En bro mellan utbildning och yrkesliv

För dig som är intresserad av att arbeta med global hållbar utveckling

För dig som har praktik som en del av din utbildning eller vill avsluta din studietid med fristående praktik förmedlar vi varje termin praktikplatser hos myndigheter, organisationer och företag som jobbar med globala utvecklingsfrågor. Läs mer här.

För dig som redan arbetar med global hållbar utveckling

Om du redan har erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete föreslår vi att du anmäler dig som mentor i vårt mentorskapsprogram. Våra adepter är unga personer med ett stort intresse för hållbar utveckling och som söker ett bollplank och en inspiratör för den vidare karriären inom sektorn. Som mentor får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och tips, samtidigt som du får öva på att stötta en ung person som brinner för hållbar utveckling.

 

Dela det här: