Vecka 22: Migration i fokus när debattörer tar sikte på EU-valet

Under den gångna veckan har flera debattörer skrivit om EU:s migrationspakt. Vissa försvarar pakten och menar att den kommer minska invandringen, medan andra kritiserar den och menar att den kan bidra till att fler dör till havs. Foto (till vänster): Canva. Foto (till höger): Commander, U.S. Naval Forces Europe. Källa: Flickr.

Av: Jakob Kerren

Veckan innan EU-valet seglade EU:s migrationspakt åter upp på debattsidorna. Pakten kritiseras hårt av flera skribenter, som menar att den urholkar asylrätten och bidrar till övergrepp mot flyktingar. Migrationspaktens chefsförhandlare, Tomas Tobé (M), menar dock att den är ett steg i rätt riktning mot lägre invandring till Sverige och Europa.  

3 juni, 2024, Aktuell debatt

Vecka 21: Arresteringsorder mot Hamas och Israels ledare både välkomnas och kritiseras

Beskedet om att ICC:s chefsåklagare vill utfärda en arresteringsorder mot ledande män från både Israel och Hamas har väckt reaktioner på svenska opinionssidor under den gångna veckan. På bild (till vänster): Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. På bild (till höger): Hamas högsta ledare Yahya Sinwar. Källa: Flickr.

Av: Fatima Shek Behi

Förra veckan meddelade chefsåklagaren vid Internationella brottsmålsdomstolen (ICC), Karim Khan, att han vill utfärda en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och landets försvarsminister, såväl som tre högt uppsatta ledare inom Hamas. Beskedet har både välkomnats och kritiserats på svenska debatt- och ledarsidor.  

27 maj, 2024, Aktuell debatt

Vecka 20: Debattörer står upp för demonstranter i Georgien efter nya ”ryska lagen”

Under den gångna veckan har flera debattörer kommenterat den nya ”ryska lagen” i Georgien och demonstrationerna mot den. Foto: DerFuchs. Källa: Wikimedia commons.

Av: Adam Hansen

Den nyaryss-vänligalagen och massdemonstrationerna i Georgien har väckt reaktioner på opinionssidorna i Sverige. Debattörerna pekar bland annat att EU borde göra mer för att stötta det georgiska folket och att den svenska regeringens ökade bistånd till landet borde vara entillnyktringvad gäller Sveriges roll i världen.  

20 maj, 2024, Aktuell debatt

Vecka 19: Debattörer oense om protesterna mot Israels medverkan i Eurovision

Flera av förra veckans opinionstexter fokuserade på demonstrationerna i Malmö mot Israels medverkan i Eurovision song contest. Foto: Ekō. Källa: Flickr.

Av: Elianne Kjellman

Israels medverkan i Eurovision song contest framkallade omfattande protester i värdstaden Malmö under förra veckan. På svenska opinionssidor har debattörer diskuterat om demonstranterna göder antisemitism – eller om de främjar fred. 

13 maj, 2024, Aktuell debatt

Vecka 18: Debattörer tror på minskat stöd till Biden efter pro-palestinska studentprotester

Flera skribenter tror att stödet till Joe Biden kan minska på grund av de pro-palestinska studentprotesterna på amerikanska universitet. På bild: Anti-israeliska protester i Washington DC, 2017. Foto: Ted Eytan. Källa: Flickr.

Av: Rania Yassin

De pro-palestinska protesterna, som har vuxit fram vid flera universitet i USA, var föremål för debatt under förra veckan. Flera personer menar att protesterna kan missgynna USA:s president Joe Biden inför det kommande valet i landet.  

8 maj, 2024, Aktuell debatt

Debattörer vill se ett ökat stöd till Ukraina för Sveriges säkerhet

Flera debattörer uppmanar Sverige och Europa att öka stödet till Ukraina. På bild (till vänster): Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) och Natos vice generalsekreterare Mircea Geoană. Foto: Nato. Källa: Flickr. Foto (till höger): Ukrainas försvarsdepartement. Källa: Flickr.

Av: Fleur Riller Lendemar

Sverige måste öka stödet till Ukraina för att skydda Europas och Sveriges säkerhet. Det menar flera av den gångna veckans debattörer.  

30 april, 2024, Aktuell debatt

Vecka 16: Krav på skriftligt nej mot kärnvapen på svensk mark i militäravtal

Flera debattörer är oroliga över att militäravtalet DCA mellan Sverige och USA bland annat kan möjliggöra kärnvapen på svensk mark. Foto: NATO. Källa: Flickr.

Av: Fatima Shek Behi

I maj ska ett förslag på det bilaterala militäravtalet Defence Cooperation Agreement (DCA) mellan Sverige och USA lämnas till riksdagen. Detta har skapat debatt under den gångna veckan, då flera debattörer menar att det inte finns någon garanti i avtalet som utesluter kärnvapen i Sverige. Svenska regeringsföreträdare menar däremot att avtalet inte kommer leda till kärnvapen eller permanenta utländska baser på svenskt territorium.  

22 april, 2024, Aktuell debatt

Vecka 15: EU:s nya migrationspakt väcker reaktioner bland debattörer

Europarlamentet har röstat igenom en ny pakt för unionens migrationspolitik – vilket har mötts av både ris och ros under den gångna veckan. Foto: European Parliament. Källa: Flickr.

Av: Adam Hansen

Europaparlamentets nya migrationspakt väcker känslor. Flera debattörer ser pakten som nödvändig för ett stabilare EU. Andra ställer sig tveksamma till paktens långsiktiga konsekvenser i förhållande till både asylrätten och de mänskliga rättigheterna. 

15 april, 2024, Aktuell debatt

Vecka 14: Debattör uppmanar till mobilisering inför EU-valet

Valet till Europaparlamentet hålls den 6-9 juni 2024. Mobilisering av progressiva röster, rysk desinformation och risken för spionage inom EU är några av ämnena som debattörer har berört under den gångna veckan. På bild: Europeiska unionens flagga i Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Europaparlamentet. Källa: Flickr.

Av: Benjamin Frisk

Valet till Europaparlamentet i juni närmar sig. Med anledning av det skriver flera debattörer om mobiliseringen av progressiva röster i Europa, ojämställdhet i unionen och förekomsten av korruption och desinformation.

8 april, 2024, Aktuell debatt

Vecka 13: Kritik från flera håll mot nedskärningar i det svenska biståndet

Flera debattörer är kritiska mot regeringens omstruktureringar av det svenska biståndet. På bild (till vänster): Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré. Källa: Flickr. På bild (till höger): Sidas logga. Foto: Holger.Ellgaard. Källa: Wikimedia commons.

Av: Adam Hansen

Regeringens omstrukturering av det svenska biståndet och Sidas besked att myndigheten kommer avsluta avtalen med flera organisationer r stora konsekvenser, menar flera debattörer. De pekar på att detta bland annat påverkar människorättsförsvarare och organisationer som kämpar för internationell rätt i Israel och Palestina.

2 april, 2024, Aktuell debatt