Det är nödvändigt att pausa det svenska utvecklingsbiståndet och göra en genomlysning av de organisationer biståndet går till. Det får inte finnas ens en misstanke om att svenskt bistånd direkt eller indirekt går till organisationer som stöder terroristverksamhet, skriver Gudrun Brunegård (KD). Foto: Israel Defense Forces/Flickr.

Debatt

Svenskt bistånd till Palestina får inte hamna hos terrorister

Sedan några år går merparten av Sveriges utvecklingsbistånd till Palestina till civilsamhällesorganisationer som stöder demokrati och frihet, mänskliga rättigheter och fredlig samexistens. Nu har Sida fått i uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina. Det måste vara ställt utom tvivel att de organisationer som tar emot svenskt bistånd står upp för demokrati, fred och tolerans och inte har samröre med eller läcker pengar till terroristorganisationer. Det skriver Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson.

Janine Alm Ericson, Miljöpartiets talesperson för biståndsfrågor, har i en debattartikel kritiserat regeringens beslut att pausa utvecklingsbiståndet till Palestina.

Den sjunde oktober chockerades världen av den förfärliga terroristattacken på oskyldiga israeler. Alla som har sett bilder från massakern bör utan förbehåll kunna fördöma Hamas och attacken. Men så är tyvärr inte fallet. På Västbanken firades det största massmordet av judar sedan Förintelsen.

Det är helt oacceptabelt att Palestinas president Mahmoud Abbas vare sig förmått att fördöma terroristattacken eller avvärja firandet av massmord på spädbarn, barn, vuxna och äldre.

Sedan några år går merparten av utvecklingsbiståndet till Palestina till civilsamhällesorganisationer som stödjer demokrati och frihet, bevakar mänskliga rättigheter och främjar fredlig samexistens. Men i en miljö som så till den grad hyllar terrorism, som demonstrationerna på de palestinska territorierna visat, är det nödvändigt att pausa det svenska utvecklingsbiståndet och göra en genomlysning av de organisationer biståndet går till. Det får inte finnas ens en misstanke om att svenskt bistånd direkt eller indirekt går till organisationer som stöder terroristverksamhet.

Att sådant har kunnat ske visar belysningen av det biståndsprojekt som Vänsterpartiets biståndsorganisation Vänsterns Internationella Forum (VIF) stöttat. VIF har tidigare använt det partianknutna biståndet för att sponsra ett program där det palestinska partiet ”Democratic Front for the Liberation of Palestine” deltog. DFLP meddelade i efterhand att de deltagit i attacken mot oskyldiga civila israeler nyligen. Redan innan dess hade DFLP haft en problematisk historia. Ändå kunde svenska biståndspengar sponsra projekt där organisationen kunde delta. Vidare har det tidigare uppdagats att biståndsmedel från EU har använts för att bekosta läromedel med antisemitiska inslag till palestinska skolor. Det är inte acceptabelt.

Sida har fått i uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina. Det måste vara ställt utom tvivel att de organisationer som tar emot svenskt bistånd står upp för demokrati, fred och tolerans och inte har samröre med eller läcker pengar till terroristorganisationer.

Låt mig också påminna om att det humanitära biståndet fortgår utan paus, med nödhjälp bland annat via organisationer som WFP, Unicef och Röda korset/Röda halvmånen. Som den tidigare statssekreteraren Alm Ericson givetvis känner till ges det humanitära biståndet utifrån principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. När hon skriver att regeringen ”drar undan stödet som håller palestinska barn vid liv” så är det helt enkelt oriktigt. Regeringen driver genom EU på för omedelbart och fullt humanitärt tillträde så att vår hjälp ska nå fram.

Svenskt bistånd ska inte bidra till terroristorganisationers verksamhet. Vi vill nu alltså säkerställa att utvecklingsbiståndet inte gör det. Om man verkligen önskar fred i regionen bör inte detta vara speciellt kontroversiellt.

Nu inväntar vi resultatet av Sida:s genomlysning av utvecklingsbiståndet till Palestina. Förhoppningsvis har inga fler felaktigheter skett. Då ska verksamheterna kunna återupptas igen, för att bygga ett starkt och sunt palestinskt civilsamhälle, som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och har motståndskraft mot såväl korruption som antisemitism.

När det gäller översynen av utvecklingsbiståndet så har det ju genom exemplen ovan visat sig finnas skäl till granskning. Att se till att biståndet inte bidrar till att sprida terrorgruppers hatiska agendor är regeringens ansvar, och ytterst en solidaritetshandling med civilbefolkningen i Palestina, som har rätt till en framtid i fred och säkerhet.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: