Fufare på kursen “Att skildra världen – kommunikation inom utvecklingsfrågor”

Utbildning och fortbildning

Intresserad av global utveckling och internationellt samarbete?
Få utlopp för ditt intresse och skaffa dig erfarenheter, kunskap och kontakter genom FUF!

Som ideellt engagerad i FUF ges du möjligheten att komplettera din teoretiska utbildning med praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete med globala utvecklingsfrågor. Du ges samtidigt möjlighet att skapa nätverk med andra engagerade unga såväl som experter med lång erfarenhet av utvecklingssamarbete. FUF:s aktiva medlemmar kanaliserar sitt engagemang och skaffar sig nya ämneskunskaper och värdefulla meriter inför framtida jobb. Inom FUF får du dessutom möjlighet att lyfta de frågor som intresserar just dig!

Som engagerad i någon av FUF:s kommunikationsgrupper erbjuds du dessutom kontinuerligt kompetensutveckling i form av utbildningar, workshops och studiebesök. Du erbjuds bland annat att komma på kursen Att skildra världen – kommunikation inom utvecklingsfrågor, där du får lära dig att skriva journalistiskt, porträttering och hur vi på FUF kommunicerar. Du kan också delta i FUF:s mentorskapsprogram.

Vill du engagera dig i FUF?
FUF-medlemmar kan engagera sig på olika sätt beroende på bostadsort, tid och intresse.

Bor du i Stockholm? Här arbetar vi terminsbundet, med uppstart i slutet av januari och början av september.

Bor du inte i Stockholm men vill engagera dig så kan du gå med i eller starta en lokalgrupp på din hemort. Läs mer om lokalgrupper här.

Kontakta sara.dalius@fuf.se om du vill veta mer och bli medlem här!

Dela det här: