Framtidens utvecklingsagenda kräver mer än bistånd

Av: Charlotte Petri Gornitzka

Om ett år kommer världen att ha nya utvecklingsmål för att utrota extrem fattigdom. De månader som ligger framför oss kommer att kantas av förhandlingar och diskussioner om innehåll och finansiering. Sida ska, som en naturlig del av Sveriges arbete för en ny utvecklingsdagordning, göra allt vi kan för att bidra till att målen blir väl avvägda, fokuserade och genomförbara. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, Sida

1 oktober, 2014, Debatt

Nordisk jämställdhet på export

Av: Charlotte Petri Gornitzka

Att kvinnor inte själva får bestämma över sin egen kropp är inte bara ett övergrepp utan också ett stort hinder för att bekämpa fattigdomen i världen. Sexualundervisning i skolan, tillgång till preventivmedel och säkra aborter är självklarheter för oss i Norden men oåtkomligt för många medsystrar i syd. Genom egna erfarenhet vet vi att jämställdhet ger tillväxt och välstånd och nu kan vi dela med oss av både dessa erfarenheter och detta välstånd genom det svenska jämställdhetsbiståndet. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida

12 juni, 2014, Debatt

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Av: Charlotte Petri Gornitzka

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka

11 december, 2013, Debatt

Sida replikerar: Vi kan vår matematik

Av: Charlotte Petri Gornitzka

REPLIK Aftonbladets krönikör Lena Mellin drar allt för långtgående slutsatser av Riksrevisionens rapport om att nära hälften av budgeten för ett projekt gick till företaget som upphandlats för att administrera projektet. Företaget upphandlades i konkurrens och uppdraget omfattade mer än bara administration, replikerar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka

18 april, 2013, Debatt

Apropå landfokusering

Av: Charlotte Petri Gornitzka

I en <a href="http://www.bistandsdebatten.se/2013/02/26/bistand-till-farre-lander-gor-mer-nytta/">debattartikel</a> tidigare i veckan skrev Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka att svenskt "gåvobistånd" i medelinkomstländer som Irak, Bolivia, Colombia och Guatemala inte nödvändigtvis behövs. På allmän förfrågan på Twitter och Facebook förklarar nu Gornitzka vad hon menade med uttrycket.

1 mars, 2013, Debatt