Styrelsen

Är du som medlem i FUF intresserad av att sitta i FUF:s styrelse? Eller vet du någon som du tror skulle vara en tillgång för FUF:s styrelse? Skicka då ett mail till valberedningen. Berätta gärna:
– hur personen skulle kunna bidra till att utveckla FUF genom att sitta i styrelsen
– om intressen och bakgrund som anknyter till FUF:s verksamhet
– om du kan binda dig för att aktivt delta i styrelsearbete under minst ett år, där du även tar på dig särskilda uppdrag.
FUF välkomnar alla tips och nomineringar. Vi uppmuntrar särskilt personer som på olika vis bidrar till styrelsens mångfald.

Styrelsen väljs under FUF:s årsmöte, som är i mars varje år.

FUF har en ideellt arbetande styrelse som består av:

Anna Blücher, ordförande

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på ForumCiv med fokus på opinions- och påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon har gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för FUF-bladet, i Almedalsredaktionen och i yrkesnätverket Young Professionals. Anna har varit ledamot av FUF:s styrelse sedan 2014. 

Rolf Carlman

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandsstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargéd’affaires i Laos, chef för Svenska Institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska Forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a. Sida. FUF-ordförande 2013-2018. 

Lennart Wohlgemuth

Lennart var senast gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i FUF:s och Europarörelsens styrelser och senior rådgivare för Global Utmaning. 

Petrea Defruit

Petrea har arbetat som kommunikationskonsult i över 20 år med uppdragsgivare från näringsliv, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer. De senaste åren har hennes uppdrag ofta handlat om digital transformation. Intresset för globala utvecklingsfrågor kommer från hennes stora intresse för människor, vår omvärld och alla individers lika rätt till trygghet, vård och utveckling. Petrea är sedan många år engagerad i olika utvecklingsprojekt, bland annat i en nystartad NGO i Tanzania med syfte att skapa en modell för stöd till människor som hamnat utanför det sociala nätverket. 

Karl Fahlvik

Kalle studerar för närvarande en master inom global utveckling i Paris. Tidigare läste han sin kandidat i mänskliga rättigheter på Malmö Universitet med en specialisering på Mellanöstern. Kalle var med och grundade lokalgruppen och ledde FUF Malmö under ett och ett halvt år och har spenderat det senaste året i FUF:s styrelse och arbetat med driva lokalgruppernas frågor. 

Pelle Persson

Civilingenjör, väg och vatten och stadsbyggnad, KTH, samt gjort lumpen på Sandöskolan. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan början av 80-talet, för UN-Habitat i Mozambique, Världsbanken i Washington och på Sida. Har tidigare varit chef för energisektionen, transportsektionen och urbanenheten på Sida. Har varit utlandsstationerad som infrastrukturhandläggare vid ambassaden i Dar es Salaam, samt i Windhoek och Sarajevo som chef för biståndet till Namibia respektive Bosnien & Herzegovina. Har styrelseuppdrag i Action Aid.

Jenny Grenander

Jenny arbetar som HR-chef på Svenska Afghanistankommittén (SAK). Innan hon kom till SAK arbetade hon som först studentombudsman med fokus på medlemsvärvning sedermera biträdande enhetschef för samma verksamhet på ett av Sacoförbunden. Hon är utbildad personalvetare och har erfarenhet från olika ideella uppdrag inom föreningslivet.

Dela det här: