Debatt

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka

Fisk som blir dålig innan den når marknaden i östra Indonesien och näringsrik brödfrukt som ruttnar bort i Haiti. Det är två exempel på ett globalt problem – att stora delar av världens skördar går till spillo på grund av brister i kedjan från jord till bord. I en del utvecklingsländer handlar det om så mycket som 40-50 procent. Att finna lösningar är en av de stora utmaningarna för den framtida försörjningen av jordens befolkning.

Lösningen kan verka enkel, det handlar om elektricitet. Brist på elektricitet gör att livsmedelsprodukterna inte kan kylas, förvaras, hettas upp eller förpackas på rätt sätt för att till slut bli ett mål mat i någons mage. Sida och andra biståndsaktörer har i många år satsat stora pengar på att bygga ut elnäten för att nå ut även till de allra fattigaste i de allra avlägsnaste byarna. Men många gånger är det ett mycket kostsamt arbete, ibland är det inte tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart.

Problem är till för att lösas och även om vi har mycket samlad kunskap och erfarenhet i biståndsvärlden är det nödvändigt att ta in nya tankar för att lösa globala problem. Tillsammans med vår partner, det amerikanska biståndsorganet USAID, bestämde vi oss för att bjuda in företag, universitet, tankesmedjor och andra innovativa nytänkare för att komma med nya smarta idéer på området. Vi fick in nästan 500 förslag från hela världen till Powering Agriculture, en så kallad ’challenge fund’ där företag och entreprenörer kan ansöka om medel i konkurrens med andra.

Idag kan vi presentera de första 14 innovationerna kring grön energi i jordbruket som får vårt stöd. Sammanlagt handlar det om 14 miljoner dollar som Sida och USAID satsar för att dessa smarta idéer ska bli verklighet och att nya produkter ska komma ut på marknaden för att minska svinnet inom livsmedelsproduktionen.

Är det väl satsade biståndspengar att stötta uppfinningar och innovationer, som vi ibland inte kan förutse framtiden för? Ja, det tycker vi. Stora omvälvningar i världen under de senaste decennierna skapar en helt ny roll för biståndet. I en del länder har vi tidigare varit den enda eller dominerande inkomstkällan. Idag utgör biståndet i de flesta länder bara en liten del av de ekonomiska flödena. Det är förstås en väldigt positiv utveckling. Men även om fattigdomsnivåerna sjunker så har biståndet fortfarande en roll att spela i att skynda på den positiva utvecklingen.

Världen förändras genom innovationer. Att vara en katalysator för bra idéer, innovativa lösningar och uppfinningar som kan lösa de problem som fattiga människor brottas med i sin vardag är en sådan roll. Det finns exempel på innovationer inom hälsa och kommunikation som fått en enorm påverkan för fattiga människors liv. Det kan handla om möjligheter för människor utan tillgång till banktjänster att skicka pengar via sin mobiltelefon eller att koppla upp kliniker ute på landet med specialistläkare på stora sjukhus. Ett nytänkande bistånd kan skynda på framtagandet av sådana lösningar.

Rent krasst så vet vi att några av våra investeringar inte kommer att bära sig. Men om vår insats för med sig att vi vaskar fram några guldkorn kan det få oerhört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer.

Sida och USAID har för ett par veckor sedan tillsammans skrivit under ett partnerskap där vi ska storsatsa på forskning, teknik och innovation – en gemensam satsning på 400 miljoner dollar. De närmaste åren kommer vi att bygga upp en portfölj med olika verktyg för att stimulera innovationer, och de 14 lösningarna som vi presenterar idag är ett första steg.

Så vad hände med fisken i Indonesien och brödfrukten i Haiti då? Med stöd från Powering Agriculture kommer man att utveckla en ny solenergilösning där man hittat ett sätt att inte behöva lagra energin i dyra batteriparker. På så sätt kan energin användas till kylrum och is för att fisken ska hållas färsk under lagring och transport. Idag går 35 procent av fångsten i Indonesien till spillo, så lösningar på problemet med kylning kan få stor betydelse för att fler ska få tillgång till mat. Även i Haiti, där tre av fyra haitier inte har tillgång till el, står solenergi i centrum för ett projekt där bönder får tillgång till effektiva elektriska kvarnar där de kan mala mjöl av brödfrukten till mjöl och därmed förlänga hållbarheten till flera månader.

Ibland kan de enklaste lösningarna vara de smartaste. Men någon måste komma på dem. Där tror vi att vi har en roll att spela för att uppmuntra till nytänkande och se till att idéerna får en chans att lämna ritbordet och göra en verklig skillnad i människors liv.

Charlotte Petri Gornitzka,

Generaldirektör på Sida

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: