Styrelsen

Är du som medlem i FUF intresserad av att sitta i FUF:s styrelse? Eller vet du någon som du tror skulle vara en tillgång för FUF:s styrelse? Skicka då ett mail till valberedningen. Berätta gärna:
– hur personen skulle kunna bidra till att utveckla FUF genom att sitta i styrelsen
– om intressen och bakgrund som anknyter till FUF:s verksamhet
– om du kan binda dig för att aktivt delta i styrelsearbete under minst ett år, där du även tar på dig särskilda uppdrag.
FUF välkomnar alla tips och nomineringar. Vi uppmuntrar särskilt personer som på olika vis bidrar till styrelsens mångfald.

Styrelsen väljs under FUF:s årsmöte, som är i mars varje år.

FUF har en ideellt arbetande styrelse som består av:

Anna Blücher, ordförande

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på ForumCiv med fokus på opinions- och påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon har gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för FUF-bladet, i Almedalsredaktionen och i yrkesnätverket Young Professionals. Anna har varit ledamot av FUF:s styrelse sedan 2014. 

Rolf Carlman

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandsstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargéd’affaires i Laos, chef för Svenska Institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska Forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a. Sida. FUF-ordförande 2013-2018. 

Lennart Wohlgemuth

Lennart var senast gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i FUF:s och Europarörelsens styrelser och senior rådgivare för Global Utmaning. 

Petrea Defruit

Petrea har arbetat som kommunikationskonsult i över 20 år med uppdragsgivare från näringsliv, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer. De senaste åren har hennes uppdrag ofta handlat om digital transformation. Intresset för globala utvecklingsfrågor kommer från hennes stora intresse för människor, vår omvärld och alla individers lika rätt till trygghet, vård och utveckling. Petrea är sedan många år engagerad i olika utvecklingsprojekt, bland annat i en nystartad NGO i Tanzania med syfte att skapa en modell för stöd till människor som hamnat utanför det sociala nätverket. 

Karl Fahlvik

Karl, men alltid kallad Kalle, läser för närvarande sitt andra år på en master inom international development på Sciences Po, Paris, med fokus på diplomati och hållbar utveckling. Han tog sin kandidat på Malmö universitet inom mänskliga rättigheter och Mellanöstern. Vid sidan av sina studier har han också arbetat med internationella skattefrågor på Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) på det kapacitetsbyggande initiativet Tax Inspectors Without Borders mellan OECD och FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Kalle kom in i FUF genom sitt grundande och engagemang i lokalgruppen FUF Malmö som han ledde under 1,5 år och har suttit i FUFs nationella styrelse i två år. I det privata är han en stor förespråkare för snabbkaffe, smågodis och balkonger utan duvor.

Pelle Persson

Civilingenjör, väg och vatten och stadsbyggnad, KTH, samt gjort lumpen på Sandöskolan. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan början av 1980-talet, för UN-Habitat i Mozambique, Världsbanken i Washington och på Sida. Har tidigare varit chef för energisektionen, transportsektionen och urbanenheten på Sida. Har varit utlandsstationerad som infrastrukturhandläggare vid ambassaden i Dar es Salaam, samt i Windhoek och Sarajevo som chef för biståndet till Namibia respektive Bosnien & Herzegovina. Har styrelseuppdrag i Action Aid.

Jenny Grenander

Jenny arbetar som Rekryteringschef på Akademikerförbundet SSR med strategiskt ansvar för förbundets medlemsutveckling och medlemserbjudanden. Tidigare har hon jobbat som HR-chef på Svenska Afghanistankommittén (SAK). Hon är utbildad personalvetare och har erfarenhet från olika ideella uppdrag inom föreningslivet.

Lena Martens Kalmelid

Lena har arbetat med bistånd i fält, för We Effect och Vi-Skogen i södra och östra Afrika, och tidigare, i slutet av nittiotalet, för Afrikagrupperna i Mozambique. Hon har också suttit i Afrikagruppernas styrelse, mellan 2000 och 2011, och de sista tre åren var hon ordförande. Nu gör hon en andra sejour i samma styrelse. Hon kom tillbaka till Sverige 2020, och började då arbeta för Naturskyddsföreningen, inte inom det internationella programmet utan med lokalt engagemang i Sverige.

Julia Carlzon

Julia har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter från Enskilda Högskolan i Stockholm, och jobbar som kommunikatör på Oxfam Sverige. Förutom hennes engagemang och arbete inom mänskliga rättigheter har hon ett stort intresse i musik och frilansar så ofta hon hinner. Hennes största hjärtefråga är just företags ansvar för mänskliga rättigheter. Hon har sedan 2020 varit engagerad i frågan för en EU-lagstiftning på området, däribland inom Amnesty Business Group Stockholm och Fair Actions nätaktivister, och själv skrivit en debatterande text om varför företags ansvar är så viktigt, publicerad i FUF:s antologi hösten 2022. Förutom företags ansvar brinner hon för urfolksrätt, inte minst samernas rättigheter i Sverige och urfolken i Sydamerika. 

Johanna Caminati Engström

Johanna har en masterutbildning inom utvecklingsfrågor och projektledning och jobbar som policyrådgivare vid Plan Internationals EU kontor i Bryssel. Tidigare har hon bland annat praktiserat vid Sveriges Generalkonsulat i Istanbul där hon bidrog till Utrikesdepartementets arbete för att stötta det turkiska civilsamhället i linje med strategin för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet. Hon var bland annat styrelseledamot i Lunds Utrikespolitiska Förening och vice-ordförande samt kommunikationsansvarig i Malmö FN-förening. Det var sedan under hennes masterprogram då hon studerade utvecklingsfrågor att hon blev aktiv inom FUF Lunds lokalgrupp, där hon var med och anordnade föreläsningar och skrev för Utvecklingsmagasinet, fram tills hon koordinerade gruppen under en termin.

Dela det här: