Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor

Av: Alma Wallengren

TV-tittarna bör vara kritiskt uppmärksamma på hur insamlingsgalor som SVTs "Tillsammans för Världens barn" skildrar fattigdom och länders utveckling. Bilder av svältande, hjälplösa barn används i kommersiellt syfte och bygger på en kolonial föreställning av den vite mannens börda och västvärldens överlägsenhet. Det skriver Alma Wallengren, som nyligen skrivit en uppsats i ämnet vid Göteborgs Universitet

11 oktober, 2013, Debatt

Programnära utvärderingar ger insikt och möjlighet till lärande

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Ian Christoplos och Jessica Rothman

Utvärderingar borde fokusera på vad som fungerar, varför och vilka lärdomar som kan dras av det, istället för att bara kontrollera vad det svenska biståndet uppnår. När utvärderingar inte använts till mer än att lista resultat går tillfällen för lärande förlorade. Det skriver tre medarbetare till Indevelop, som i en ny rapport har sammanställt lärdomar från 71 utvärderingar som organisationen genomfört de senaste två åren.

30 augusti, 2013, Debatt

DN:s och SVD:s godtyckliga påhopp är dåligt underbyggda

Av: Kajsa Johansson

Två ledarskribenter har tagit ton i biståndsdebatten den senaste tiden. DN:s Carl Johan Von Seth ställde frågan om regeringen och oppositionen verkligen vill veta vad biståndet leder till och biståndsminister Gunilla Carlssons vändning i frågan om enprocentsmålet kritiserades av SVD:s Siri Steijer. Nu replikerar Kajsa Johansson på Svenska Afghanistankommittén med två motfrågor: Varför skulle vi inte vilja veta vad biståndet leder till och finns det tillfällen då även SVD:s medararbetare är beredda att byta åsikt?

23 augusti, 2013, Debatt

Ska vi bry oss om biståndets effekter?

Av: Göran Hydén

Betydelsen av de utvärderingar som ledarskribenten Carl Von Seth efterlyser fler av har överdrivits i Sverige och andra givarländer de senaste åren. Det går inte att ringa in alla de faktorer som bestämmer biståndets effekter, skriver professor Göran Hydén i en replik.

21 augusti, 2013, Debatt

Resultatredovisning inom biståndet riskerar att motverka bestående effekter

Av: Per Karlsson

Regeringens resultatfokus riskerar leda till att biståndsorganisationernas legitimitet endast bedöms utifrån sin förmåga att nå kortsiktiga och lätt mätbara resultat snarare än förmågan att ge mottagarna inflytande och därmed bidra till långsiktiga resultat. Dessutom leder till det ökade administrationskostnader, något som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) själv kritiserat. Det skriver Per Karlsson, nyutexaminerad student vid Göteborgs Universitet.

19 augusti, 2013, Debatt

Långsiktiga utvecklingsresultat kräver institutioner

Av: Karin Metell Cueva

Den breda samsynen bakom Post15-panelens slutsatser om att välfungerande institutioner verkligen ger resultat för fattiga människor är på sätt och vis förrädisk. Nu bör vi som arbetar med bistånd på allvar ställa frågan vad som kan göras bättre för att stödja inhemska institutioner för god och effektiv samhällstyrning, skriver SIPU-konsulten Karin Metell Cueva

24 juni, 2013, Debatt

Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik

Av: Kenneth G Forslund

Medan biståndsminister Gunilla Carlsson (M) förbereder biståndspolitikens avskaffande vill Socialdemokraterna föra en aktiv utvecklingspolitik som går utöver målsättningen om absolut fattigdomsbekämpning. Det är en av tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens politik, enligt partiets biståndspolitiske talesman Kenneth G Forslund.

20 juni, 2013, Debatt

Kvalité på villovägar

Av: Klas Palm

Kvalité bygger på delaktighet, tillit och variation - inte kontrollsystem och detaljredovisning. För att klara Post-2015 måste biståndet reformeras och anpassas till ständigt föränderliga utmaningar. Utvärderingar av utvärderingarna är kanske inte den bästa vägen framåt i detta arbete, menar Klas Palm, konsult och forskare vid Mittuniversitetet

24 maj, 2013, Debatt

Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas?

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Ian Christoplos, Janet Vähämäki, Jessica Rothman och Therese Brolin

Resultatfokus inom internationellt utvecklingssamarbete innebär inte nödvändigtvis bättre resultat. Det kan tvärtom vara kontraproduktivt. Vi som arbetar med frågorna är skyldiga att informera beslutsfattare om detta. Det menar Janet Vähämäki, Anna Liljelund Hedqvist, Jessica Rothman, Ian Christoplos och Therese Brolin

21 maj, 2013, Debatt