Våga satsa bistånd på att stärka institutioner

Offentliga kontor i Rosario i Filippinerna.

Att stödja länders offentliga institutioner kan vara en viktig väg till utveckling, skriver debattörerna. Här är några offentliga kontor i Rosario i Filippinerna. Foto: Ramon FVelasquez (CC-3.0)

Av: Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth

Att stärka låginkomstländers kunskapsnivå inom både privata och offentliga institutioner är ett viktigt sätt att skapa utveckling. Trots det har den typen av bistånd fått ett allt mindre utrymme. Nu måste vi våga satsa på kapacitets- och institutionsbyggande – även om det är svårt, skriver biståndsexperterna Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth.

26 oktober, 2018, Debatt

Sverige och utmaningarna för EU:s utvecklingssamarbete

Av: Bertil Odén

Sveriges nya regering bör arbeta för att få fler svenskar på nyckelposter i EU-kommissionen samt för att förstärka EU:s utrikesförvaltnings inriktning på att hantera såväl de globala utmaningarna som de effekter som EU-politiken har på andra områden än utvecklingssamarbetet. Det menar Bertil Odén, skribent med lång erfarenhet av bistånds- och utvecklingsfrågor.

8 oktober, 2014, Debatt

Några strategiska vägval för svenskt bistånd

Av: Bertil Odén

Hur ska Sverige förhålla sig till de internationella biståndstrenderna? Vad händer med mottagarländernas inflytande i tider av ökad resultatstyrning? Ska Sverige ge bistånd till diktaturregimer? Den förda politikens inneboende intressekonflikter måste diskuteras och vägval göras, skriver Bertil Odén.

2 juli, 2012, Debatt

Biståndsministern och budgetstödet

Av: Bertil Odén

Utan budgetstöd avstår Sverige från viktiga möjligheter att bidra till de positiva effekter som utvärderingar visar att stödformen har när det inte överbelastas med allt för många kortsiktiga krav. Samtidigt kan kriterierna för budgetstöd inte kvantifieras utan orimliga förenklingar - var ligger till exempel den godkända nivån för tillräcklig demokrati och respekt för mänskliga rättigheter? Istället för att ge upp borde biståndsministern förklara vilka resultat som faktiskt uppnåtts och förenkla regelverket, skriver Bertil Odén.

28 februari, 2012, Debatt

Hur kommersiella exportaffärer under 1970 talet i Afrika förvandlades till ”budgetstöd” åt Sverige 2011

Av: Bertil Odén

I sommar har det varit debatt kring att avskrivningar av förfallna men inte betalda lån till Demokratiska Republi- ken Kongo och Togo minskar biståndsbudgeten med motsvarande belopp, i detta fall drygt en miljard kronor. Hur gick då denna bantning av biståndsbudgeten egentligen till? Bertil Odén lämnar här sin bild av den stegvisa omvandlingen.

24 augusti, 2011, Debatt