Debatt

Replik: Omöjligt för givare att förutspå och påverka Musikhjälpens val av projekt

Musikhjälpen ger varken före eller efter insamlingen givarna möjlighet att påverka vilka projekt som stödjas med de insamlade pengarna. Dessutom försvåras givarnas möjlighet till egen uppföljning av att återrapporteringarna från projekten till Radiohjälpen är svåra att hitta. Det skriver Gerda Larsson, Charity Rating, i en replik.

Givarguiden publicerade den 10/12 vår rapport om Musikhjälpen och Radiohjälpen som står bakom Musikhjälpen svarade i en replik på Biståndsdebatten.se. Givarguiden och Charity Rating, som står bakom Givarguiden, vill poängtera att vi arbetar utifrån givarnas perspektiv.

Givarguiden har tagit del av Radiohjälpens projektkriterier men vidhåller att givaren inte vet vilken organisation som kommer motta deras bidrag. Radiohjälpen skriver i sin replik till Givarguiden att de genomför en ”kvalitetssäkring som man aldrig kan kräva som enskild givare”. Vi håller till viss del med Radiohjälpen om det. Idag är den enskilda givarens insyn och möjlighet att påverka och utkräva ansvar av en organisation begränsad. Givarguidens årliga granskning visar att endast 19 % av de ca 200 granskade organisationerna uppfyllde de krav på transparens och ekonomisk redovisning som vi efterfrågar. Radiohjälpen var en av de organisationerna som klarade granskningen.

Det är som sagt svårt för en enskild givare att ställa de krav som en befäst stiftelse med omsättning på över 120 mkr kan göra. När en organisation arbetar som mellanhand mellan givaren och mottagarorganisationen blir bidragets slutmål mer otydligt. Musikhjälpen väljer inte ut organisationer på förhand och inte heller efter insamlingen finns möjligheten för givaren att påverka vilka organisationers projekt som stöds. En del givare tycker till exempel att en organisations religiösa eller partipolitiska obundenhet, värdegrund och transparens är viktig när de ger. Det är aspekter som blir svåra att kontrollera när mottagaren är oviss. Exempelvis har pengar under åren gått till PMU Interlife som är en del av Pingst fria församlingar i samverkan och AMREF som enligt Givarguidens granskning saknar både ekonomisk redovisning och saknar information om vilka som leder verksamheten.

Radiohjälpen utför, som de beskriver själva, även utvärdering och uppföljning av projekt och skapar ”kvittofilmer” från utvalda projekt. Dock kan Givarguiden inte hitta återrapporteringarna från projekten så när vi själva ville skriva om uppnådda resultat från av Radiohjälpen sponsrade verksamheter fick vi kontakta organisationerna direkt istället. Detta försvårar även givarnas möjlighet till egen uppföljning.

Givarguiden arbetar efter teorin att en mer lättillgänglig och transparent ideell sektor gör det roligare att ge och kommer öka det ideella engagemanget i Sverige. Vi uppskattar även att Radiohjälpen tagit åt sig av kritiken gällande information om styrelsen och att ni vill diskutera dessa frågor med oss.

Gerda Larsson, Verksamhetschef på Charity Rating

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: