Om Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.

Ur FUF:s perspektiv är det civila samhället en central kraft när det gäller att arbeta för global utveckling. En ovillkorlig del av ett demokratiskt samhälle är att medborgarna har möjlighet att föra en fri debatt och har tillgång till information om sin omvärld. FUF:s roll är att informera och engagera människor i det svenska samhället, så att de i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld på ett personligt plan såväl som att ställa krav på sina folkvalda.

Dela det här: