En brygga mellan utbildning och yrkesliv

Detta verksamhetsområde riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta eller redan arbetar med global hållbar utveckling.

För dig som vill avsluta din studietid med praktik arrangerar vi ett Praktikprogram med ca 80 praktikplatser hos myndigheter, organisationer och företag som jobbar med globala utvecklingsfrågor.

För dig som är ny i arbetslivet finns yrkesnätverket Young Professionals genom vilket vi arrangerar löpande verksamhet – både mer formella fortbildningstillfällen som mer informell after work.

Om du redan har en fot i sektorn eller har ett yrkesliv av erfarenheter från att arbeta inom den svenska och internationella utvecklingssamarbetet och känner att du vill dela med dig och ge tillbaka lite – då föreslår vi att du anmäler dig som mentor till vårt mentorskapsprogram. Våra adepter är unga personer med ett stort intresse för hållbar utveckling men som söker ett bollplank och en inspiratör för den vidare karriären inom sektorn.

Du kan även söka och hitta utbildningar på Studentum.se, där du kan jämföra olika utbildningar inom utvecklingssektorn.

Dela det här: