Om FUF

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld.

Läs om hur du kan engagera dig »

FUF:s vision

Vår vision är att den svenska allmänheten har god kunskap om global utveckling. Med ökad kunskap agerar fler för en rättvis och hållbar värld. Globala utvecklingsfrågor uppmärksammas och debatteras i media samt inom politik, kultur och utbildning. Debatten är faktabaserad och ger utrymme för en mångfald av perspektiv och röster. Svensk politik leder till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling globalt. Aktörer inom politik, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle samarbetar och angriper våra globala utmaningar ur ett helhetsperspektiv. 

FUF:s mission

För att bidra till att uppnå visionen ska FUF:  

– vara en partipolitiskt och religiöst obunden plattform som bidrar till en faktabaserad debatt om globala utvecklingsfrågor och Sveriges roll i världen. I debatten ska vi ge utrymme för en mångfald av perspektiv och röster.  

– vara en samarbetspartner när det gäller globala utvecklingsfrågor, fredsbyggande och konfliktförebyggande frågor, internationellt och i Sverige.  

– sprida kunskap om förbisedda globala utmaningar och belysa aktuella frågor ur nya perspektiv.  

– bidra till att kunskap om global utveckling blir mer begriplig och lättillgänglig.  

– väcka engagemang för en rättvis, hållbar och fredlig global utveckling, särskilt bland unga.  

– skapa fora för erfarenhetsutbyte och samarbete över sektors-, sociala-, geografiska- och generationsgränser.  

– stödja personer som vill jobba för en rättvis, hållbar och fredlig global utveckling, så att de får praktiska erfarenheter och en fördjupad förståelse för frågorna.  

– bidra till en faktabaserad svensk och europeisk politik för global utveckling. 

 

Dela det här: