Engagera dig i FUF

Världen behöver fler som sprider kunskap om globala utmaningar och Agenda 2030. Som medlem i FUF finns många möjligheter att engagera sig.

Våra ideellt aktiva medlemmar är grunden i vår organisation. Det är genom deras engagemang som vi kan öka kunskapen och debatten om globala utmaningar och Sveriges roll i världen.

Som medlem i FUF kan du välja att bli ideellt aktiv och ta ett uppdrag som bidrar till en mer rättvis och hållbar värld, samtidigt som du bättrar på ditt CV och får bredare nätverk. Du kan till exempel anordna event, gå med i en bokcirkel, gå med i ett av våra nätverk, sprida fakta via våra sociala medier eller skriva artiklar till vårt digitala magasin. Om du bor utomlands kan du även bli korrespondent.

Här kan du få svar på några vanliga frågor om att engagera sig i FUF.

Vad behöver jag för erfarenheter?

Du behöver inga förkunskaper för att bli aktiv i FUF:s kommunikationsgrupper eller lokalgrupper, vare sig om global utveckling eller om kommunikation. Har du inga förkunskaper lär du dig under tiden. I vissa nätverk kräver det en viss typ av förkunskap, men det ser du under respektive nätverk.

Var finns FUF:s aktiva grupper?

Den största delen av vår verksamhet är i Stockholm, men vi har även lokalgrupper i flera städer runtom i Sverige. Finns det ingen där du bor kan vi hjälpa dig att starta en ny lokalgrupp. Mejla lokalgrupp@fuf.se om du vill veta mer.

När kan jag börja?

I början av varje termin (september och januari) är nya medlemmar välkomna att gå med i våra kommunikationsgrupper (redaktionen, eventgruppen och SoMe-gruppen). Som ny får du då en introduktion till FUF och arbetet i grupperna. Du anmäler dig då till vår infoträff, där du får mer information om hur du ansöker till våra grupper.

Vilka grupper och nätverk kan jag engagera mig i?

Redaktionen (Hela Sverige) – skriver artiklar till vårt digitala magasin och bevakar debatten om globala frågor.

FUF-korrespondenterna (Världen) – rapporterar om globala utmaningar från den del av världen där de bor.

Eventgruppen (Hela Sverige) – anordnar seminarier, filmvisningar m.m. på egna teman.

SoMe-gruppen (Hela Sverige) – sprider information om världen via våra sociala medie-kanaler.

Bokklubben (Stockholm) – läser, diskuterar och skriver recensioner om böcker som handlar om globala utmaningar.

Lokalgrupper (just nu i Göteborg, Jönköping, Linköping, Stockholm Södra och Uppsala) – anordnar till exempel seminarier, filmvisningar och workshops.

Young Professionals nätverket (Stockholm) – ett forum där unga personer som arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete kan engagera sig.

Om du har egna idéer på hur du skulle vilja engagera dig kan du också starta upp en ny grupp. Det är våra aktiva medlemmar som styr vad vi gör.

Vad får jag tillbaka?

Förutom att du får vänner, kontakter och nya kunskaper har du som aktiv medlem hos FUF också tillgång till en rad aktiviteter och utbildningar. Här är några exempel på förmånerna som är tillgängliga för dig som har ett ideellt uppdrag:

– Kurser i kommunikation och journalistiskt skrivande

– Utbildningar om globala utvecklingsfrågor

– En egen mentor som jobbar (eller har jobbat) med global utveckling

– Studiebesök på organisationer och myndigheter som jobbar med global utveckling

– Delta i Almedalsveckan, MR-dagarna, Bokmässan och liknande evenemang

– Erfarenhetsutbyte med andra i samma sits som du

Dela det här: