Magasin

Redaktionen för nätmagasinet på Forum för utvecklingsfrågor drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen
och är en samlad produkt av FUF:s skribenter, FUF:s korrespondenter och Biståndsdebatten.

Klädmarknad i Kampala i Uganda.
Biståndsdebatten

Ska våra kläder sluta som nermalda trasor i Indien?

Att tillverka våra kläder är ofta en smutsig och resurskrävande process. Att det nu pratas mer och mer om återanvändning och återvinning av kläder är därför välkommet. Men tyvärr återstår flera utmaningar – återvinning av kläder är än så länge ineffektivt och en stor andel kläder slängs eller blir till trasor i Indien eller Pakistan, skriver Annie Sturinge.

Av: Annie Sturinge (f d Sturesson), 11 februari, 2019

Stefan Löfven, Peter Eriksson och Margot Wallström
Biståndsdebatten

Våga ge smart bistånd, nya regeringen

Den nya regeringen behåller glädjande nog enprocentsmålet, fortsätter med en feministisk utrikespolitik och gör en demokratioffensiv i biståndet. Men det gäller att inte utgå från förenklade analyser. Diakonias Magnus Walan skriver om hur den nya regeringen borde navigera i bistånds- och utvecklingspolitiken 2019.

Av: Magnus Walan, 30 januari, 2019

Dags att ta steget från teori till praktik?
Sök till FUF:s Praktikantprogram!

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor?

Då ska du söka till FUF:s praktikantprogram!

Till Praktikantprogrammet

Facebook

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling