Bli FUF-supporter

Idag har FUF 11 fantastiska FUF-Supportrar som bidrar till oberoende debatt och folkbildning om global hållbar utveckling och Agenda 2030.

Varför behöver FUF supportrar?

FUF jobbar för att sprida kunskap, skapa debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. Det gör vi till exempel genom att arrangera seminarier om klimatfrågan, publicera artiklar om mänskliga rättigheter, samla forskning kring bistånd och ge unga verktyg för att höras i den utvecklingspolitiska debatten. Men detta kostar pengar och våra supportrars bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta vara en plattform för allt detta. Genom våra supporters kan vi fortsätta kämpa för att nå vår vision:

Vår vision är att den svenska allmänheten har god kunskap om global utveckling. Med ökad kunskap agerar fler för en rättvis och hållbar värld. Globala utvecklingsfrågor uppmärksammas och debatteras i media samt inom politik, kultur och utbildning. Debatten är faktabaserad och ger utrymme för en mångfald av perspektiv och röster. Svensk politik leder till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling globalt. Aktörer inom politik, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle samarbetar och angriper våra globala utmaningar ur ett helhetsperspektiv. 

Vad är en FUF-supporter?

Våra FUF-supportrar är organisationer, företag och myndigheter som delar vår vision om en rättvis och hållbar värld och som stödjer oss genom ett ovillkorat årsbundet ekonomiskt stöd.

Vad får jag som FUF-supporter tillbaka?

Som ett tack och som ett bevis på supporterskapet publicerar vi FUF-supportrarnas logotyper med länk på våra webbsidor fuf.se och  utvecklingsarktivet.se, samt kan länka sina eventuella evenemang i vår kalender här på FUF:s hemsida. Vi ger även våra supportrar synlighet i våra sociala medie-kanaler och nyhetsbrev. Våra supportrar kan även visa upp att de stödjer kunskapsspridning för en rättvis och hållbar värld genom att sätta FUF:s logga på sina hemsidor. Genom att vara FUF-supporter kan företag, organisationer och myndigheter också visa på hur de bidrar till mål 17, genomförande och globalt partnerskap, i FN:s Globala Mål i Agenda 2030.

Våra supportrar blir en självklar del av vårt stora nätverk inom utvecklingssektorn som vi har byggt upp under våra 50 år som organisation. Vi ser även gärna olika typer av samarbeten med våra supportrar. Kanske vill ni samarrangera ett seminarium, vara en del av vårt Praktikantprogram eller ha hjälp med spridning av rapporter och debattartiklar.

Hur blir jag FUF-supporter?

Det är lätt! Du börjar med att maila fuf@fuf.se och berättar varför just ditt företag, organisation eller myndighet vill stödja oss, så börjar vi dialogen där.

– Tillsammans kan vi jobba för en rättvis och hållbar värld! 

Dela det här: