FUF i sociala medier

Vi är aktiva på flera sociala medieplattformar!

Instagram: Fuf.se

Linkedin: Föreningen för utvecklingsfrågor

Youtube: Fufplay

FUF är en politiskt och religiöst obunden plattform för kunskap och debatt om globala utvecklingsfrågor. Vi eftersträvar olika röster och åsikter om globala frågor och hur en global hållbar utveckling kan gå till. Därför vill vi gärna läsa om just ditt perspektiv i våra kommentarsfält. Samtidigt vill vi ha ett respektfullt och faktabaserat samtalsklimat, så tänk på hur du formulerar dig.

Reglerna nedan gäller för samtliga FUF:s sociala mediekonton. Vi raderar kommentarer som vi upplever inte är skrivna i enlighet med reglerna, och författaren av kommentaren kan bli blockerad. 

Kommentarer ska vara relevanta

För att kunna ha en givande dialog är det viktigt att kommentarer är konstruktiva och relevanta i sammanhanget. Vi tillåter inte spam av kommentarer, länkar eller bilder.

Vi tillåter inte hat och hot

FUF står upp för alla människors lika värde och rättigheter oberoende av ålder, kön, könsidentitet, religiös uppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga och social/kulturell/etnisk bakgrund. Därför accepterar vi inte diskriminering, hat, hot, trakasserier eller avhumaniserande kommentarer om individer eller grupper.

Hjälp oss att hålla ordning i kommentarsfältet

FUF är en liten ideell förening med begränsade resurser. Ser du något som du tycker bryter mot våra regler innan vi själva gör det så skicka gärna ett meddelande till oss! Då hjälper du oss att göra kommentarsfältet till en bra plats för givande diskussioner.  

Dela det här: