FUF står inför några avgörande månader

Efter 50 framgångsrika år och ett decennium där FUF har utvecklats och vuxit både på längden och bredden ändrades plötsligt våra ekonomiska förutsättningar i början på 2023. Vi gick från vår starkaste ekonomiska situation någonsin till att stå på gränsen till obefintlig finansiering till följd av regeringens drastiska förändringar av biståndspolitiken. Redan ingångna avtal revs, andra sattes på paus, och vi tvingades säga upp nästan hela personalstyrkan för att inte riskera att gå i konkurs. Besked som kom senare under våren innebar att vi kunde återuppta viss verksamhet och återanställa en del personal, och vi har under året kämpat på för att leverera högkvalitativ verksamhet trots indragna medel och stora osäkerheter.

Nu står vi inför några avgörande månader. Till följd av ytterligare pausade utlysningar och försenade besked från finansiärer vet vi fortfarande inte hur 2024 kommer att se ut. Praktikantprogrammet, som har varit en brygga mellan studier och arbetsliv för hundratals studenter under ett decennium, är inne på sin sista termin i sin nuvarande form. Utvecklingsmagasinet, som årligen läses av fler än 130 000 personer, och Global Peace Hub, med ett femtiotal unga fredsaktörer från ett trettiotal olika länder, har finansiering året ut. I och med det har vi kapacitet att handleda, utbilda och bistå med nätverk till en del av alla de – framför allt unga – eldsjälar som vill engagera sig i FUF några månader till. En bantad seminarieverksamhet bedrivs för tillfället ideellt.

Samtidigt ser vi att FUF behövs nu – kanske mer än någonsin. Världen har enorma utmaningar att hantera som kräver fakta, kunskap, kompetens och engagemang – både hos allmänheten och hos de som jobbar för global utveckling. Det är det som är vårt uppdrag.

För att FUF ska kunna fortsätta vara en blomstrande mötesplats för kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld behövs du. Har du någon i ditt nätverk som du tror kan bidra på något sätt? Alla tips som kan leda till fortsatt finansiering av FUF:s verksamhet är av värde just nu. Du som enskild individ kan även bidra genom att skänka en slant eller genom att tipsa vänner och bekanta att bli medlemmar i FUF. Du som del av en organisation, ett företag eller en myndighet kan stödja oss genom att donera valfri summa eller genom att bli FUF-supporter. Alla bidrag – stora som små – är välkomna och kan komma att spela en avgörande roll för vår framtid.

Swishnummer: 123 481 86 13
Plusgiro: 14 32 80-6
Bankgiro: 702-4532

För utlandsbetalning:
IBAN: SE46 9500 0099 6034 0143 2806
SWIFTCODE: NDEASESS
Vill du hellre ha en faktura? Maila faktura@fuf.se

Vid frågor, maila oss på fuf@fuf.se.

Detta brev är en uppföljning på tidigare informationsbrev om hur FUF drabbas av nya biståndspolitiska prioriteringar:
Kritiskt läge för FUF – var med och bidra till vår överlevnad! Januari 2023
FUF:s framtid och vägen framåt Mars 2023

Dela det här:

Av: Kansliet

Publicerad: 12 september, 2023