#räddabiståndet

#räddabiståndet

Skriv under »

För att förändra världen krävs kunskap om den och det är just vad vi på FUF jobbar för. Att sprida kunskap och skapa debatt om globala frågor, så som klimatförändringarna, mänskliga rättigheter eller konflikter i världen. Vi utbildar bland annat unga, vi har ett globalt fredsnätverk, ett praktikantprogram och såklart vårt Utvecklingsmagasin och vår Eventverksamhet, något vi starkt tror är en del av att skapa en mer rättvis, fredlig och hållbar värld.

Men Sveriges stöd till utsatta människor i världen hotas av stora nedskärningar. Samtidigt är vi i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger och fattigdom, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Därför accepterar vi på FUF inte att Sverige vänder världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin. Inför valet vill vi, tillsammans med er, ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sveriges bistånd behövs mer än någonsin

Vi står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen.

Världens utmaningar känner inga gränser och inget enskilt land kan bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. Det är ett stöd som är erkänt effektivt och som är avgörande för miljontals människor. Det kan innebära skillnaden mellan liv och död, utbildning och fattigdom, frihet och våld.

Det finns partier i Sveriges riksdag som vill ta tillbaka vårt löfte till världen. Regeringen har i vårbudgeten redan skurit ner på biståndet med en femtedel. Andra partier går till val på att skära ner ännu mer och alltså ta pengar från de som har allra minst.

Sådana sänkningar får katastrofala följder, som att 760 000 människor som hungrar inte får mat, 2 miljoner barn inte kan gå till skolan och 2 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

åra politiker behöver veta att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor. Sverige ska inte vara ett land som vänder världen ryggen.

Sveriges bistånd behövs mer än någonsin. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

Skriv under »

Dela det här: