfgren, 37 år. Strategisamordnare och projektledare på Sida. Tidigare projektledare på Plan Sverige och FUF. 

 När och hur engagerade du dig i FUF?
Jag började engagera mig i FUF när jag pluggade nationalekonomi vid Stockholms universitet. Först var jag ideellt engagerad skribent för FUF-bladet och blev sedan anställd för att driva sajten Biståndsdebattens.se, som jag tillsammans med andra FUF:are drog igång för att bevaka och tillgängliggöra den svenska debatten om bistånd. Det var när jag för FUF-bladets räkning skulle skriva ett sammanfattande reportage om den då hätska svenska biståndsdebatten som jag såg behovet av en sajt som sakligt och neutralt samlade upp den spretiga debatten på ett och samma ställe. FUF möjliggjorde det.  

Vilka frågor brann du för och tyckte var viktiga under din tid i FUF? Vilka frågor anser du var de stora utvecklingsfrågorna vid den tidpunkten?
Det som drev mig var viljan att visa hur förenklad debatten om detta viktiga område var, och försöka tillhandahålla en plattform som gjorde det möjligt för akademiker och praktiker att bidra till den offentliga debatten. Detta eftersom många med kunskap om biståndet avstod från att delta i debatten, som de uppfattade som alltför generaliserande och ibland oseriös. Genom Biståndsdebatten.se kunde FUF uppmana och stötta aktörer att delta i debatten som annars inte hade gjort det.  

Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF?
Mitt favoritminne från FUF är när Gunilla Carlsson (M) efter sina stormiga år som biståndsminister kom och träffade en liten skara ideellt engagerade FUF-studenter och fick svara på frågor om allt från hennes kontroversiella utspel till personliga vägval. Det var ett personligt och spännande samtal utan kameror och anteckningsblock. För mig, som bevakat debatten under flera års tid, var det nästan terapeutiskt att få fråga ut debattens hetsiga agendasättare. 

Vad tycker du är FUF:s styrka?
FUF:s främsta styrka är att vara en mötesplats för unga och äldre som på ett eller annat sätt intresserar sig för den globala utvecklingen och Sveriges roll i världen.

Vad tycker du FUF ska fokusera på framöver?
Jag tycker att FUF fortsätt ska vara en mötesplats och forum för inkluderande och saklig debatt, inte minst om det svenska utvecklingssamarbetet.  

 

Dela det här: