Sida kan inte outsourca landkännedomen

Karta med förstoringsglas

Av: Göran Hydén

Biståndsmyndigheten Sidas uppdrag har under senare år blivit att flytta och förvalta pengar. Det finns ingen tid kvar för det som gör biståndet effektivare – att få kunskap och förståelse för miljön där biståndet ska passas in. Det skriver professorn Göran Hydén som nu föreslår en internutredning.

2 juli, 2020, Debatt

Demokratistödet till Afrika behöver stöpas om

Valaffischer på Yoweri Museveni

Politiken i Afrika fungerar annorlunda än i Europa, skriver professorn Göran Hydén. Här är valaffischer i Uganda inför valet 2011. Foto: Gabriel White (CC BY-SA 2.0)

Av: Göran Hydén

Trettio år har gått sedan demokrativågen svepte över jorden. Det var den tredje i ordningen och skilde sig från tidigare svall genom att träffa alla kontinenter. Det finns skäl att granska resultaten. Dess inverkan lever starkast kvar i Latinamerika och Östeuropa där militär- och kommunistdiktaturer fått ge sig och demokratin, om än hotad, nu är […]

Läs mer »

9 januari, 2020, Gästkrönika

Nya utmaningar för svensk utrikes- och biståndspolitik

Av: Göran Hydén

Den globala arenas nya maktbalans och dynamik innebär utmaningar för den svenska utrikes- och biståndspolitiken. Respekten för de universella mänskliga rättigheterna tycks ha minskat sedan 1990-talet och utmanas av nya afrikanska, arabiska och asiatiska institutioner som inte vill underordna sig FN i dessa frågor. Mycket av det som Sverige har kämpat för i multilaterala sammanhang står på spel, menar Göran Hydén

24 september, 2014, Debatt

Ge Afrika tid och rum att utvecklas

Av: Göran Hydén

Anders Borg ska under det afrikansk-amerikanska toppmötet "US-Africa Leaders Summit" diskutera hur utvecklingsfrämjande institutioner i Afrika kan främjas. I dessa diskussioner förbises ofta att demokrati och utveckling sällan går hand i hand. Att demokrati och mänskliga rättigheter skulle vara förutsättningar för utveckling är mer ett uttryck av önsketänkande än saklighet.Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap och Afrikakännare.

6 augusti, 2014, Debatt

Ska vi bry oss om biståndets effekter?

Av: Göran Hydén

Betydelsen av de utvärderingar som ledarskribenten Carl Von Seth efterlyser fler av har överdrivits i Sverige och andra givarländer de senaste åren. Det går inte att ringa in alla de faktorer som bestämmer biståndets effekter, skriver professor Göran Hydén i en replik.

21 augusti, 2013, Debatt

Bredda kunskapsinhämtandet inom biståndet!

Av: Göran Hydén

I jakten på mätbara resultat betraktas mottagarländerna som gigantiska labaratorier. Utvärderingar som beställs av biståndsbyråkraterna är till liten nytta. Det behövs ett mer holistiskt perspektiv, men varken UD eller Sida har kapaciteten för detta. En rådgivande komitté av forskare är en väg framåt, skriver Göran Hydén, professor emeritus och biståndsforskare.

21 februari, 2012, Debatt

Efter Busan: ett nytt biståndsparadigm?

Av: Göran Hydén

Om uttalandet från högnivåmötet i Busan infrias i praktiken kommer multilaterala givare få större inflytande över biståndet och politisk maktutövning snarare än sakkunnighet kommer att avgöra vilka resultat som uppnås. Ett mer politiserat bistånd på bekostnad av tekniskt kunnande reser frågor om Sidas framtid. Det skriver Göran Hydén, forskare och konsult.

22 december, 2011, Debatt