Magasin

Redaktionen för nätmagasinet drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen.
Det är en samlad produkt av FUF:s skribenter, FUF:s korrespondenter och Biståndsdebatten.

plastskräp på en strand
Biståndsdebatten

Låt EU investera för en gemensam framtid utan plast

Om vi inte gör något åt nedskräpningen av vår planet har vi snart mer plast än fisk i våra hav. EU:s bistånd kan göra reell skillnad för miljön om vi investerar i ordentlig avfallshantering och plastreducering i låg- och medelinkomstländer – inte minst i Asien, skriver Veronica Sällemark.

Av: Veronica Sällemark, 16 april, 2019

March for our lives i Minnesota, USA
Biståndsdebatten

Inkludera unga – på riktigt!

Unga har, enligt FN, en nyckelroll för att skapa fred och säkerhet. Trots det finns unga människor sällan representerade i politiken. Många unga känner tvärtom frustration, hopplöshet och brist på tilltro till sina regeringar och det internationella samfundet, skriver Hanna Waerland-Fager från Utrikespolitiska förbundet.

Av: Hanna Waerland-Fager, 10 april, 2019

Facebook

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling