Yrkesnätverket Young Professionals möts vid ett fortbildningstillfälle på kansliet.

En brygga mellan utbildning och yrkesliv

Detta verksamhetsområde riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta eller redan arbetar inom utvecklingssektorn.

För dig som avslutar din studietid med praktik arrangerar vi ett praktikprogram för ca 70 praktikplatser förmedlade inom den svenska utvecklingssektorn.

För dig som är ny i arbetslivet finns yrkesnätverket Young Professionals genom vilket vi arrangerar löpande verksamhet – både mer formella fortbildningstillfällen som mer informell after work.

Om du redan har en fot i sektorn eller har ett yrkesliv av erfarenheter från att arbeta inom den svenska och internationella utvecklingssamarbetet och känner att du vill dela med dig och ge tillbaka lite – då föreslår vi att du anmäler dig som mentor till vårt mentorskapsprogram. Våra adepter är unga personer med ett stort intresse för hållbar utveckling men som söker ett bollplank och en inspiratör för den vidare karriären inom sektorn.