Detta verksamhetsområde riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta eller redan arbetar med global hållbar utveckling.

För dig som har praktik som en del av sin utbildning eller vill avsluta din studietid med fristående praktik förmedlar vi varje termin ca 40 praktikplatser hos myndigheter, organisationer och företag som jobbar med globala utvecklingsfrågor.

Om du redan har erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete föreslår vi att du anmäler dig som mentor i vårt mentorskapsprogram. Våra adepter är unga personer med ett stort intresse för hållbar utveckling men som söker ett bollplank och en inspiratör för den vidare karriären inom sektorn. Som mentor får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och tips.

 

Dela det här: