Global Peace Hub

Global Peace Hub (GPH) är ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer över hela världen. GPH är FUF:s första internationella projekt och finansieras av Folke Bernadotteakademin – Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling. Läs mer om finansieringen av GPH här.   

Ett globalt nätverk för unga fredsaktörer

Organisationer, institutioner och stater världen över har genom antagandet av FN:s resolution 2250 för unga, fred och säkerhet tillkännagett behovet av att inkludera unga människor i fredsbyggande processer – på lokal, nationell såväl som internationell nivå, detta för att uppnå en hållbar fred. Ännu finns mycket kvar att göra för att stärka ungas närvaro på beslutsfattande arenor och därför startade vi GPH. GPH är ett internationellt nätverk för unga som på olika sätt arbetar med fredsbyggande och konfliktlösning på lokal, nationell, regional eller internationell nivå. Syftet med nätverket är att stödja implementeringen av resolutionen, exempelvis genom att stärka ungas meningsfulla deltagande, partnerskap och ledarskap inom fredsbyggande och konfliktresolution.  

Genom att vara aktiv i GPH erbjuds deltagarna ett nätverk bestående av andra unga fredsaktörer från hela världen med en trygg digital plattform där de kan mötas för att utbyta erfarenheter, utbildas och inleda samarbeten med varandra. De flesta länder och organisationer som arbetar aktivt med agendan för unga, fred och säkerhet gör det framförallt på nationell och regional nivå. Det innebär att GPH:s globala fokus är en unik möjlighet för unga fredsaktörer att samarbeta kring relaterade frågor över lands- och regiongränser. 

Ett digitalt nätverk som tillhör deltagarna

En viktig utgångspunkt i projektet är att nätverket tillhör deltagarna. Det har varit prioriterat från start att inkludera dem i alltifrån implementeringsarbete till målformuleringar – allt för att säkra att ramar, innehåll och fokus speglar deras behov. Deltagarna har därför varit involverade i allt från behovsanalys, framtagande av en nätverksöverenskommelse till att diskutera och utvärdera specifika projektmål. Nätverket kommer att arbeta i diskussionsgrupper baserade både på regional tillhörighet och tematiska intresseområden som är gemensamma bland deltagarna Vidare kommer deltagare erbjudas utbildningar, utbyten och möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram som ska utformas för GPH:s deltagare. 

Ett digitalt nätverk är flexibelt och inkluderande, vilket gör att deltagare världen över har mer jämlika möjligheter att delta. Att samtala digitalt möjliggör också att interaktion och aktiviteter kan ske oftare än om nätverket krävde fysiska träffar. Ett fysiskt nätverk ställer högre krav på budget och att deltagare förflyttas, vilket kräver mer tid för deltagarna och har en större klimatpåverkan. Dessutom är unga den största demografiska gruppen online och har överlag stor vana av att befinna sig på digitala ytor. Då tillgång till en stabil internetuppkoppling varierar världen över har den digitala plattformen som byggts för GPH utformats på ett sätt som är kompatibelt med varierade uppkopplingsmöjligheter.  

Finansiering av GPH

FUF beviljades initialt projektstöd för att utveckla GPH under 2021 och har nu beviljats verksamhetsstöd för hela 2022. Detta innebär att vi kommer kunna fortsätta utveckla GPH med målsättning att etablera GPH som en del av FUF:s ordinarie verksamhet, istället för som ett tillfälligt projekt. 

Mer information om stöd till civilsamhället och officiella beslutsdokument från 2021 och 2022 finns att tillgå på FBA:s hemsida. 

Dela det här: