Debatt

Replik: Mellanhand eller inte?

Mellanhänder som Radiohjälpen underlättar för välgörenhetsgivare och vi kan ställa kvalitetskrav som vore omöjliga för enskilda givare att kräva. Det skriver Per Byman, generalsekreterare på Radiohjälpen i en replik

Givarguiden skriver den 10 december om Musikhjälpen, hur pengarna samlas in och hur de fördelas. De menar att det är bättre att ge pengar direkt till en organisation än att gå via en mellanhand som t ex Radiohjälpen, eftersom man då har kontroll över vilken organisation som får medlen och vart pengarna går.

Radiohjälpens uppgift är inte att vara en konkurrent till andra organisationer utan ett komplement. Om man har en favoritorganisation som man vill stödja ska man naturligtvis göra det. Men Radiohjälpen och Musikhjälpen erbjuder en möjlighet att stödja ett tematiskt område utan att behöva välja organisation. I stället står Radiohjälpen för kvalitetskontrollen av organisationen och projektet och ser även till att det finns en uppföljning och att de förbrukade medlen redovisas. Som givare behöver jag alltså inte välja om jag vill stödja projekt i ett visst geografiskt område eller via en viss kanal, utan jag kan stödja arbetet med ett visst tema och låta Radiohjälpen stå för urvalet av relevanta projekt.

Eftersom Radiohjälpen inte har ett egenintresse av vilka projekt som stöds kan vi också se till att pengarna bara går till projekt och organisationer som uppfyller våra kvalitetskrav. Man kan också vända på Givarguidens argumentation och mena att när man skänker pengar till en viss organisation så går medlen till den organisationens projekt, oberoende av hur kvalitativa de är.

Radiohjälpen har procedurer för att säkerställa såväl organisationens egna kapacitet som kvaliteten på de projekt som får pengar. Sedan måste alla pengar rapporteras och rapporten skall kontrolleras av en extern revisor. Det är en kvalitetssäkring som man aldrig kan kräva som enskild givare. Sedan gör Radiohjälpen också projektbesök med TV-kamera och producerar s k kvittofilmer, så att givarna kan få se vad deras pengar har gått till. Igen är det inte den genomförande organisationen som producerar filmen i eget intresse utan filmen görs av en oberoende part.

Radiohjälpen har inga höga administrationskostnader. Som Givarguiden skriver ligger den totala kostnaden för administration och insamling på ungefär 6%. Det täcker allt arbete med kvalitetssäkring och alla insamlingskostnader.

Däremot har vi tagit till oss Givarguidens kritik av hur vi presenterar våra styrelseledamöter. Från och med årsberättelsen för 2013 kommer en noggrannare presentation av styrelsemedlemmarna att göras. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner och en tydligare och mer informativ årsberättelse är ett led i det arbetet.

Per Byman

Generalsekreterare

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät