Almedalen

Vår redaktion är på den globala mötesplatsen Sverige i världen och rapporterar från Almedalen hela veckan.

Vattnet i dina kläder

För tre år sedan beslöts att hela världen skulle arbeta gemensamt mot Agenda 2030. En global agenda som omfattar 17 hållbarhetsmål, det sjätte av dessa går ut på att säkerställa hållbar vattenanvändning och sanitet för alla. Under Almedalensveckan samlas många aktörer för att diskutera vatten i Almedalen.

Av: Karin Klerby, 30 juli, 2018

Hur går Sveriges roll som humanitär supermakt ihop med vår vapenexport?

Även under den här Almedalsveckan har den svenska vapenexporten lyfts under samtal rörande den svenska utrikespolitiken. Under veckan fick jag möjlighet att intervjua flera viktiga representanter för den svenska freds- och nedrustningsrörelsen om deras syn på Sveriges utrikespolitik och det nya regelverket för svensk vapenexport samt deras kritik och förväntningar med den.

Av: Louise Ricknert, 30 juli, 2018

Beteendedesign – en knuff i rätt riktning mot agenda 2030

I kampen för att uppnå de 17 målen inom ramen för Agenda 2030 appliceras lärdomar från beteendeekonomi, där grunden ligger i att forma planer efter hur vi människor fattar beslut. FUF rapporterar från ett seminarium där denna fråga tagit plats med Ida Lemoine från Beteendelabbet.   Beteendeekonomi handlar om hur psykologi påverkar olika individer och […]

Av: Fahmi Yusuf, 20 juli, 2018

Bejaka din världsångest, i samarbete med OmVärlden
Intervjuer

Prenumerera på webbsändningar via youtube.com/fufplay

Prenumerera på podcasts via iTunes eller RSS

Magasin

Redaktionen för nätmagasinet på Forum för utvecklingsfrågor drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen
och är en samlad produkt FUF Bladet, FUF Korrespondenterna/FUF iVärlden och Biståndsdebatten

Foto: Johan Wessman, News Øresund, flikr

Biståndsdebatten

Bistånd med fokus på de mest utsatta

Sverigedemokraterna vill se ett bistånd med tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum. Utöver det generella humanitära biståndet vill vi satsa 10 miljarder kronor av biståndsbudgeten på flyktinghjälp i olika krisers närområde. Det skriver riksdagsledamoten Julia Kronlid.

Av: Julia Kronlid, 28 juni, 2018

Foto: phere

Biståndsdebatten

Tro och hopp – drivkrafter för förändrad manlighet

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas. I en värld där religion spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs därför en teologi som bidrar till en förändrad manlighet. Om vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen ökar möjligheterna till förändring på djupet, skriver representanter för Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Av: Niclas Lindgren m.fl., 27 juni, 2018

Foto: Kremlin.ru, WikimediaCommons

Biståndsdebatten

VM-sponsorer måste agera för mänskliga rättigheter

Idag är det Sverigepremiär i fotbolls-VM i Ryssland. Flera organisationer har slagit larm om att mänskliga rättigheter kränkts under förberedelserna inför mästerskapet. Företag som sponsrar Sveriges medverkan har ett ansvar att försöka förhindra sådana kränkningar, men en ny rapport från Swedwatch visar på ett glapp mellan policy och praktik. Det är dags för sponsorerna gå från ord till handling, skriver Swedwatchs kanslichef Alice Blondel.

Av: Alice Blondel, 18 juni, 2018

Foto: Håkan Dahlström, FI, WikimediaCommons

Biståndsdebatten

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.

Av: Jaime Gomez m.fl., 13 juni, 2018

Foto: Hamid Ershad Sarabi, WikiMediaCommons

Biståndsdebatten

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.

Av: Kerstin Lundgren, 11 juni, 2018

Opionionsartiklar

Vill du skicka in en debattartikel eller komma i kontakt med vår redaktör?

Vår redaktion

Är du intresserad av utvecklingsfrågor och tycker att det är roligt att skriva?

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling