Borgerlig biståndspolitik: Framgångar och utmaningar

Av: Henrik G Ehrenberg

Sedan den borgliga regeringen kom till makten 2006 har det skett en positiv utveckling på biståndsfronten, skriver Henrik G Ehrenberg, ordförande för KIC och vice ordförande för idéinstitutet Civitas. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Biståndet omsätter 31 miljarder 2013. Vad de pengarna används till borde ägnas större intresse från borgerligt håll.

12 februari, 2013, Debatt

Stärk kvinnors roll i det afrikanska jordbruket!

Av: Inge Gerremo och Linley Chiwona-Karltun

Malawis jordbruk beskrevs nyligen som en framgångssaga men står nu återigen inför problem. Hur kunde det gå så snett? Skulle en kvinnlig ordförande för den Afrikanska unionen och en kvinnlig president för Malawi kunna gör skillnad i kampen mot hunger och fattigdom och behovet av att åstadkomma mer jämställda levnadsvillkor? Det frågar sig Linley Chiwona-Karltun och Inge Gerremo, som båda är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

4 februari, 2013, Debatt

Nya utvecklingsmål efter 2015 – var börjar vi?

Av: Måns Nilsson

Inom FN pågår arbetet med att ta fram nya hållbarhetsmål och de nya mål som ska ersätta Milleniemålen år 2015. För att undvika upprepandet av tidigare förhandlingsmisslyckanden måste det till ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsperspektiv med en tydlig agenda utöver fattigdomsbekämpning, skriver Måns Nilsson, forskningschef SEI

8 januari, 2013, Debatt

Bokrecension – “A New Diplomacy for Sustainable Development: The Challenge of Global Change”

Av: Inge Gerremo

Bo Kjellén var under många år miljöambassadör för Sverige och gjorde viktiga insatser i de internationella miljöförhandlingarna, inte minst i samband med Riokonferensen 1992. Efter att ha gått i pension skrev han boken A New Diplomacy for Sustainable Development, om sina erfarenheter av och synpunkter kring det internationella förhandlingsarbetet. Boken är nu mer aktuell än någonsin för att förstå det multilaterala förhandlingsspelet kring miljöfrågor, menar Inge Gerremo

26 december, 2012, Debatt

Satsa på unga för minskad mödradödlighet

Av: Anna Hägg-Sjöquist

Som en del i det världsomspännande projektet <a href="http://www.svt.se/why-poverty/varfor-fattigdom-atta-filmer-om-fattigdomen-i-varlden">Why Poverty</a> sänder SVT en rad dokumentärer om fattigdom i världen. Målet är att initiera ett globalt samtal om fattigdomsfrågan och den första filmen väcker onekligen frågor: Hur kommer det sig att komplikationer i samband med graviditet och förlossning fortfarande är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor i utvecklingsländer? Mer resurser till förlossningsvården är av högsta vikt. Men om vi ska minska mödradödligheten måsta flickor och kvinnor få makt att själva kunna bestämma om och när de vill bli gravida. Det kräver en förändring i samhällets attityder som stäcker sig långt utanför förlossningsrummets väggar, skriver Plan Sveriges generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist.

25 november, 2012, Debatt

EU måste ta emot fler kvotflyktingar

Av: Anders Wejryd, Ann-Katrin Persson, Annika Damirjian, Eva-Christina Nilsson, Johan Berkman, Karin Wiborn, Kerstin Enlund, Lasse Svensson, Leah Odongo-Ogesare, Niclas Lindgren, Peter K Sjögren och Sofia Walan

För att skydda världens mest utsatta flyktingar behöver EU:s medlemsstater komma överens om minst 20 000 platser för kvotflyktingar till år 2020. Det skriver bland andra Leah Odongo-Ogesare, från Lutherska Världsförbundet i Kenya.

20 november, 2012, Debatt

Svenska biståndet är ’äldreblint’

Av: Dag Ehrenpreis

Regeringen och Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, gör gemensam sak när de i budgetpropositionen resp. senaste FUF-bladet lyfter fram befolkningstillväxten i världen och andra demografiska frågor. Tyvärr missar båda den mest dramatiska demografiska förändringen som pågår och tilltar i världen fn, nämligen att de äldre (60+) utgör den snabbast växande befolkningsgruppen.

15 november, 2012, Debatt

Jord, blod och olja – Sydsudans första år av självständighet

Av: Cecilia Bäcklander

Ett år efter självståndighetsförklaringen slåss Sydsudan mot många problem men sitter samtidigt på stora tillgångar som olja och bördig jord. I januari i år infördes ett oljestopp efter konflikter om prissättning. Kanske kan stoppet leda till att Sydsudan börjar satsa på diversifiering och tar till vara på sina stora landområden, skriver journalist Cecilia Bäcklander.

31 oktober, 2012, Debatt