Anna Blücher, 31 år. Policyrådgivare på ForumCiv och FUF:s ordförande. 

​När och hur engagerade du dig i FUF?
Jag började engagera mig i redaktionen för FUF-bladet 2012. Då hade jag nyss flyttat till Stockholm för att läsa min master i statsvetenskap och internationella relationer men kände snabbt att jag saknade kopplingen till utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Därför sökte jag mig till FUF. Som skribent för FUF-bladet fick jag inte bara utlopp för mitt engagemang för utvecklingsfrågor utan också lära mig massor om journalistiskt skrivande och av andra aktiva som också blev början på mitt nätverk inom branschen. Sedan dess har jag varit med i FUF:s Almedalsredaktion flera gånger, rapporterat från Nepal som FUF-korrespondent och varit med i nätverket Young Professionals. 2014 blev jag invald i FUF:s styrelse för att bland annat stärka perspektiven från de unga ideellt aktiva i styrelsearbetet. Nu är jag inne på mitt andra år som ordförande och fortsätter att utmanas och utvecklas i mitt FUF-engagemang.  

Vilka frågor brann du för och tyckte var viktiga under din tid i FUF? Vilka frågor anser du var de stora utvecklingsfrågorna vid den tidpunkten?
Jag tyckte att frågor om politisk samstämmighet var extra intressanta, att alla politikområden måste bidra till hållbar utveckling. Sveriges politik för global utveckling (PGU) firade 10 år och regeringen som tillträdde 2014 lanserade en nystart för PGUn. Genom FUF fick jag upp ögonen för problemet med skatteflykt från utvecklingsländer. Den ideella seminariegruppen arrangerade en FUF-fåtölj om hur stora resurser som försvinner från utvecklingsländer på grund av företags och individers skatteflykt och aggressiva skatteplanering. Det flödet beräknades vara tio gånger större än biståndet till utvecklingsländer. Jag blev ställd över att detta inte nämnts någon gång under min utbildning i utvecklingsstudier och bestämde mig för att skriva min masteruppsats om ämnet.  

 Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF? 
Ett för mig väldigt roligt minne är från första gången jag var med i FUF:s Almedalsredaktion. Vi var närmare 20 ideellt aktiva som åkte till Almedalen för att rapportera om globala frågor för FUF:s Biståndsdebatten. Vi hade tränats i intervjuteknik och den tekniska utrustningen för att göra egna intervjuer med intressanta personer som är så mycket mer lättillgängliga under Almedalsveckan. Jag och en annan FUF:are såg Carl Bildt som precis planterat ett träd för Vi-skogen. Helt säker på att han skulle säga nej gick jag fram och frågade om jag fick ställa några frågor. Han sa ja! Jag frågade vilken utvecklingsfråga han tycker är viktigast just nu men lyssnade inte alls på svaret utan tänkte bara febrilt på vilka fler frågor jag skulle ställa. Detta är FUF för mig, ett engagemang som ger både teoretisk och praktisk kunskap för ideellt aktiva men kanske framförallt mod att våga prova och lära längs vägen! 

Vad tycker du är FUF:s styrka? 
Att det är en platt och öppen organisation som är fantastisk på att peppa unga aktiva i sitt engagemang för globala utvecklingsfrågor. Som engagerad har du stort inflytande över vilka frågor och på vilket sätt du vill vara med och sprida kunskap. Och att FUF samlar engagerade över generationsgränser. Bästa kombon för att lära sig och bygga nätverk.  

Vad tycker du FUF ska fokusera på framöver?
Fortsätta att ge globala perspektiv på frågor som drabbar oss alla men som slår hårdast mot redan utsatta. Klimatkris, energikris, ökade livsmedelspriser och inflation får än större konsekvenser i länder som saknar resurser att hantera dem. Nu när biståndet riskerar att minska är FUF:s roll som plattform för en nyanserad och saklig debatt om bistånd och globala utvecklingsfrågor än viktigare. 

Dela det här: