Information till arbetsplatser som vill ta emot en praktikant via FUF 

Är ni en organisation, myndighet eller företag som arbetar med globala frågor, utvecklingssamarbete och Agenda 2030? Vill ni ge en student inblick i arbetslivet samtidigt som ni får tillfälle att ta del av det senaste inom akademin? Då ska ni ansöka om att få en praktikant förmedlad genom FUF! 

Att ta emot en praktikant är en utmärkt möjlighet till ömsesidigt utbyte. Vi strävar alltid efter en win-win-situation där praktikant och arbetsplats får ut så mycket positivt av varandra som möjligt. Praktiken stärker inte bara praktikantens anställningsbarhet – den berikar även arbetsplatsen på många olika sätt. FUF har genom åren tagit förmedlat hundratals praktikanter till arbetsplatser som arbetar för att göra världen bättre – exempelvis CONCORD, International IDEA, Läkarmissionen, SIANI, ForumCiv och Sida. 

Det är viktigt att ni läser igenom informationen nedan samt bifogade villkor då vi från och med 2024 inte kommer kunna erbjuda ett Praktikantprogram likt tidigare, utan endast stötta med marknadsföring och förmedling av kandidater (OBS! För Sida gäller separat upphandling med särskilda villkor).

Kostnad för deltagande i FUF:s praktikantförmedling (exklusive moms): 

 • Myndighet/företag/större organisation: 10 000 kronor
 • Liten civilsamhällesorganisation eller FUF-supporter: 5 000 kronor
 • Sida: Särskild upphandling

Praktikantförmedlingens process: 

 • Ni som arbetsplats skickar in en annons till FUF (efter att ha läst igenom villkor och tips). Om praktikplaceringen inte kräver kunskaper i svenska, använd det engelska formuläret nedan. 
 • FUF går igenom inkomna annonser och gör ett urval. Vi accepterar enbart praktikplatser vars profiler överensstämmer med den tematiska inriktningen globala frågor, utvecklingssamarbete och Agenda 2030. Vi är måna om att praktikplatserna innebär ett lärotillfälle med relevanta arbetsuppgifter för praktikanterna. Vi gör vårt urval av praktikplatser baserat på bl.a. detta och på vår kapacitet.  
 • Utvalda platser blir informerade och bekräftar då sitt deltagande genom att betala deltagaravgiften och skriva avtal med FUF. 
 • FUF marknadsför platserna. 
 • FUF tar emot ansökningar från studenter. Kandidaterna skickar endast in en ansökan till FUF och matchas mot samtliga praktikplatser i praktikplatsbanken. Vår kandidatbank brukar bestå av omkring 300 kandidater varje termin. 
 • FUF gör ett första urval bland kandidaterna och skickar 4-6 personers cv:n och ansökningar till er.  Ni genomför själva intervjuer och avtalar vem eller vilka ni vill erbjuda praktikplats.

Tidplan inför rekrytering till vårterminen 2025:  

 • 27 augusti: Sista dag att skicka in er annons via formuläret nedan
 • 28-29 augusti: Återkoppling och bekräftande av deltagande
 • 30 augusti-29 september: Ansökan öppen
 • 14-18 oktober: Praktikplatserna tar emot sitt urval av kandidater
 • 8 november: Rekryteringen avslutas

Tidplanen är satt för att matcha med universiteten och antagningen, eftersom praktikanterna måste vara inskrivna på en praktikkurs för den aktuella terminen (alternativt beviljad praktik genom Arbetsförmedlingen). Detta säkerställer att de är försäkrade under sin praktikperiod, samt att praktiken är en del av deras utbildning. 

Övriga dokument

English versions

Dela det här: