Resolution 1325 och internationellt försvarsarbete

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och mer utsatta i väpnade konflikter och kvinnor ofta uteslöts från fredsprocesser. Men varför är det viktigt att implementera ett genusperspektiv i internationellt fredsarbete? Vilka utmaningar finns det? I det här poddavsnittet ska du få lyssna till Martina Lindberg som kommer att prata om hur man jobbar med integrering av jämställdhetsperspektiv inom internationellt försvarsarbete.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Dela det här: