Trafficking, prostitution och porr – hur hänger de samman?

Trafficking förekommer i alla länder, både inom och över landgränser. Det som brukar kallas vår tids slaveri innebär, oftast, att utsatta människor förs till rika länder och exploateras på olika sätt. Människohandeln är idag en av världens största brottsliga verksamheter. Den omsätter årligen flera hundra miljarder kronor, varav en stor andel är direkt kopplad till sexhandel.

Per-Anders Sunesson är Sveriges ambassadör mot människohandel och prostitution. I det här avsnittet av FUF-podden hör du Per-Anders prata om trafficking, prostitution och porr, och hur de hänger samman. Det inspelade seminariet ägde rum den 29 oktober 2019 och modererades av Nicole Beltran i FUF:s eventgrupp.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Dela det här:

Publicerad: 31 oktober, 2019