Dags att ta steget från teori till praktik? Sök till FUF:s Praktikantprogram!

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Då ska du söka till FUF:s Praktikantprogram!

FUF förmedlar ca 40 praktikplatser till våra universitetsstuderande medlemmar varje termin. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. I dagsläget erbjuder vi inga utlandspraktiker utan endast praktikplatser i Sverige.

Under praktikterminen får praktikanterna även kompetensutveckling i form av kurser, workshops och studiebesök. Det ingår även flera nätverkstillfällen. Under följande länk kan du se ett exempel på Programmets karriärseminarium – Vägarna till utvecklingsjobben.

I korthet innebär programmet att du:

 • skickar in EN ansökan och matchas mot samtliga platser
 • parallellt med din terminslånga heltidspraktik deltar i ett kompetensutvecklingsprogram
 • ingår i ett nätverk av andra praktikanter

För att söka praktik genom FUF behöver du:

 • läsa något av följande:
  • 30 hp praktik vid ett svenskt universitet/högskola under praktikens gång (15 hp räcker tyvärr inte)
  • 100YH LiA vid en svenskt yrkeshögskola
  • vara antagen till Arbetsförmedlingens arbetspraktik under en hel termin (20 veckor)
 • vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år)

Praktikplatserna varierar från termin till termin, under Praktikplatsbanken ser du vilka platser som är aktuella att söka samt länken till ansökan. Annonserna publiceras normalt ca 4-6 månader innan praktikperioden börjar. Ska du ha praktik under ex. vårterminen ansöker du om praktik i början på höstterminen.

Innan du skickar in din ansökan – missa inte att läsa igenom FUFs Ansökningstips

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta Ronja Bäckström på praktik@fuf.se

FUF:s Praktikantprogram genomförs i samarbete med Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant och bred kompetens i Sverige på sikt. Det syftar också till att skapa ett ökat intresse för globala utvecklingsfrågor i det svenska samhället generellt.

 

Dela det här: