Biståndsåret 2017 – budgetutfrågning med statssekreteraren

Statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, presenterar budgetpropositionen och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet 2017. Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth och Malin Stjernström från FUF. Tyvärr hade vi vissa tekniska problem under seminariet så vissa partier har fallit bort.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Dela det här: