FUF krymper till följd av nedskärningarna i biståndet

Som vi löpande har informerat om gick FUF i början av 2023 över en natt från sin starkaste ekonomiska situation någonsin till att stå på gränsen till obefintlig finansiering till följd av regeringens drastiska förändringar av biståndspolitiken. Under året kämpade vi på för att leverera högkvalitativ verksamhet trots indragna medel, uppsagd personal och stora osäkerheter. 

Dessvärre har molnen mörknat inför 2024. De anslagsposter som via ForumCiv, Sida och FBA under många år har finansierat lejonparten av FUF:s projekt och program är nedlagda. Vi har därför jobbat hårt för att hitta helt nya finansieringsvägar – både inom och utom landets gränser – och även om vi fortfarande väntar ett par besked har vi inför 2024 behövt ta flera smärtsamma beslut. Vi har inte längre möjlighet att driva den lokalgruppsverksamhet som under mer än ett decennium har engagerat hundratals studenter från Malmö i söder till Umeå i norr i frågor som rör bistånd, Agenda 2030 och fred och säkerhet. Vi har även varit tvungna att lägga ned Global Peace Hub som snabbt samlade unga fredsaktörer från ett 30-tal olika länder runtom i världen i ett digitalt nätverk för fred. Båda dessa verksamheter har varit mycket framgångsrika och uppskattade. Inte ens med dåvarande finansiering hade vi möjlighet att hantera alla de som ville engagera sig, eller bedriva verksamhet i den omfattning som vi hade önskat. Det i sig – men även det rådande världsläget – visar på det stora behov som finns av den typen av verksamheter som vi nu tvingas lägga ned. 

En positiv nyhet är dock att vi nyss blivit beviljade medel från EU-kommissionen för projektet EU-valen med anledning av att det är EU-val i juni. Vi kommer även göra en studie om biståndseffektivietet för EBA. Håll utkik i våra kanaler för mer information! 

Vad som händer med vår journalistiska produkt Utvecklingsmagasinet – som även den engagerar många unga ideella och som de senaste åren årligen har lästs av i genomsnitt 100 000 personer – återstår att se. Bonniers familjestiftelse delfinansierar en redaktörstjänst mars ut. Praktikantprogrammet är som tidigare kommunicerat nedlagt i den form vi har bedrivit det under det senaste decenniet. I väntan på besked om eventuellt nya vägar framåt har vi dock valt att förmedla praktikplatser inför hösten 2024 (deadline för ansökan är 25 februari välkommen att söka!). Seminarieverksamheten bedrivs sedan en bit in på förra året helt utan finansiering. 

Den lokal som vi sitter i och som många av er besökt både på medlemsmöten, mingel, utbildningar och seminarier är av ekonomiska skäl uppsagd från och med hösten. Vi hoppas dock att det ekonomiska läget ska vända uppåt igen så att vi även i framtiden kan bjuda in alla er som också tror på, och jobbar för, en rättvis och hållbar värld till de unika möten som FUF erbjuder över tematiska, sektors- och generationsgränser.  

För att detta ska vara möjligt behöver vi dock all hjälp vi kan få. Vill din arbetsplats bli FUF-supporter? Vill du bli medlem? Har du tips på projekt- och programfinansiering som vi kanske inte känner till? Kan din arbetsplats eller du avvara en slant? Alla bidrag – stora som små – är välkomna och kan komma att spela en avgörande roll för vår framtid.  

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla er som har stöttat FUF genom att donera pengar, och bli medlemmar, FUF-supportrar och ambassadörer för Utvecklingsmagasinet, med anledning av den ekonomiska situationen vi befinner oss i. Ert stöd har gjort verklig skillnad och bidragit till att vi har kunnat fortsätta bedriva viss verksamhet – trots allt! 

Vid frågor är du alltid välkommen att maila oss på fuf@fuf.se. 

Swishnummer: 123 481 86 13
Plusgiro: 14 32 80-6
Bankgiro: 702-4532 

För utlandsbetalning:
IBAN: SE46 9500 0099 6034 0143 2806
SWIFTCODE: NDEASESS
Vill du hellre ha en faktura? Maila faktura@fuf.se 

Denna text är en uppföljning på tidigare informationsbrev om hur FUF drabbas av nya biståndspolitiska prioriteringar:
Kritiskt läge för FUF – var med och bidra till vår överlevnad! Januari 2023
FUF:s framtid och vägen framåt Mars 2023
FUF står inför några avgörande månader September 2023 

Dela det här:

Av: Kansliet

Publicerad: 16 februari, 2024