FUF:s styrelse

FUF:s ideella styrelse väljs under årsmötet, som hålls i mars varje år. Är du intresserad av att sitta i FUF:s styrelse, eller vet du någon annan som du tror skulle passa för det? Skicka då ett mejl till valberedningen. Berätta gärna:

  • Hur personen skulle kunna bidra till FUF:s utveckling genom att sitta i styrelsen
  • Om intressen och bakgrund som anknyter till FUF:s verksamhet
  • Om du kan binda dig för att aktivt delta i styrelsearbete under minst ett år

FUF välkomnar alla tips och nomineringar. Vi uppmuntrar särskilt personer som på olika vis bidrar till styrelsens mångfald.

Från 2024 till 2025 består FUF:s styrelse av följande personer:

Anna Blücher (ordförande)

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på ForumCiv med fokus på opinions- och påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon har gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för FUF-bladet, i Almedalsredaktionen och i yrkesnätverket Young Professionals. Anna har varit ledamot av FUF:s styrelse sedan 2014.

Rolf Carlman

Rolf har studerat till civilingenjör med inriktning maskinteknik på KTH. Han har även läst nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. Först vid FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, följt av en forskningsstudie i Jemen 1978. I det svenska biståndet har Rolf bland annat arbetat som programchef och tillförordnad myndighetschef för Styrelsen för u-landsforskning, SAREC, och som avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning på Sida. Arbetet har också innefattat utlandsstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d’affaires i Laos, chef för Svenska Institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken och Gaza. Rolf har varit styrelseledamot i Medicinska Forskningsrådet, Swedfund, och Svenska UNESCO-rådet. Utöver styrelseuppdraget i FUF, där Rolf var ordförande 2013–2018, är han för närvarande även ledamot i styrelsen för Hand-in-Hand, Sverige.

Lennart Wohlgemuth

Lennart var senast gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs universitet. Lennart har tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 till 2005 och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Lennart är även ordförande för Europarörelsen.

Karl Fahlvik

Kalle kom in i FUF genom sitt grundande och engagemang i lokalgruppen FUF Malmö och har suttit med i styrelsen sedan 2021. Han tog sin master från Sciences Po i Paris 2023 och har erfarenhet från OECD där han arbetat med kapacitetsbyggande initiativ i utvecklingsländer. Under det senaste året har han fortsatt sin specialisering inom teknik och innovationsfrågor genom att dela sin tid mellan UNCTAD och en startup i Stockholm.

Lena Martens Kalmelid

Lena har arbetat med bistånd i fält, för We Effect och Vi-Skogen i södra och östra Afrika, och tidigare, i slutet av nittiotalet, för Afrikagrupperna i Mozambique. Hon har också suttit i Afrikagruppernas styrelse, mellan 2000 och 2011, och de sista tre åren var hon ordförande. Nu gör hon en andra sejour i samma styrelse. Hon kom tillbaka till Sverige 2020, och började då arbeta för Naturskyddsföreningen, inte inom det internationella programmet utan med lokalt engagemang i Sverige.

Julia Carlzon

Julia har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter från Enskilda Högskolan i Stockholm, och jobbar som kommunikatör på Oxfam Sverige. Förutom hennes engagemang och arbete inom mänskliga rättigheter har hon ett stort intresse i musik och frilansar så ofta hon hinner. Hennes största hjärtefråga är just företags ansvar för mänskliga rättigheter. Hon har sen 2020 varit engagerad i frågan för en EU-lagstiftning på området, däribland inom Amnesty Business Group Stockholm och Fair Actions nätaktivister, och själv skrivit en debatterande text om varför företags ansvar är så viktigt, publicerad i FUF:s antologi hösten 2022. Förutom företags ansvar brinner hon för urfolksrätt, inte minst samernas rättigheter i Sverige och urfolken i Sydamerika.

Karin Klerby

Karin Klerby Blomqvist brinner för rättvisefrågor, kommunikation av komplexa frågor och lyssnar på ett onödigt stort antal politikpoddar. Hon deltog i sitt första FUF-möte hösten 2016. Det blev kärlek vid första ögonkastet och med erfarenhet som voluntär, kanslimedarbetare och styrelseledamot har hon sett många olika sidor av föreningen. Utöver engagemanget i FUF har Karin erfarenhet från i flera år i utrikesförvaltningen där hon arbetat med Agenda 2030, på Afrikaenheten och senast som politisk rapportör, kommunikatör och främjare vid Sveriges ambassad i Monrovia, Liberia. Hon har tidigare studerat geografi och avslutar just nu en master i miljövård och fysisk planering vid Stockholms universitet.

Axel Selin

Axel avslutar för närvarande sin masterutbildning inom utvecklingsstudier vid Lunds universitet. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap från University of Amsterdam, där han även engagerade sig i projekt för grön omställning genom den studentledda organisationen Green Office. Axel har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimatpolitik. Han anslöt sig till FUF som praktikant under hösten 2023, där han framför allt bidrog till arbetet med FUF:s tidigare projekt, The Global Peace Hub.

Kristina Jamil

Kristina är grundare och ordförande för Educated Girls for Excellence, en ideell organisation som erbjuder kostnadsfria utbildningsprogram för kvinnor och flickor i arabisktalande länder. För sitt engagemang inom kvinnofrågor tilldelades Kristina det internationella stipendiet ”Young Women in Public Affairs” av Zonta International. Hennes intresse för kvinnors rättigheter ur ett internationellt perspektiv väcktes under tiden som aktivist i Kvinna till Kvinna, där hon var aktiv i två och ett halvt år. Kristina innehar även positionen som andra vice ordförande i Sveriges Elevråd, där hon tidigare även har varit styrelsesekreterare. Med ett intresse för globala utvecklingsfrågor och erfarenhet inom journalistik från Länstidningen Södertälje har Kristina också praktiserat på Global Bar Magazine, som rapporterar om biståndsfrågor. Det var som studiebesökskoordinator på FUF-Stockholm Södra som hon blev aktiv inom FUF. Som studiebesökskoordinator har hon anordnat besök hos ambassader, myndigheter och organisationer. Hon är nu med i FUFs styrelses Tematiska arbetsgrupp. I dagsläget studerar Kristina andra året på Campus Viktor Rydbergs gymnasium där hon läser Samhälle Beteende.

Camila Mohabat

Camilla är kommunikatör med expertis inom kommunikation för social förändring, med ett särskilt fokus på hälsofrågor. Hon har tidigare jobbat på FN i Köpenhamn, Tanzania och Egypten och på kommunikationsbyrå i London där hon arbetade med med kommunikations- och varumärkesstrategi för filantropiska stiftelser. För närvarande är hon kommunikationschef på organisationen D-tree som arbetar inom digital hälsa i södra Afrika, med bas i Lusaka, Zambia. Camilla älskar historier, att berätta och höra dem, och tror starkt på historieberättande som en form av förändringsarbete.

Dela det här: