Foto: Flickr

Trafficking, prostitution och porr – hur hänger de samman?

Trafficking förekommer i alla länder, både inom och över landgränser. Det som brukar kallas vår tids slaveri innebär, oftast, att utsatta människor förs till rika länder och exploateras på olika sätt. Människohandeln är idag en av världens största brottsliga verksamheter. Den omsätter årligen flera hundra miljarder kronor, varav en stor andel är direkt kopplad till sexhandel.

Vilka konsekvenser får människohandeln för jämställdhet och mänskliga rättigheter? Hur hänger trafficking samman med prostitution och pornografi? Och hur arbetar Sverige, nationellt och internationellt, för att motverka sexhandeln?

Per-Anders Sunesson är Sveriges ambassadör mot människohandel och prostitution. Som ambassadör jobbar han bland annat för att driva på det internationella arbetet med att bekämpa människohandel och bidra till att flickors och kvinnors utsatthet blir särskilt uppmärksammad. Per-Anders gästar FUF för ett samtal om trafficking, prostitution och porr. Välkommen att lyssna och ställa dina frågor!

Seminariet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. Vänligen observera att lokalen ligger en halv trappa ned utan hiss och att seminariet hålls på svenska. 

Dela det här: