Historia

I december 1971 hålls Föreningen för Utvecklingsfrågors konstituerande möte. Ändamålet för organisationen, som till en början kallas ”Svenska utvecklingssällskapet”, är att ”främja information och utbyte av idéer angående utvecklingsproblem i u-länder samt utvecklingssamarbete mellan rika och fattiga länder”. Medlemsavgiften sätts till 25 kronor. 1972 väljs den första ordinarie styrelsen med Göran Ohlin som ordförande.

I femton år är det debatter och samtal som helt dominerar verksamheten, även om man redan 1973 börjar fundera kring om FUF borde ha en verksamhet som sträcker sig utanför de traditionella föredragen och seminarierna. 1978 kommer FUF:s första skriftserie ut. Skrifterna baseras på de seminarier, konferenser och möten som arrangeras. 1983 kommer tioårsjubileumsskriften ”För utvecklingen framåt” ut. Den användes vid universitet, folkhögskolor och vid utbildning av biståndspersonal. Den genererar till och med en huvudledare i DN.

Under både 80- och 90-talet deltar FUF vid flera internationella konferenser. Då bandas också seminarier och medlemmar kan komma och låna banden på kansliet – en tidig föregångare till dagens streaming!

År 1986 utvidgar FUF sin verksamhet och börjar med praktikförmedling (praktikanterna kallas FUF-juniorer). Samma år införs bland annat FUF-priset samt medlemskap för organisationer och företag.

1990 är ett ekonomiskt svårt år och styrelsen beslutar till och med att stänga kansliet och upphöra med verksamheten tillfälligt under ett par månader.

Första numret av FUF:s första tidning UtvecklingsNYTT kommer 1992. Tidningen avvecklades i början av 2000-talet.

1994 var första året som studerandemedlemmarna blir fler än 50 % av det totala antalet medlemmar. 1996 skapar FUF sin webbsida.

Under sent 90-tal är hel- och halvdagsseminarier i Riksdagshuset vanliga. Dessa drar ibland så många som 300-400 deltagare.

Vid millennieskiftet har FUF en ungdomsverksamhet med praktikplatser, informationsträffar och mentorsverksamhet. I ungdomsverksamheten engageras unga två till fem gånger per år och verksamheten går främst ut på att informera om hur man kan engagera sig och arbeta med utvecklingsfrågor. Ungdomsverksamheten kan sägas vara föregångare till dagens studentverksamhet.

2006 utvecklas ungdomsverksamheten med FUF-ombud. FUF-ombuden får lära sig mer om FUF och hur man kan engagera sig.

2008 börjar studentverksamheten få mer likheter med dagens kommunikationsgrupper, med mer fokus på kommunikation kring globala utvecklingsfrågor, inte bara arbetslivsfokus/praktik. Praktikförmedlingen blir en praktikbank och mer tid läggs på att förmedla internationella praktikplatser.

2009 reformeras hela studerandeverksamheten och FUF:s första tre studentgrupper (filmgruppen, studentpanelen och tidningsgruppen) bildas. Det första FUF-bladet släpps. Tanken med reformen är att de unga ska bli producenter av kommunikation och information och inte, som tidigare, enbart konsumenter. 10 studenter är aktiva i verksamheten.

FUF finansierar en stor del av organisationens aktiviteter via Sidas informationsanslag. Vid årsskiftet 2009/2010 halverar Sida anslaget och i början av 2010 tvingas FUF gå ut med ett nödrop om extra bidrag från medlemmarna för att inte behöva lägga ner verksamheten. Organisationen överlever och under de svåra tiderna utvecklas nya idéer. Under året är det premiär för FUF:s ”master classes” som senare utvecklas till ”Fåtöljen-samtalen”. En större internetsatsning äger rum och man övergår exempelvis från att posta inbjudningar till att skicka via e-mail. 2010 lanseras även Biståndsdebatten.se. Redan 1994 togs frågan upp om FUF bör ta på sig en publicistisk uppgift och försöka samordna debatten. Idén förverkligas genom det studentinitierade projektet Biståndsdebatten.se, som idag växt till att bli en av FUF:s huvudverksamheter.

2011 är den ekonomiska situationen fortfarande svår och FUF har mindre pengar än på ca 10 år, men verksamheten utvecklas och man startar FUF-radion, projektgruppen, seminariegruppen (tidigare studentpanelen) och FUF-korrespondenterna. 2012 publiceras det första numret av FUF-korrespondenternas webbtidning ”FUF i Världen”.

2012 får FUF:s verksamhet en mer strukturerad form. Fyra fasta verksamhetsgrenar formaliseras: seminarieverksamheten, Biståndsdebatten, praktikförmedling och studentverksamheten (som i sin tur består av FUF-bladet, radiogruppen, fufkorrespondenterna, filmgruppen, projektgruppen, seminariegruppen och biståndsdebattsgruppen).

2012 FUF firar 40 år, FUF skaffar Twitter och får en ny Facebooksida (Biståndsdebatten har sedan tidigare funnits på både Facebook och Twitter).

2013 dyker de första Pop Up:erna upp i Lund, Göteborg och Växjö. Av de grupper som initialt skapats i Stockholm märks att några är mer framgångsrika och stabila, medan andra läggs ned allteftersom. För att inga möjligheter ska försvinna introduceras Pop Up-konceptet som går ut på att ta till vara på alla sorters engagemang, också utanför Mälardalsregionen, men i grupper som inte nödvändigtvis måste vara permanenta. Mentorskapsprogrammet pilottestas. FUF skaffar Instagram till FUF och till FUF-korrespondenterna och börjar filma/streama seminarier via YouTube-kanalen fufplay. FUF får en ny grafisk profil och en sprillans ny hemsida. 2013 är också första året som FUF genom Biståndsdebatten.se hade en organiserad Almedalsnärvaron med omvärldsbevakning av utvecklingsfrågor.

FUF arbetar framgångsfullt med att bredda finansiering och aktiviteter och parallellt med seminarieverksamheten och flera nya seminarieserier med debattinslag läggs allt mer fokus på kompetensutveckling och att göra de aktiva studenterna till kompetenta vidareinformatörer av globala utvecklingsfrågor. Som ett led i detta skräddarsys bland annat en tre dagar lång kommunikationskurs och FUF-dagarna har premiär.

2014 lanseras praktikantprogrammet, en utveckling av praktikförmedlingen med mer fokus på kompetensutveckling, nätverkande och inspiration. FUF-supporterskapet lanseras också som ett sätt för organisationer/företag/myndigheter att få synas i FUF:s och Biståndsdebatten:s kanaler och för FUF att generera mer intäkter. 173 studenter är aktiva i de olika grupperna.

2015 fortsätter FUF:s verksamhet att växa. Inom seminarieverksamheten bedriver vi ett särskilt projekt om fred och säkerhet. Vi lanserar en ny design av biståndsdebatten.se och mobilanpassar även sajten. Vi har också vår största närvaro hittills under politikerveckan i Almedalen där vi bevakar debatten om globala utvecklingsfrågor. Studentverksamheten struktureras om för att breddas och målgruppsanpassas. Verksamhetsgrenen byter namn till ”Aktiv i FUF” och rymmer nu dels kommunikationsgrupperna (tidigare studentgrupperna) som vänder sig till universitetsstudenter och nyutexaminerande, dels yrkesnätverk som vänder sig till yrkesverksamma och pensionärer. Den tidigare mentorskapsmatchningen utvecklas till ett mentorskapsprogram. Young Professionals-nätverket skapas. Totalt är hälften av FUF:s 650 medlemmar aktiva i organisationen – i kommunikationsgrupper, yrkesnätverk, styrelse, praktikantprogram och inom seminarieverksamheten.

Utvecklingen av FUF:s verksamhet fortsätter under 2016. Yrkesnätverken utökas med en bokklubb och totalt är 256 personer aktiva i de olika kommunikationsgrupperna och yrkesnätverken. Live-streamingen av seminarierna kompletteras genom att de även publiceras som podcasts så att fler personer, oavsett var de bor, ska kunna ta del av FUF:s seminarieverksamhet. En satsning på Agenda 2030 inleds. Bl.a. anordnas under sommaren Sommarakademin på Sida Partnership Forum i Härnösand – en kursvecka för personer i åldrarna 18-25 utan tidigare kunskaper och erfarenheter av globala utvecklingsfrågor (en ny målgrupp för FUF). Under hösten beviljades FUF medel för att sprida information om Agenda 2030 till allmänheten. En chokladkalender med temat Globala målen tas fram. Syftet med kalendern är att på ett innovativt sätt nå nya målgrupper med information om målen, men också med tips på hur man själv i sin vardag kan vara med och bidra till en hållbar utveckling. Kalendern delades ut till 5000 pendlare på Centralstationen i Stockholm. En digital version av julkalendern, innehållande en hel del kända ansikten, publiceras även i sociala medier.

Dela det här: