Magasin

Redaktionen för nätmagasinet på Forum för utvecklingsfrågor drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen
och är en samlad produkt av FUF:s skribenter, FUF:s korrespondenter och Biståndsdebatten.

Biståndsdebatten

Stärk kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och hållbar fred i biståndsstrategier

Strategier är regeringens viktigaste instrument för styrning av utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Trots att regeringen erkänner kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och hållbar fred visar vår studie att strategierna inte gör dem rättvisa. Det skriver representanter för Fonden för mänskliga rättigheter.

Av: Daniel Wickström, Fredrik Svensson och Ulrika Strand, 17 december, 2018

USA:s statssekreterare Rex Tillerson och Sveriges utrikesminister Margot Wallström 2017.
Biståndsdebatten

Ta ställning mot kärnvapen – för demokratins skull

Efter hot från USA har Sverige ännu inte skrivit på FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Om inte Sverige vågar, hur ska då fattigare länder våga ta ställning? Länder som riskerar indraget bistånd och minskat samarbete. Nu måste Sverige stå upp för demokratin inom nedrustningen, skriver Josefin Lind på Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Av: Josefin Lind, 14 december, 2018

Facebook

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling