Magasin

Redaktionen för nätmagasinet på Forum för utvecklingsfrågor drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen
och är en samlad produkt av FUF:s skribenter, FUF:s korrespondenter och Biståndsdebatten.

Biståndsdebatten

Venezolanska migranter måste få uppmärksamhet och rättigheter

Colombia har under de senaste åren tagit emot nästan två miljoner migranter från Venezuela. Långt fler än vad hela Europa tog emot under den så kallade flyktingkrisen 2015. Ändå är det få som uppmärksammar de tusentals migranter som varje dag lämnar Venezuela för extrem utsatthet i Colombia, skriver Helene Cassemar Jeansson på Rädda Barnen.

Av: Helene Cassemar Jeansson, 17 januari, 2019

Reportage

Palmolja i biodrivmedel ett hot mot mänskligheten

Palmolja, som används i stort sätt i alla våra livsmedel, ökar med ca 7 procent varje år. På grund av odlingen har regnskogen skövlats, djurarter utrotats, kulturvärde gått förlorat. Trots detta subventioneras produktionen av palmolja som drivmedel av EU, vilket lett till att småbönder tillsammans med andra miljöaktivister och organisationer har gått ut och gjort uppror, och nästan 154 000 européer har skrivit under i protest.

Av: Cecile Nseya, 20 december, 2018

Facebook

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling