Det globala arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) går framåt, men det är fortfarande stora skillnader i globala nord och globala syd, enligt en ny FN-rapport. Foto: MarijoAH12. Källa: Wikimedia commons.

Nyhet

Mödradödligheten i världen minskar – men ojämställdheten kvarstår

Sedan år 2000 har kvinnor och flickors rättigheter stärkts över hela världen. Utbildning, förbättrade förlossningsmottagningar och ökad tillgång till preventivmedel har lett till att mödradödligheten har minskat med 34 procent sedan millennieskiftet. Samtidigt är det stor skillnad i de sexuella och reproduktiva rättigheterna i globala nord och globala syd. Det visar en ny rapport av FN:s befolkningsfond UNFPA.

FN-organet UNFPA har sedan 1969 arbetat med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I korthet handlar det om att främja allas rätt att leva i en värld där varje graviditet är önskad, varje förlossning är säker och varje ung människa lever under säkra hälsovillkor.

Vid lanseringen av UNFPA:s rapport berättade Natalie Kanem, förvaltningschef på UNFPA, att FN-organet samarbetar med både internationella och lokala organisationer. Sedan millennieskiftet har deras arbete bidragit till att antalet oavsiktliga graviditeter i världen har minskat med nästan en femtedel, mödradödligheten har sänkts med en tredjedel och lagar mot våld i hemmet har säkrats i mer än 160 länder.

Stor skillnad mellan globala nord och globala syd

Men det är långt kvar för att uppnå global jämställdhet inom sexuella och reproduktiva rättigheter. Till följd av rasism, socioekonomisk utsatthet och sexism fortsätter kvinnor världen över att utsättas för förlossningskomplikationer och hälsorisker i samband med barnafödande, framför allt i globala syd. Exempelvis löper kvinnor i Afrika 130 gånger större risk att dö på grund av graviditet eller förlossningskomplikationer än kvinnor i Europa och Nordamerika. Varje dag dör också 800 kvinnor när de föder barn, varav mer än hälften av dem bor i länder som befinner sig i en humanitär kris.

En ytterligare orsak bakom mödradödlighet är oönskade graviditeter som leder till att kvinnor inte vågar söka vård eller inte befinner sig i närheten av mödravård. En fjärdedel av världens kvinnor kan inte säga nej till sex med sin partner, och en av tio kvinnor nekas självbestämmande av preventivmedel, enligt rapporten.

Kunskap är avgörande i arbetet för kvinnors rätt till god hälsa och säker graviditet

Samtidigt som rapporten redogör skrämmande siffror visar UNFPA att arbetet för att stärka kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter går mot en positiv utveckling. En av anledningarna till detta är kunskap, menar Shádia Fraxe, hälsosekreterare vid en förlossningsmottagning som har fått stöd av UNFPA. Hon berättar att utbildning och information ökar kvinnor och flickors medvetenhet om sina rättigheter och hälsorisker. 

–  Kvinnor som kommer till förlossningsmottagningen kan säga ”Nej, doktorn, jag vill inte ha barn längre”, eller ”Jag vill planera min graviditet”, säger Shádia Fraxe. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: