Utbildning och fortbildning

Intresserad av global utveckling och internationellt samarbete?
Få utlopp för ditt intresse och skaffa dig erfarenheter, kunskap och kontakter genom FUF!

Som ideellt engagerad i FUF ges du möjligheten att komplettera din teoretiska utbildning med praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete med globala utvecklingsfrågor. Du ges samtidigt möjlighet att skapa nätverk med andra engagerade unga såväl som experter med lång erfarenhet av utvecklingssamarbete. FUF:s aktiva medlemmar kanaliserar sitt engagemang och skaffar sig nya ämneskunskaper och värdefulla meriter inför framtida jobb. Inom FUF får du dessutom möjlighet att lyfta de frågor som intresserar just dig!

Som engagerad i någon av FUF:s kommunikationsgrupper erbjuds du dessutom kontinuerligt kompetensutveckling i form av utbildningar, workshops och studiebesök. Du erbjuds också möjligheten att delta i FUF:s mentorskapsprogram.

Vill du engagera dig i FUF?
FUF-medlemmar kan engagera sig på olika sätt beroende på bostadsort, tid och intresse.

Bor du inte i Stockholm men vill engagera dig så kan du gå med i eller starta en lokalgrupp på din hemort.

Kontakta agnes.cronholm@fuf.se om du vill veta mer!