FUF:s framtid och vägen framåt

2023 har börjat tufft för FUF – trots ett mycket framgångsrikt 2022. En bit in på det nya året fick vi besked från våra finansiärer om hur den nya biståndsbudgeten konkret påverkar FUF:s verksamhet och vi kunde konstatera att vi – inom loppet av några dagar – gick från vår starkaste ekonomiska situation någonsin till att stå på gränsen till obefintlig finansiering för 2023. Vi var därför tvungna att agera snabbt och säga upp stora delar av personalstyrkan för att inte riskera att gå i konkurs.

Vår eventverksamhet och verksamheten i vilken vi årligen engagerar och utbildar hundratals ideellt aktiva medlemmar, inte minst unga vuxna, står fortfarande ofinansierade, men i mitten av mars fick vi tillslut glädjande besked om att vårt Praktikantprogram, som för många innebär ett första steg in i utvecklingsbranschen, och vårt uppmärksammade senaste tillskott i FUF:s verksamhetsträd, Global Peace Hub, fått finansiering för 2023. I det senare bidraget ingår även viss finansiering av delar av Utvecklingsmagasinet. Med dessa besked kommer vi att kunna återanställa ett par av våra anställda och bedriva delar av föregående års verksamhet.

Ekonomin och nya vägar framåt kommer fortsätta att dominera mycket av både det strategiska och praktiska arbetet under återstoden av året. Vi kommer givetvis att genomföra den verksamhet som vi har finansiering för, samtidigt som vi fortsätter söka finansiering för de delar som står ofinansierade – och planera för att på bästa sätt lämna över de delar som inte längre har finansiering i ideell regi i den mån det är möjligt.

Vi vill att FUF ska fortsätta att vara en blomstrande mötesplats för kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. För att stötta FUF kan man bidra genom att skänka en slant eller genom att tipsa vänner och bekanta att bli medlemmar i FUF. Organisationer, företag och myndigheter kan stödja oss genom att donera en valfri summa eller genom att bli FUF-supporter.

Swishnummer: 123 481 86 13
Plusgiro: 14 32 80-6
Bankgiro: 702-4532

För utlandsbetalning:
IBAN: SE46 9500 0099 6034 0143 2806
SWIFTCODE: NDEASESS
Vill du hellre ha en faktura? Maila faktura@fuf.se

Vid frågor, maila oss på fuf@fuf.se.

Dela det här:

Av: Kansliet

Publicerad: 29 mars, 2023