Nu är årsmöteshandlingarna ute!

Den 21 mars kl. 17.30-19.00 är det dags för FUF:s årsmöte! Nedan hittar du alla handlingar till årsmötet. Kallelse och dagordning Verksamhetsplan 2024 Budget 2024 Valberedningens förslag 2024 Verksamhetsberättelse 2023 Ekonomisk rapport 2023 Årsbokslut och revisionsberättelse 2023 Revisionsrapport 2023 Stadgeändringsförslag  Som FUF-medlem är du välkommen att vara med och delta och rösta. Läs mer om […]

Läs mer »

14 mars, 2024

EU + val = EU-val

Av: Kansliet

Bara var sjätte väljare vet att det är EU-val i juni – trots att EU jobbar med viktiga frågor som demokrati, klimat, fred och säkerhet och är världens största biståndsgivare. Under året genomför därför FUF projektet EU-valen, som tar avstamp i parlamentsvalet i sommar.

Läs mer »

14 mars, 2024

FUF krymper till följd av nedskärningarna i biståndet

Av: Kansliet

Dessvärre har molnen mörknat för FUF inför 2024. De anslagsposter som via ForumCiv, Sida och FBA under många år har finansierat lejonparten av våra projekt och program är nedlagda. Vi har därför jobbat hårt för att hitta helt nya finansieringsvägar – både inom och utom landets gränser – och även om vi fortfarande väntar ett par besked har vi inför 2024 behövt ta flera smärtsamma beslut. För att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet framöver behöver vi all hjälp vi kan få.

Läs mer »

16 februari, 2024

Bidra till Utvecklingsmagasinets fortsatta rapportering om Agenda 2030!

Av: Kansliet

Faktabaserad information är en förutsättning för att människor från samhällets olika delar ska kunna förstå och engagera sig i frågor som rör hållbar utveckling, genom att till exempel göra hållbara val i livet. Att bevaka hållbar utveckling sätter också press på politiker att agera i dessa frågor och håller dem till svars för sina löften. Vill du göra som Parul Sharma och stötta Utvecklingsmagasinets oberoende journalistik om hållbar utveckling?

Läs mer »

10 november, 2023

Bidra till Utvecklingsmagasinets överlevnad!

Av: Kansliet

Nu är vi halvvägs i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Samtidigt ser vi att utvecklingen i världen på många sätt går åt fel håll – klimatförändringarna, ett minskat demokratiskt utrymme och vågor av desinformation och fake news är bara några exempel på det. Nu är det viktigare än någonsin att allmänheten får ta […]

Läs mer »

26 oktober, 2023

FUF står inför några avgörande månader

Av: Kansliet

Till följd av ytterligare pausade utlysningar och försenade besked från finansiärer vet vi fortfarande inte hur 2024 kommer att se ut. Samtidigt ser vi att FUF behövs nu – kanske mer än någonsin. Världen har enorma utmaningar att hantera som kräver fakta, kunskap, kompetens och engagemang – både hos allmänheten och hos de som jobbar för global utveckling. Det är det som är vårt uppdrag.

Läs mer »

12 september, 2023

FUF:s framtid och vägen framåt

Av: Kansliet

2023 har börjat tufft för FUF – trots ett mycket framgångsrikt 2022. En bit in på det nya året fick vi besked från våra finansiärer om hur den nya biståndsbudgeten konkret påverkar FUF:s verksamhet och vi kunde konstatera att vi – inom loppet av några dagar – gick från vår starkaste ekonomiska situation någonsin till […]

Läs mer »

29 mars, 2023

Nu ligger handlingarna till FUF:s årsmöte uppe

Av: Kansliet

Är du nyfiken på hur 2022 var för FUF? Vad våra planer är för 2023? Nu ligger FUF:s verksamhetsberättelse och verksamhetsplan uppe ihop med alla andra handlingar till årsmötet. Årsmötet är den 28 mars kl 17:30 och det går att delta både digitalt och på FUF:s kansli. Anmäl dig senast den 26 mars. Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse […]

Läs mer »

21 mars, 2023