Magasin

Redaktionen för nätmagasinet drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen.
Det är en samlad produkt av FUF:s skribenter, FUF:s korrespondenter och Biståndsdebatten.

Reportage

Vattenbrist ett problem i snabbt växande städer som Kampala

Brist på rent vatten och sanitet förknippas ofta med konfliktdrabbade, torra landskap och brist på vattenkällor. Men problemen är egentligen som störst i städerna, enligt en ny rapport från World Resource Institute. I Kampala har den snabba befolkningsutvecklingen inneburit stora utmaningar för stadens infrastruktur.

Av: Ossian Rundquist, 21 mars, 2019

Reportage

Klimatkatastrofer är en riskfaktor för konflikt

En mångårig och svår torka i Kirkuk, Irak ledde år 2012 till att många gick med i den islamiska staten. Forskningsrön pekar på att rekrytering till väpnade grupper kan vara effektiv i torkans eftersvall.

Av: Linn Debove, 21 mars, 2019

Facebook

Dags att ta steget från teori till praktik?
Sök till FUF:s Praktikantprogram!

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor?

Då ska du söka till FUF:s praktikantprogram!

Till Praktikantprogrammet

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling