Magasin

Redaktionen för nätmagasinet på Forum för utvecklingsfrågor drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen
och är en samlad produkt FUF Bladet, FUF Korrespondenterna/FUF iVärlden och Biståndsdebatten

Foto: Aleksandr Ledogorov, Unsplash

Biståndsdebatten

”Vi får aldrig glömma vår vision om en fredlig och hållbar värld”

Miljöpartiet står upp för ett stort och effektivt bistånd där resurserna kommer de mest utsatta människorna till del. Internationellt utvecklingssamarbete är livsviktigt, samtidigt som arbetet för en hållbar värld varken kan eller ska hänga på biståndet. Alla delar av samhället måste leverera om vi ska lyckas, skriver Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

Av: Isabella Lövin, 20 augusti, 2018

Foto: USAID Afghanistan, Wikimedia Commons

Biståndsdebatten

Demokrati ska vara det övergripande målet för svenskt bistånd

Liberalerna vill att svenskt bistånd ska gå till länder som satsar på utveckling och demokrati. Med demokratiska reformer minskar korruptionen och samtidigt gynnas länders ekonomi. Detta skriver Liberalernas utrikespolitiska talesperson Fredrik Malm.

Av: Fredrik Malm, 30 juli, 2018

Foto: Johan Wessman, News Øresund, flikr

Biståndsdebatten

Bistånd med fokus på de mest utsatta

Sverigedemokraterna vill se ett bistånd med tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum. Utöver det generella humanitära biståndet vill vi satsa 10 miljarder kronor av biståndsbudgeten på flyktinghjälp i olika krisers närområde. Det skriver riksdagsledamoten Julia Kronlid.

Av: Julia Kronlid, 28 juni, 2018

Foto: phere

Biståndsdebatten

Tro och hopp – drivkrafter för förändrad manlighet

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas. I en värld där religion spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs därför en teologi som bidrar till en förändrad manlighet. Om vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen ökar möjligheterna till förändring på djupet, skriver representanter för Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Av: Niclas Lindgren m.fl., 27 juni, 2018

Foto: Kremlin.ru, WikimediaCommons

Biståndsdebatten

VM-sponsorer måste agera för mänskliga rättigheter

Idag är det Sverigepremiär i fotbolls-VM i Ryssland. Flera organisationer har slagit larm om att mänskliga rättigheter kränkts under förberedelserna inför mästerskapet. Företag som sponsrar Sveriges medverkan har ett ansvar att försöka förhindra sådana kränkningar, men en ny rapport från Swedwatch visar på ett glapp mellan policy och praktik. Det är dags för sponsorerna gå från ord till handling, skriver Swedwatchs kanslichef Alice Blondel.

Av: Alice Blondel, 18 juni, 2018

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling